Dodano produkt do koszyka

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Jan Szczygieł

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 119.00 zł 107.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów kompleksowych zawieranych w obrocie konsumenckim na rynku energetycznym. Książka obejmuje nie tylko sferę stricte teoretyczną, przybliżającą poglądy doktryny na temat charakteru prawnego umów kompleksowych i niedozwolonych postanowień umownych, lecz także aspekt praktyczny w zakresie badania konkretnych wzorców umów i występujących w nich niedozwolonych postanowień umownych.

W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia:

problem z definiowaniem pojęcia „wzorzec umowy”;
ograniczenia swobody kształtowania wzorców umów przez przedsiębiorców energetycznych;
przesłanka kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
postanowienia naruszające obowiązki informacyjne oraz zawierające niepełną lub nieprawdziwą informację;
postanowienia naruszające obowiązek ochrony danych osobowych lub zmuszające do otrzymywania informacji handlowych;
postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego w związku z nadinterpretacją pojęcia siły wyższej;
postanowienia nieprawidłowo określające termin płatności;
środki służące eliminacji negatywnych skutków postanowień umownych.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz przedsiębiorców energetycznych. Zainteresuje również przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujących usługi sprzedaży energii elektrycznej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób, które są lub mogą być stroną w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych, ciepła i wody.

Tytuł
Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym
Autor
Jan Szczygieł
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-324-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Umowy kompleksowe w systemie prawa prywatnego | str. 23
1. Pojęcie umów kompleksowych | str. 23
2. Klasyfikacja umów kompleksowych w ujęciu dychotomicznego podziału umów | str. 31
2.1. Metody klasyfikacji umów | str. 31
2.2. Właściwa umowa kompleksowa umową nazwaną | str. 37
2.3. Niewłaściwa umowa kompleksowa jako kompleks umów | str. 41
2.4. Umowa kompleksowa w ramach pakietu umów | str. 47
3. Strony umowy kompleksowej | str. 49
3.1. Uwagi wstępne | str. 49
3.2. Odbiorca w gospodarstwie domowym w świetle kodeksowej definicji konsumenta | str. 50
3.3. Sprzedawca | str. 67
4. Natura umów kompleksowych | str. 71
4.1. Umowa kompleksowa a usługa kompleksowa | str. 71
4.2. Umowa kompleksowa jako źródło stosunku zobowiązaniowego | str. 75
4.3. Świadczenia stron | str. 82
4.3.1. Świadczenia sprzedawcy | str. 84
4.3.2. Świadczenia odbiorcy w gospodarstwie domowym | str. 91
4.4. Przedmiot świadczenia umowy kompleksowej | str. 93
5. Konkluzje | str. 97

Rozdział II
Wzorzec umowy kompleksowej i jego stosowanie | str. 101
1. Charakter prawny wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim na rynku energetycznym | str. 101
1.1. Standaryzacja obrotu prawnego na rynku energetycznym | str. 101
1.2. Automatyczne kształtowanie stosunku prawnego przez wzorzec umowy | str. 105
1.3. Problem z definiowaniem pojęcia „wzorzec umowy” | str. 110
1.4. Pojedyncza klauzula jako wzorzec umowy | str. 111
1.5. Posługiwanie się wzorcem umowy w obrocie na rynku energetycznym | str. 112
1.6. Szczególny charakter taryf i ogólnych warunków umów | str. 114
2. Przesłanki związania stron wzorcem umowy | str. 120
3. Zmiana wzorca w trakcie trwania stosunku prawnego | str. 126
4. Swoboda kształtowania wzorców umów kompleksowych | str. 129
4.1. Wzorce umów kompleksowych w kontekście swobody stron i ich autonomii woli | str. 129
4.2. Ograniczenia swobody kształtowania wzorców umów przez przedsiębiorców energetycznych | str. 141
4.2.1. Treść i cel stosunku prawnego | str. 141
4.2.2. Kryterium właściwości (natury) stosunku prawnego | str. 144
4.2.3. Sprzeczność postanowień wzorca umowy z ustawą | str. 145
4.2.4. Ograniczenie swobody umów przez zasady współżycia społecznego | str. 147
5. Wykładnia postanowień wzorca umowy | str. 152
6. Konkluzje | str. 159

Rozdział III
Wzorzec umowy kompleksowej jako źródło niedozwolonych postanowień umownych | str. 161
1. Pojęcie niedozwolonych postanowień umownych | str. 161
2. Przesłanki pozytywne uznania postanowienia wzorca umowy kompleksowej za niedozwolone w świetle art. 3851 k.c. | str. 166
2.1. Uwagi wstępne | str. 166
2.2. Przesłanka braku indywidualnego uzgodnienia | str. 167
2.3. Przesłanka kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami | str. 169
2.4. Przesłanka rażącego naruszenia interesów konsumenta | str. 178
3. Przesłanki negatywne uznania postanowienia wzorca umowy kompleksowej za niedozwolone w świetle art. 3851 k.c. | str. 181
4. Konkluzje | str. 183

Rozdział IV
Niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów kompleksowych – analiza wybranych postanowień umownych | str. 185
1. Katalog niedozwolonych postanowień umownych | str. 185
2. Postanowienia odnoszące się do zawarcia i wykonania umów kompleksowych | str. 193
2.1. Postanowienia naruszające obowiązki informacyjne oraz zawierające niepełną lub nieprawdziwą informację | str. 193
2.2. Postanowienia uzależniające zawarcie umowy od uprzedniego zabezpieczenia wykonania umowy przez konsumenta w odniesieniu do konsumentów o trudnej (niepewnej) sytuacji materialnej | str. 206
2.3. Postanowienia umowne nieprawidłowo określające zasady doręczania korespondencji – fikcja skutecznego złożenia oświadczenia woli przez przedsiębiorcę | str. 208
2.4. Postanowienia naruszające obowiązek ochrony danych osobowych lub zmuszające do otrzymywania informacji handlowych | str. 215
3. Postanowienia przyznające przedsiębiorcy energetycznemu prawo do jednostronnego rozwiązania umowy | str. 219
4. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron umowy kompleksowej | str. 221
4.1. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego w związku z nadinterpretacją pojęcia siły wyższej | str. 221
4.2. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego za szkody powstałe w wyniku awarii sieci energetycznych lub niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców | str. 228
5. Postanowienia prorogacyjne narzucające właściwość sądu lub rozstrzygania sporu na drodze postępowań pozasądowych | str. 232
6. Postanowienia nieprawidłowo określające termin płatności | str. 236
7. Postanowienia przewidujące stosowanie kar umownych | str. 239
8. Konkluzje | str. 245

Rozdział V
Środki prawne ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych | str. 249
1. Rola modelu przeciętnego konsumenta w kontekście badania niedozwolonego charakteru postanowień wzorca umowy kompleksowej | str. 249
2. Środki służące eliminacji negatywnych skutków postanowień umownych | str. 255
2.1. Środki ochrony indywidualnej | str. 255
2.2. Środki ochrony instytucjonalnej | str. 261
2.2.1. Sądowy model kontroli wzorców umów | str. 261
2.2.2. Hybrydowy model abstrakcyjnej kontroli wzorców umów | str. 266
3. Skutki uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone | str. 273
4. Konkluzje | str. 283

Wnioski końcowe | str. 285

Bibliografia | str. 293

Wykaz powoływanego orzecznictwa i decyzji administracyjnych | str. 315

Wykaz powołanych aktów prawnych | str. 327
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.