Dodano produkt do koszyka

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Cena: 34.95 zł 31.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta. wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań Jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego). problematyki prawa procesowego (postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego) oraz materialnego prawa administracyjnego. Wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu Czytelników - nie tylko teoretyków prawa administracyjnego, lecz także przedstawicieli innych gałęzi prawa, praktyków oraz studentów kierunków prawa i administracji.

Tytuł
O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje
Podtytuł
Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-8088-378-9
Rok wydania
2017 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
728
Format
pdf
Spis treści
Słowo o Jubilatce 9

Barbara Adamiak – Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej 13
Leszek Bielecki – Władztwo administracyjne jako istotna cecha definicyjna administracji publicznej 27
Jolanta Blicharz – Kilka uwag na temat projektu ustawy z 2012 r. o fundacjach politycznych 37
Eugeniusz Bojanowski – O niektórych relacjach między administracyjnym prawem materialnym oraz administracyjnym prawem procesowym a prawem ustrojowym administracji publicznej 45
Rafał Budzisz – Przedsiębiorcy jako szczególnego rodzaju podmioty administrujące w działalności leczniczej 51
Jacek Chlebny – Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej 67
Wojciech Chróścielewski – Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r. 81
Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz – Zmiana nazwiska przez osobę pozostającą w nieformalnym związku 91
Zbigniew Czarnik – O potrzebie nowego ujęcia kontroli władztwa planistycznego gminy 119
Jarosław Dobkowski – Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 133
Piotr Dobosz – Niepublikowane aspekty życia oraz działalności naukowej i literackiej Profesora Szczęsnego Wilhelma Wachholza – pseudonim „Tomasz Strażyc” (1897–1957) we wspomnieniach Profesora Janusza Homplewicza (1931–2006) 149
Bogdan Dolnicki – Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych 157
Zofia Duniewska – Dobro wspólne – wielość w swoistej jedności 171
Marek Górski – Ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji zmiany zakresu przedsięwzięcia 187
Roman Hauser – Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane 199
Jacek Jagielski – Prawo Polaka do osiedlenia się w Polsce. Kilka refleksji na tle art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 211
Barbara Jaworska-Dębska – O istocie związków metropolitalnych 225
Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Model odpowiedzialności administracyjnej w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna 241
Jan Jeżewski – Idea wolności człowieka wobec aksjologicznych uwarunkowań zasad ogólnych prawa administracyjnego 257
Agnieszka Kalinowska-Sługocka, Janusz Sługocki – Obowiązki informacyjne w warunkach prywatyzacji zadań publicznych (wybrane przykłady) 265
Łukasz Kamiński – O adekwatności podziału na akty administracyjne osobiste i rzeczowe 273
Maria Karcz-Kaczmarek – Sprawa administracyjna (sprawa z zakresu administracji publicznej) a sprawa cywilna na przykładzie sprawy dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków publicznych. Pomiędzy poprawnością teoretycznoprawną a paradygmatem racjonalnego ustawodawcy 285
Michał Kasiński – Dobro wspólne a lojalność pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną w administracji 297
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka – Administracyjne kary pieniężne w ustawie – Prawo farmaceutyczne 319
Wiesław Kisiel – Europejska Karta Samorządu Lokalnego: geneza i ratyfikacja przez kraje Unii Europejskiej 335
Piotr Korzeniowski – Kształtowanie się instytucji prawnej lasów ochronnych 349
Mariusz Kotulski – Kontrola sądowoadministracyjna wniosku w sprawie referendum lokalnego 365
Artur Krakała – Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP 377
Renata Lewicka – Zakres postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi 395
Marek Lewicki – Kontrola tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 413
Irena Lipowicz – Województwo w systemie polskiej administracji publicznej – współczesne wyzwania 431
Ryszarda Michalska-Badziak – Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako zadanie samorządu lokalnego 447
Alina Miruć – Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej 463
Iwona Niżnik-Dobosz – Mechanizm tworzenia i działania przepisów podustawowych w obliczu klęski żywiołowej 479
Ewa Olejniczak-Szałowska – Dobro wspólne, interes publiczny a interes indywidualny – refleksje na tle prawotwórczych i orzeczniczych kompetencji wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych 489
Robert Sawuła, Ludwik Żukowski – Petitio w polskim prawie administracyjnym (wybrane uwagi) 503
Rafał Stankiewicz, Marek Wierzbowski – Prawo administracyjne wobec kształtowania i realizacji polityk publicznych 517
Jerzy Stelmasiak – Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 529
Jerzy Supernat – Rządy prawa w konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 537
Małgorzata Szalewska – Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako podmioty administracji publicznej 549
Ewa Szewczyk – Remonstracja – zapomniany środek prawny 567
Marek Szewczyk – Ustrój samorządu terytorialnego jako jeden z nurtów badawczych Jubilatki 579
Elżbieta Ura – Zatrudnienie w służbie cywilnej – zmiany wprowadzane w okresie 20 lat jej funkcjonowania 589
Agnieszka Wilczyńska – Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej (wybrane zagadnienia) 609
Przemysław Wilczyński – Paradygmat ograniczonej ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne (uwagi na tle postanowień przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 639
Mirosław Wincenciak – Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 651
Lidia Zacharko – Francuski model polityki kulturalnej. Kodeks dziedzictwa 663
Krystian Ziemski – Czynności kontrolne a akty nadzoru – wyróżnianie i jego konsekwencje 671

Bibliografia 691
Wykaz skrótów 725
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.