Dodano produkt do koszyka

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego

Maria Poźniak-Niedzielska, Adrian Niewęgłowski, Anna Przyborowska-Klimczak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 89.00 zł 80.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturalnego ? zbiorów bibliotecznych, materiałów archiwalnych, muzealiów, dzieł osieroconych, folkloru. Analizowane zagadnienia zostały przedstawione zarówno z punktu widzenia prawa cywilnego, jak i autorskiego, a także przez pryzmat prawa europejskiego i międzynarodowego.

Tytuł
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego
Autorzy
Maria Poźniak-Niedzielska, Adrian Niewęgłowski, Anna Przyborowska-Klimczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8530-5
Rok wydania
2014
Liczba stron
188
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział I Ochrona spuścizny literackiej i artystycznej w polskim prawie autorskim 19
1. Kryterium upływu czasu jako wyznacznik zakresu domeny publicznej 19
1.1. Czas trwania autorskich praw majątkowych 19
1.2. Zasady korzystania z dzieł po upływie czasu ochrony 22
1.2.1. Płatna domena publiczna 22
1.2.2. Osobiste prawa autorskie po upływie czasu ochrony 29
2. Ustalenie autorstwa dzieła jako przesłanka funkcjonowania ochrony prawnoautorskiej 33
2.1. Wprowadzenie 33
2.2. Prawo do autorstwa dzieła 34
2.3. Status prawny twórcy używającego pseudonimu 35
2.4. Dzieła anonimowe 36
2.5. Skutki prawne ujawnienia autorstwa 36
2.6. Charakter prawny zastępstwa w wykonywaniu praw autorskich 37
3. Dzieło osierocone - nowe wyzwanie dla polskiego prawa autorskiego 38
3.1. Znaczenie problemu dzieł osieroconych 38
3.2. Modele regulacji prawnych dotyczących dzieł osieroconych 39
3.3. Ewolucja pojęcia dzieła osieroconego w Unii Europejskiej na tle prawa polskiego 42
3.4. Przesłanki i zasady korzystania z dzieł osieroconych w prawie unijnym 49
3.5. Ocena rozwiązań dyrektywy w sprawie dzieł osieroconych 51
4. Ochrona folkloru w prawie autorskim - szczególny przypadek nieobecności indywidualnego twórcy 54
4.1. Istota folkloru 54
4.2. Dzieła sztuki ludowej 55
4.3. Folklor a dzieła folklorystyczne 55
4.4. Granice dopuszczalności eksploatacji folkloru 58
4.5. Międzynarodowe aspekty ochrony folkloru 61
Rozdział II Muzea i archiwa jako depozytariusze spuścizny literackiej i artystycznej 63
1. Prawo autorskie w instytucjach muzealnych 63
1.1. Wprowadzenie 63
1.2. Pojęcie muzealiów a status utworów podlegających ochronie prawnoautorskiej 65
1.3. Uprawnienie właściciela egzemplarza do utworu stanowiącego muzealium 67
1.4. Udostępnianie przez instytucje muzealne wizerunku muzealiów 72
1.5. Wnioski 75
2. Pojęcie archiwum 78
3. Rodzaje archiwów 79
4. Status archiwum w prawie publicznym i prywatnym 80
5. Materiał archiwalny jako dobro prawne 82
5.1. Pojęcie materiału archiwalnego 82
5.2. Materiał archiwalny w świetle prawa autorskiego 84
5.3. Problem autorskoprawnego statusu niektórych rodzajów materiałów archiwalnych (dokumenty urzędowe, akty normatywne, mapy i fotografie) 84
5.4. Materiały archiwalne a przedmiot praw pokrewnych 87
5.5. Nabywanie praw autorskich do materiałów archiwalnych przez Skarb Państwa 88
5.6. Materiały archiwalne a droit de suite 90
6. Gromadzenie, przechowywanie i digitalizacja materiałów archiwalnych 90
6.1. Gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych w ustawie o archiwach 90
6.2. Digitalizacja materiałów archiwalnych. Narodowe Archiwum Cyfrowe 93
6.3. Digitalizacja i gromadzenie archiwaliów w świetle prawa autorskiego 94
7. Udostępnianie materiałów archiwalnych 97
7.1. Udostępnianie materiałów archiwalnych w świetle ustawy o archiwach 97
7.2. Udostępnianie materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego 97
7.2.1. Udostępnianie egzemplarzy materiałów archiwalnych 97
7.2.2. Udostępnianie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych 99
7.2.3. Udostępnianie materiału archiwalnego stanowiącego korespondencję 101
7.2.4. Udostępnianie materiału archiwalnego zawierającego wizerunek 104
8. Archiwum jako wydawca 107
8.1. Zadania archiwów a działalność wydawnicza 107
8.2. Pojęcie wydawcy materiałów archiwalnych 107
8.3. Status wydawcy materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego 109
8.4. Istota i rodzaje wydań materiału archiwalnego 110
8.4.1. Pojęcie wydania materiału archiwalnego 110
8.4.2. Wydanie materiałów archiwalnych chronionych prawami autorskimi. Prawa wydawcy a ochrona dóbr osobistych post mortem auctoris 111
8.4.3. Pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne materiałów archiwalnych 113
Rozdział III Gromadzenie i udostępnianie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego przez biblioteki 116
1. Rola bibliotek w gromadzeniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturalnego 116
2. Biblioteki w obliczu nowych form udostępniania dziedzictwa kulturalnego w społeczeństwie informacyjnym 117
2.1. Biblioteki a wyszukiwarki udostępniające treść utworów w internecie 117
2.2. Biblioteki a działalność podmiotów udostępniających hiperłącza 119
2.3. Udostępnianie miniatur utworów a działalność bibliotek 120
3. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w prawie polskim 121
3.1. Pojęcie biblioteki 121
3.2. Materiały biblioteczne jako przedmiot zadań biblioteki 123
3.3. Gromadzenie i digitalizacja materiałów bibliotecznych w świetle prawa autorskiego 125
3.4. Udostępnianie egzemplarzy utworów przez biblioteki 127
3.4.1. Zakres prawa do nieodpłatnego udostępniania egzemplarzy utworów przez biblioteki w polskim prawie autorskim 127
3.4.2. Nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów przez biblioteki a prawo do wynagrodzenia autorskiego za publiczne użyczanie egzemplarzy utworów (Public Lending Right) 130
3.5. Udostępnianie przez biblioteki utworów za pośrednictwem terminali w świetle prawa autorskiego 132
3.5.1. Terminal jako instrument udostępniania utworu przez bibliotekę 132
3.5.2. "Teren działania" jako wyznacznik udostępniania cyfrowych kopii utworów przez bibliotekę na podstawie przepisów o dozwolonym użytku publicznym 133
3.5.3. Porównanie zakresu uprawnienia bibliotek do udostępniania egzemplarzy utworów z prawem do udostępniania utworów za pośrednictwem terminali 134
3.6. Przekroczenie przez bibliotekę granic dozwolonego gromadzenia i udostępniania utworów. Problem identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego 137
4. Gromadzenie i udostępnianie utworów przez biblioteki na tle unijnych regulacji dotyczących dzieł osieroconych 139
4.1. Dzieła osierocone jako składnik zasobów bibliotecznych 139
4.2. Uprawnienia bibliotek do udostępniania dzieł osieroconych w prawie Unii Europejskiej 140
4.3. Polskie regulacje prawnoautorskie dotyczące gromadzenia i udostępniania utworów przez biblioteki na tle postanowień dyrektywy w sprawie dzieł osieroconych 141
5. Wykonywanie przez biblioteki usług reprograficznych na rzecz użytkowników w świetle dozwolonego użytku publicznego 143
6. Zwielokrotnianie utworów oraz udostępnianie cyfrowych zbiorów przez biblioteki w świetle wyników badań empirycznych 147
6.1. Zakres i cel badania 147
6.2. Kopiowanie zbiorów przez czytelników a przepisy wewnętrzne bibliotek 147
6.3. Kopiowanie zbiorów przez biblioteki na zlecenie czytelników 148
6.4. Ograniczenia zwielokrotniania zbiorów bibliotecznych 149
6.5. Elektroniczne korzystanie z zasobów bibliotecznych 149
6.6. Wnioski 149
Rozdział IV Prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 150
1. Geneza prawnomiędzynarodowej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 150
1.1. Konwencja UNESCO dotycząca ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. 150
1.2. Zalecenie UNESCO w sprawie ochrony tradycyjnej kultury i folkloru z 1989 r. 152
1.3. Powszechna deklaracja UNESCO w sprawie różnorodności kulturowej z 2001 r. 154
1.4. Deklaracja ze Stambułu, przyjęta podczas Konferencji Ministrów Kultury w 2002 r. 155
2. Kompleksowy system międzynarodowej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. 156
2.1. Ogólna charakterystyka Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 156
2.2. Cele Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 158
2.3. Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 158
2.4. Instytucjonalizacja ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 160
2.4.1. Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji 160
2.4.2. Międzyrządowy Komitet do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 161
2.4.3. Sekretariat 162
2.5. Listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego podlegającego międzynarodowej ochronie 163
2.6. Zobowiązania państw-stron Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. w zakresie ochrony tego dziedzictwa na płaszczyźnie krajowej 167
2.7. Międzynarodowa współpraca i pomoc na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 169
2.8. Finansowanie międzynarodowej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 171
2.9. Rola konwencji UNESCO w ochronie w dziedzictwa kulturowego 173
3. Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego w świetle innych dokumentów międzynarodowych 175
4. Uwagi końcowe 178
Bibliografia 179
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.