Dodano produkt do koszyka

Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym

Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym

Wojciech Radecki

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 85.00 zł 77.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialności karnej osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech i Słowacji. Analiza została dokonana na tle koncepcji zawartych w prawie międzynarodowym i unijnym.

W publikacji:


omówiono najważniejsze rozwiązania teoretyczne dotyczące odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska;
przeprowadzono analizę podobieństwa i różnic w ujęciu znamion przestępstw przeciwko środowisku w trzech badanych państwach;
scharakteryzowano stopień represyjności prawa w ochronie środowiska;
przedstawiono kilka propozycji de lege ferenda zmierzających do zaadaptowania szczególnie udanych rozwiązań prawa czeskiego i słowackiego do warunków polskich, przede wszystkim w zakresie koncentracji wszystkich przepisów o przestępstwach przeciwko środowisku w odrębnym rozdziale kodeksu karnego.

Adresaci:


Monografia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością za przestępstwa popełnione przeciwko środowisku. Szczególnie przydatna może być dla pracowników naukowych i studentów wydziałów ochrony środowiska oraz prawa i administracji.

Tytuł
Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym
Autor
Wojciech Radecki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6004-3
Rok wydania
2013
Liczba stron
328
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Od autora
str. 13

Rozdział 1
Pojęcie i zakres prawa karnego w Polsce, Czechosłowacji, Czechach i Słowacji
str. 23

1.1. Uwagi wprowadzające
str. 23

1.2. Przestępstwa i wykroczenia w Polsce i Czechosłowacji w międzywojniu
str. 24

1.3. Przestępstwa i wykroczenia w socjalistycznej Czechosłowacji i Polsce Ludowej
str. 27

1.4. Przemiany prawa polskiego i czechosłowackiego po rozpoczęciu procesu transformacji ustrojowej
str. 38

1.5. Delikty administracyjne
str. 41

1.6. Podsumowanie rozważań historycznych
str. 47

1.7. Obowiązujące polskie, czeskie i słowackie prawo karne materialne
str. 50

1.7.1. Źródła prawa karnego materialnego
str. 50

1.7.2. Przestępstwa i ich podziały w kodeksach
str. 51

1.7.3. Element materialny
str. 56

1.7.4. Wina
str. 60

1.7.5. Błąd
str. 65

1.7.6. Sankcje karne
str. 67

1.7.6.1. Uwagi wprowadzające
str. 67

1.7.6.2. Pozbawienie wolności
str. 69

1.7.6.3. Areszt domowy
str. 71

1.7.6.4. Ograniczenie wolności i jego odpowiedniki
str. 71

1.7.6.5. Grzywna i kara pieniężna
str. 72

1.7.6.6. Przepadek przedmiotów
str. 73

1.7.6.7. Zakaz działalności
str. 74

1.8. Odpowiedzialność karna osób prawnych
str. 75

1.8.1. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności karnej osób prawnych
str. 75

1.8.2. Odpowiedzialność karna osób prawnych w europejskim prawie karnym
str. 77

1.8.3. Polska koncepcja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
str. 78

1.8.4. Niewłaściwa odpowiedzialność karna osób prawnych w prawie słowackim
str. 82

1.8.5. Czeska ustawa o odpowiedzialności karnej osób prawnych
str. 87

1.9. Podsumowanie
str. 100

Rozdział 2
Środowisko jako przedmiot ochrony prawa karnego
str. 102

2.1. Kształtowanie się koncepcji ochrony środowiska w Polsce, Czechosłowacji, Czechach i Słowacji
str. 102

2.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 102

2.1.2. Konserwatorska ochrona przyrody, ochrona zasobów i ochrona środowiska
str. 103

2.1.3. Czechosłowacka ustawa o środowisku
str. 109

2.1.4. Dalszy rozwój prawa środowiska
str. 110

2.1.5. Źródła prawa środowiska
str. 112

2.1.6. Podstawowe zasady prawa środowiska
str. 117

2.2. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
str. 123

2.3. Koncepcja prawa karnego środowiska
str. 129

Rozdział 3
Ochrona środowiska w międzynarodowym i unijnym prawie karnym
str. 136

3.1. Ochrona środowiska w międzynarodowym prawie karnym
str. 136

3.2. Ochrona środowiska w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego
str. 139

3.3. Ochrona środowiska poprzez prawo karne w działaniach Rady Europy
str. 142

3.4. Ochrona środowiska poprzez prawo karne w działaniach Unii Europejskiej
str. 147

Rozdział 4
Kształtowanie się koncepcji prawnokarnej ochrony środowiska w Polsce, Czechosłowacji, Czechach i Słowacji
str. 155

4.1. Początki
str. 155

4.2. Czechosłowacki kodeks karny z 1961 r.
str. 156

4.3. Polskie ustawy wodne
str. 157

4.4. Polski kodeks karny z 1969 r.
str. 157

4.5. Polska ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r.
str. 160

4.6. Nowelizacja polskiej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
str. 162

4.7. Nowelizacje czechosłowackiego kodeksu karnego w latach 1989 i 1990
str. 163

4.8. Polska ustawa o ochronie przyrody z 1991 r.
str. 164

4.9. Nowe polskie regulacje górnicze i budowlane
str. 165

4.10. Nowelizacja polskiego prawa atomowego i innych ustaw
str. 166

4.11. Polski kodeks karny z 1997 r.
str. 167

4.12. Dalszy rozwój polskiego pozakodeksowego prawa karnego
str. 171

4.13. Nowelizacja kodeksu karnego w Słowacji i Czechach
str. 176

4.14. Nowy słowacki kodeks karny
str. 181

4.15. Wdrożenie unijnej dyrektywy o odpowiedzialności za szkodę w środowisku
str. 183

4.16. Nowy czeski kodeks karny
str. 185

4.17. Nowelizacje kodeksów karnych słowackiego, polskiego i czeskiego wdrażające dyrektywę unijną
str. 190

4.18. Zmiany polskiego pozakodeksowego prawa karnego z lat 2009-2011
str. 192

Rozdział 5
Przestępstwa przeciwko środowisku w obowiązującym polskim, czeskim i słowackim prawie karnym
str. 195

5.1. Zakres badań komparatystycznych
str. 195

5.2. Odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa przeciwko środowisku
str. 196

5.2.1. Podstawowe przestępstwa przeciwko środowisku
str. 197

5.2.2. Przestępstwa leśne
str. 212

5.2.3. Przestępstwa zanieczyszczenia środowiska
str. 218

5.2.4. Przestępstwo zanieczyszczenia wód morskich
str. 224

5.2.5. Przestępstwa zagrożenia warstwy ozonowej
str. 228

5.2.6. Przestępstwa związane z postępowaniem z odpadami
str. 230

5.2.7. Przestępstwa związane z postępowaniem z materiałami jądrowymi
str. 238

5.2.8. Rozszerzenie odpowiedzialności za uszkodzenie lub zagrożenie środowiska
str. 242

5.2.9. Przestępstwa przeciwko chronionym obszarom i obiektom przyrodniczym
str. 244

5.2.10. Przestępstwa przeciwko chronionym gatunkom roślinnym i zwierzęcym
str. 252

5.2.11. Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
str. 263

5.2.12. Przestępstwa kłusownicze
str. 271

5.2.13. Przestępstwa szerzenia chorób zakaźnych zwierząt i roślin
str. 283

5.2.14. Przestępstwa związane z substancjami wpływającymi na wartość użytkową zwierząt gospodarskich
str. 288

5.2.15. Przestępstwa związane z organizmami genetycznie modyfikowanymi
str. 289

5.3. Represyjność prawa karnego środowiska
str. 295

5.4. Odpowiedzialność karna osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku
str. 299

5.4.1. Odpowiedzialność karna osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w koncepcji dyrektywy 2008/99/WE
str. 299

5.4.2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa przeciwko środowisku w Polsce
str. 301

5.4.3. Odpowiedzialność osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w Czechach
str. 306

5.4.4. Odpowiedzialność osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w Słowacji
str. 307

Rozdział 6
Podsumowanie i propozycje de lege ferenda
str. 309

6.1. Podsumowanie wyników badań
str. 309

6.2. Propozycje de lege ferenda
str. 316

Bibliografia
str. 319
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.