Dodano produkt do koszyka

Ochrona konsumencka przedsiębiorców

Ochrona konsumencka przedsiębiorców

Witold Chomiczewski, Michał Żmijewski, Adam Szkurłat, Kinga Majczak-Górecka

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 84.00 zł 76.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Od 1 stycznia 2021 r. ochroną konsumencką objęto przedsiębiorców jednoosobowych, w zakresie zawierania przez nich umów niebędących przedmiotem ich działalności gospodarczej.


W publikacji omówiono w szczególności:

co w praktyce powinni zrobić sprzedawcy, by dostosować swoje wzory umów, regulaminy oraz procedury reklamacyjne do nowych przepisów,
jak należy rozumieć pojęcie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, ale nieposiadających dla danego przedsiębiorcy charakteru zawodowego,
na jakie uprawnienia, będą mogli powoływać się przedsiębiorcy jednoosobowi,
jakie są różnice w interpretacji przepisów służących do tej pory ochronie konsumentów, gdy stosowane będą do przedsiębiorców.W książce znalazło się także omówienie kwestii intertemporalnych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów i osób zajmujących się e-handlem, ponieważ nowe przepisy wymuszają zmianę treści umów i procedur reklamacyjnych. Zainteresuje także prawników praktyków, którym pomoże przygotować się do prowadzenia spraw uwzględniających znowelizowane przepisy.

Tytuł
Ochrona konsumencka przedsiębiorców
Autorzy
Witold Chomiczewski, Michał Żmijewski, Adam Szkurłat, Kinga Majczak-Górecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-776-4
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2020
Liczba stron
194
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne – Witold Chomiczewski | str. 13

Rozdział 1
Przedsiębiorcy objęci częściową ochroną konsumencką – Michał Żmijewski | str. 15
1. Wprowadzenie | str. 15
2. Przesłanki objęcia przedsiębiorcy uprawnieniami konsumenckimi | str. 17
2.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | str. 18
2.2. Zawarcie umowy bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą | str. 19
2.3. Brak zawodowego charakteru zawieranej umowy | str. 27
2.4. Trudności praktyczne związane z oceną „zawodowego charakteru” umowy | str. 33
3. CEIDG jako kryterium oceny „zawodowego charakteru” danej umowy | str. 37
4. Wdrożenie mechanizmów weryfi kujących charakter umowy po stronie przedsiębiorców | str. 44
4.1. Rozszerzenie uprawnień konsumenckich na wszystkie osoby fi zyczne mocą umowy | str. 46
4.2. Postanowienie dotyczące zawodowego charakteru umowy w nieustalanym indywidualnie wzorcu umownym | str. 47
4.3. Możliwość zawierania umów wyłącznie z kontrahentami niepodlegającymi pod przepisy konsumenckie | str. 48
4.4. Odbieranie dobrowolnych oświadczeń dotyczących zawodowego charakteru umowy | str. 52
5. Działania wdrożeniowe rekomendowane w kontekście wejścia w życie ustawy nowelizującej | str. 57
6. Regulacje konsumenckie mogące znaleźć zastosowanie w odniesieniu przedsiębiorców jednoosobowych | str. 60

Rozdział 2
Ochrona części przedsiębiorców na podstawie przepisów o klauzulach niedozwolonych – Witold Chomiczewski | str. 61
1. Wprowadzenie | str. 61
2. Klauzule niedozwolone – istota | str. 64
2.1. Brak indywidualnego uzgodnienia | str. 65
2.2. Kształtowanie praw i obowiązków w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami | str. 67
2.3. Rażące naruszenie interesów | str. 73
2.4. Główne świadczenia stron | str. 76
2.5. Skutek uznania postanowienia za niedozwolone | str. 77
3. Lista szarych klauzul | str. 78
3.1. Znaczenie listy | str. 78
3.2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody na osobie | str. 80
3.3. Wyłączenie lub istotne ograniczenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 81
3.4. Wyłączenie lub istotne ograniczenie potrącenia wierzytelności | str. 82
3.5. Zezwolenie na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody | str. 83
3.6. Uzależnienie zawarcia umowy od przyrzeczenia zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju | str. 84
3.7. Uzależnienie zawarcia, treści lub wykonania umowy od zawarcia innej umowy, która nie ma bezpośredniego związku | str. 84
3.8. Uzależnienie spełnienia świadczenia od okoliczności zależnych jedynie od przedsiębiorcy proponującego treść umowy | str. 85
3.9. Przyznanie uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy | str. 86
3.10. Uprawnienie do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny w niej wskazanej | str. 86
3.11. Uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową | str. 87
3.12. Wyłączenie obowiązku zwrotu uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub w części | str. 87
3.13. Utrata prawa żądania zwrotu świadczenia spełnionego wcześniej | str. 88
3.14. Pozbawiają wyłącznie kontrahenta prawa do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia | str. 88
3.15. Zastrzeżenie dla przedsiębiorcy proponującego umowę uprawnienia do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i terminu wypowiedzenia | str. 89
3.16. Nałożenie obowiązku zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy | str. 89
3.17. Nałożenie obowiązku zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego na wypadek niewykonania zobowiązania lub odstąpienia od umowy | str. 90
3.18. Przedłużenie umowy zawartej na czas oznaczony, o ile nie zostanie złożone przeciwne oświadczenie | str. 91
3.19. Przyznanie uprawnienia do jednostronnej zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia | str. 92
3.20. Przyznanie prawa do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia bez przyznania prawa odstąpienia od umowy | str. 92
3.21. Uzależnienie odpowiedzialności | str. 93
3.22. Obowiązek wykonania zobowiązania mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę proponującego zawarcie umowy | str. 95
3.23. Wyłączenie jurysdykcji sądów polskich lub poddanie jej pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, lub zmiana właściwości miejscowej | str. 95
4. Konsekwencje zmian. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? | str. 96
4.1. Określenie statusu kontrahenta i dopasowanie wzoru umowy | str. 96
4.2. Przegląd wzorów umów | str. 97
4.3. Szkolenie osób zajmujących się sprzedażą i obsługą klientów | str. 97

Rozdział 3
Nowe ukształtowanie uprawnień z rękojmi dla części przedsiębiorców – Kinga Majczak-Górecka | str. 99
1. Wprowadzenie | str. 99
2. Rękojmia – istota | str. 101
2.1. Wada fizyczna a wada prawna | str. 106
3. Konsekwencje związane z przyjętymi zmianami | str. 109
3.1. Zapewnienie publiczne | str. 110
3.2. Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego | str. 115
3.3. Zwolnienie od odpowiedzialności sprzedawcy | str. 116
3.4. Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy | str. 118
3.5. Obowiązek wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcie wady | str. 121
3.6. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy | str. 123
3.7. Termin udzielenia odpowiedzi na żądanie | str. 125
3.8. Terminy reklamacyjne | str. 130
3.9. Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy | str. 132
3.10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi | str. 133
3.11. Termin na stwierdzenie wady | str. 134
3.12. Termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad | str. 136
4. Modyfikacja odpowiedzialności sprzedawcy po nowelizacji | str. 138
5. Zmiany w zakresie procedury reklamacyjnej | str. 139
6. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 141

Rozdział 4
Odstąpienie przez przedsiębiorcę od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – Adam Szkurłat | str. 147
1. Wprowadzenie | str. 147
2. Praktyczne aspekty realizacji prawa odstąpienia | str. 153
2.1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy | str. 153
2.2. Termin do odstąpienia od umowy | str. 161
2.3. Skutki odstąpienia od umowy | str. 170
2.3.1. Zasady rozliczeń między stronami w związku z realizacja prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa | str. 173
2.3.2. Obowiązki przedsiębiorcy-sprzedawcy | str. 173
2.3.3. Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego z uprawnień konsumenckich | str. 174
2.4. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy | str. 176
3. Konsekwencje zmian. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? | str. 181

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i wprowadzające – Adam Szkurłat | str. 183
1. Uwagi ogólne | str. 183
2. Przepisy intertemporalne | str. 185
3. Podsumowanie | str. 194
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.