Dodano produkt do koszyka

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu

Maria Boratyńska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 162.00 zł 146.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
"Wszechstronny dorobek naukowy Jubilata oraz Jego bujna przeszłość w różnych organach zarówno stosowania, jak i tworzenia prawa sprawiają, że na rzucone hasło odpowiedziano zewsząd. Księga pamiątkowa złożona z powstałych opracowań nie jest przez to typową w swym rodzaju: "mieści w sobie najosobliwszą rozmaitość" (niczym Ukraina dla Seweryna Goszczyńskiego). Podejmowane tematy reprezentują najróżniejsze gałęzie prawa: karne, administracyjne i cywilne, materialne i procesowe, pracy i spółdzielcze. Ogromna popularność i powszechna sympatia, jaką cieszy się Czcigodny Jubilat, ogarnęły ciepłem i światłem całe przedsięwzięcie oraz (zupełnie niezasłużenie) nas, organizatorów, osobiście. Nigdy chyba nie słyszano jeszcze tylu głosów poparcia i entuzjazmu dla podjętej inicjatywy. Nie nasza w tym zasługa: to Profesor jest człowiekiem wyjątkowym, więc i dedykowana Mu księga musi taka być".


Z "Przedmowy" Marii Boratyńskiej

Tytuł
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu
Autor
Maria Boratyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-139-9
Seria
Księgi Jubileuszowe
Rok wydania
2015
Liczba stron
1048
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa | str. 5

Życiorys Jubilata | str. 13

Bibliografia prac Profesora Adama Zielińskiego | str. 15

Rozważania ogólnosystemowe

Sławomira Wronkowska, Kilka uwag o odpowiedzialności za prawo | str. 29

Irena Lipowicz, Prawo administracyjne - możliwości i potrzeby lepszej ochrony praw człowieka | str. 39

Tomasz Giaro, Najstarszy system prywatnoprawnej ochrony słabszego | str. 55

Ewa Łętowska, Wirtualizacja sądowej ochrony słabszych | str. 73

Marek Safjan, Dylematy wyższego standardu ochrony praw podstawowych a tożsamość konstytucyjna | str. 93

Kamil Zaradkiewicz, Wolność "słabszego" do samookreślenia gospodarczego w świetle art. 76 Konstytucji RP | str. 113

Beata Janiszewska, TARCZA - NIE MIECZ. Refleksje o współczesnych uwarunkowaniach stosowania art. 5 k.c. | str. 147

Mateusz Grochowski, Venire contra factum proprium a zaufanie i "słabość sytuacyjna" | str. 171

Józef Frąckowiak, Jednostka organizacyjna jako adresat norm prawa prywatnego | str. 189

Aleksander Chłopecki, Charakter człowieka a przepisy prawa | str. 199

Katarzyna Grzybczyk, Nowy typ konsumenta w kulturze konwergencji | str. 207

Postępowanie administracyjne

Jan Paweł Tarno, Nadużywanie prawa do skargi kasacyjnej przez organy administracji publicznej | str. 225

Zbigniew Kmieciak, Skarżący w postępowaniu administracyjnym - słabsza strona stosunku prawnego? | str. 239

Prawo karne

Zbigniew Jędrzejewski, Kilka uwag na temat relacji między prawem karnym i prawem cywilnym na płaszczyźnie bezprawności czynu | str. 257

Anna Zientara, Prawnokarna ochrona przed wyzyskiem z art. 304 k.k. | str. 281

Magdalena Błaszczyk, Ochrona interesów prawnych podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo | str. 293

Anna Walczak-Żochowska, Czy nadal wolno bić dzieci? | str. 309

Prawo rzeczowe

Zbigniew Kuniewicz, Katarzyna Malinowska-Woźniak, Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych - uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego | str. 329

Michał Warciński, Ustanowienie służebności drogi koniecznej na gruncie zabudowanym | str. 339

Maciej Kaliński, Meandry reprywatyzacji gruntów warszawskich | str. 361

Krzysztof Pietrzykowski, Stosunki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej z jej członkami (zagadnienia wybrane) | str. 399

Prawo spadkowe

Maksymilian Pazdan, Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim | str. 421

Renata Świrgoń-Skok, Ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za nadmierne zapisy na tle historycznoprawnym | str. 433

Zagadnienia odszkodowawcze

Konrad Osajda, Zadośćuczynienie dla osoby najbliższej zmarłego - wątpliwości interpretacyjne już rozstrzygnięte i jeszcze do rozstrzygnięcia | str. 449

Zbigniew Banaszczyk, Model postępowania o odszkodowanie z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania w kodeksie postępowania karnego a ochrona interesów poszkodowanego | str. 469

Leszek Bosek, Podstawy i zasady odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną uczestnikowi eksperymentu medycznego - de lege lata i de lege ferenda | str. 495

Obowiązki kontraktowe

Joanna Kornas, Zasada i obowiązki lojalności kontraktowej jako standard wykonania zobowiązania (art. 354 k.c.) w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 527

Wojciech J. Kocot, Przedkontraktowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem przez internet | str. 549

Monika Jagielska, Środki ochrony słabszej strony umowy w umowach zawieranych na odległość (uwagi na tle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów) | str. 581

Marcin Krajewski, Nowe spojrzenie na niektóre sankcje w prawie umów konsumenckich | str. 591

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, "Rękojmia konsumencka" według znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego | str. 605

Katarzyna Górecka, Ochrona konsumenta usług bankowych jako słabszej strony stosunku prawnego na przykładzie wybranych uprawnień | str. 625

Karolina Pasko, Ochrona interesu dłużnika w kontekście prawa odstąpienia od umowy wzajemnej - uwagi prawnoporównawcze | str. 641

Jacek Jastrzębski, Zarzut gry lub zakładu w prawie umów | str. 657

Prawo handlowe

Magdalena Bławat, Alicja Sieczych, Opłaty półkowe, czyli jak judykatura chroni słabszego przedsiębiorcę (przegląd orzecznictwa) | str. 685

Ewa Rott-Pietrzyk, Ochrona przedsiębiorcy jako strony słabszej na przykładzie agenta handlowego | str. 701

Jarosław Turłukowski, Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych a prawa większościowych akcjonariuszy w prawie rosyjskim na tle prawa polskiego - wybrane zagadnienia (w świetle reformy kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej) | str. 725

Prawo autorskie

Jan Błeszyński, Koncepcja treści polskiego prawa autorskiego | str. 745

Wojciech Machała, Ograniczenia swobody umów z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Realna ochrona twórcy czy jej iluzja? | str. 763

Postępowanie cywilne

Karol Weitz, Nowe rozwiązania dotyczące ochrony słabszej strony stosunku prawnego w rozporządzeniu Bruksela IA | str. 785

Aleksandra Klich, Prawo dostępu do sądu - rozważania na tle informatyzacji postępowania cywilnego | str. 809

Joanna Studzińska, Prawo czy konieczność posiadania pełnomocnika profesjonalnego dla ochrony strony słabszej w postępowaniu cywilnym. Kilka uwag praktycznych | str. 823

Tadeusz Zembrzuski, Pouczanie strony występującej w procesie cywilnym bez zawodowego pełnomocnika co do wnoszenia środków zaskarżenia | str. 843

Andrzej Grzegorz Harla, Normatywne modele protokołowania cywilnych posiedzeń sądowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 865

Agnieszka Laskowska-Hulisz, Zakres kognicji sądu spadku w postępowaniu o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu | str. 885

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Ochrona dobra dziecka w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich | str. 905

Józef Jagieła, Ochrona praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, i ubezwłasnowolnionej w sprawach o ubezwłasnowolnienie i o uchylenie albo zmianę ubezwłasnowolnienia (zagadnienia wybrane) | str. 921

Andrzej Wach, Ochrona "słabszej strony" w postępowaniu w sprawach sportowych | str. 937

Kazimierz Lubiński, Środki prawne dla osoby posiadającej z dłużnikiem takie same cechy identyfikacyjne, przeciwko której omyłkowo skierowano egzekucję sądową | str. 955

Prawo pracy

Ludwik Florek, Ochrona pracowników jako słabszej strony stosunku pracy | str. 981

Joanna May, Umowy prorogacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 993

Prawo medyczne

Maria Boratyńska, Działanie przywilejów lekarskich na niekorzyść pacjenta: gdy etyka zawodowa rozmija się z prawem | str. 1009

Wykaz skrótów | str. 1033

Autorzy | str. 1039
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.