Dodano produkt do koszyka

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim

Rafał Adamus

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 68.00 zł 61.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużenia niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym także byłych przedsiębiorców. Wyjaśniono jakie znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa o niewypłacalności ma tzw. moralność płatnicza dłużnika. Książka jako pierwsza na rynku omawia nowelizację przepisów o upadłości z 30.08.2019 r., która wchodzi w życie w marcu 2020 r. Nowe regulacje stanowią krok w kierunku dalszego poszerzenia możliwości oddłużenia osób fizycznych. Autor za pomocą tabel w przystępny sposób przybliża zarówno różne rodzaje procedur oddłużeniowych jak i ich poszczególne etapy.


Czytelnik dowie się z książki:

w jakich przypadkach oddłużenie poprzedza likwidacja majątku dłużnika,
kiedy możliwe jest natychmiastowe oddłużenie bez wykonywania długoletniego planu spłaty,
jakie są warunki dla zawarcia układu konsumenckiego z wierzycielami bez utraty majątku.Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców. Adwokatom i radcom prawnym pomoże w udzielaniu poradnictwa prawnego dłużnikom i wierzycielom, a sędziom w rozstrzyganiu tego typu spraw. Notariusze znajdą w niej pomoc przy sporządzaniu aktów notarialnych w związku z likwidacją majątku dłużnika poprzedzającą oddłużenie, a dla komorników stanowić będzie wsparcie przy sprawach z zakresu zawieszenia i umorzenia egzekucji. Książka będzie cennym źródłem wiedzy dla menedżerów, doradców restrukturyzacyjnych, pracowników organizacji na rzecz praw konsumentów, a także dla samych dłużników i wierzycieli.

Tytuł
Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim
Autor
Rafał Adamus
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-726-8
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
208
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 15
1.1. Społeczne przyczyny niewypłacalności | str. 15
1.2. Oddłużenie w kulturze europejskiej | str. 16
1.3. Zagadnienia juryslingwistyczne | str. 18
1.4. Upadłość konsumencka i postępowanie o zatwierdzenie układu jako postępowania odrębne | str. 21
1.5. Oddłużenie w odniesieniu do zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych | str. 23

Rozdział 2
Historia regulacji oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej w prawie polskim | str. 25
2.1. Brak regulacji upadłości konsumenckiej w prawie polskim przed rokiem 2008 | str. 25
2.2. Próby legislacyjne poprzedzające reformę z 2008 r. | str. 27
2.3. Ustawa z 5.12.2008 r. | str. 28
2.4. Ustawa z 29.08.2014 r. | str. 39
2.5. Ustawa z 15.05.2015 r. | str. 46
2.6. Ustawa z 30.08.2019 r. – aktualny stan prawny | str. 47
2.7. Przepisy intertemporalne w ustawie z 30.08.2019 r. | str. 49

Rozdział 3
Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe postępowania, w którym może nastąpić oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Legitymacja do złożenia wniosku | str. 50
3.1. Konsumencka zdolność upadłościowa jako przesłanka podmiotowa ogłoszenia upadłości i uwzględnienia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 50
3.1.1. Podstawy normatywne konsumenckiej zdolności upadłościowej | str. 50
3.1.2. Upadłość konsumencka post mortem | str. 53
3.1.3. Konsumencka zdolność upadłościowa rolników indywidualnych | str. 55
3.1.4. Konsumencka zdolność upadłościowa osób fizycznych – byłych przedsiębiorców | str. 55
3.1.5. Brak konsumenckiej zdolności upadłościowej jednostek organizacyjnych non profit | str. 56
3.2. Niewypłacalność jako przesłanka przedmiotowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej i otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 57
3.2.1. Bezwzględny brak przesłanki moralności płatniczej dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej i uwzględnienia wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 57
3.2.2. Względny brak przesłanki cenzusu majątkowego dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej | str. 57
3.2.3. Niewypłacalność dłużnika jako przesłanka przedmiotowa dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej albo otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 58
3.2.3.1. Uwagi wstępne | str. 58
3.2.3.2. Utrata zdolności do wykonywania choćby jednego wymagalnego zobowiązania pieniężnego | str. 59
3.3. Przesłanki dla prowadzenia postępowania w określonym trybie | str. 62
3.3.1. Przesłanka dla inwersji trybu postępowania upadłościowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 62
3.3.2. Zdolność do pokrycia kosztów postępowania jako dodatkowa przesłanka wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 64
3.4. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej | str. 65
3.5. Legitymacja do złożenia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 66

Rozdział 4
Tryby oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej poprzez upadłość konsumencką i układ konsumencki | str. 67
4.1. Uwagi wstępne | str. 67
4.2. Cechy oddłużenia konsumenckiego | str. 89
4.3. Moralność płatnicza jako przesłanka warunkująca niektóre tryby oddłużenia i jego przebieg | str. 93
4.3.1. Uwagi wstępne | str. 93
4.3.2. Moralność płatnicza dłużnika w postaci braku celowego doprowadzenia do niewypłacalności i braku recydywy upadłościowej jako przesłanka niektórych trybów oddłużenia | str. 96
4.3.3. Krzyżowanie się zakresów przepisów o moralności płatniczej | str. 103
4.3.4. Podział funduszy masy upadłości w ramach planu spłaty pomimo braku oddłużenia | str. 103
4.4. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po wykonaniu planu spłaty | str. 104
4.4.1. Uwagi wstępne | str. 104
4.4.2. Plan spłaty jako etap poprzedzający oddłużenie | str. 105
4.4.2.1. Złożenie projektu planu spłaty przez syndyka | str. 105
4.4.2.2. Treść planu spłaty sensu largo w upadłości konsumenckiej. Plan spłaty sensu stricto | str. 106
4.4.2.3. Plan spłaty jako nośnik podziału funduszy masy upadłości i odrębnego planu podziału | str. 108
4.4.2.4. Przesłanki długości wykonywania planu spłaty sensu stricto | str. 109
4.4.2.4.1. Uwagi wstępne | str. 109
4.4.2.4.2. Pojęcie moralności płatniczej jako czynnika mającego wpływ na długość okresu wykonywania planu spłaty sensu stricto | str. 110
4.4.2.4.2.1. Pojęcie winy | str. 110
4.4.2.4.2.2. Wina umyślna | str. 111
4.4.2.4.2.3. Rażące niedbalstwo | str. 112
4.4.3. Długość planu spłaty sensu stricto uzależniona od moralności płatniczej | str. 117
4.4.4. Długość planu spłaty sensu stricto uzależniona od stopnia zaspokojenia wierzycieli | str. 118
4.4.5. Ustalenie planu spłaty w upadłości konsumenckiej | str. 118
4.4.6. Skutki ustalenia planu spłaty | str. 124
4.4.7. Zmiana planu spłaty sensu stricto | str. 127
4.4.8. Uchylenie planu spłaty sensu stricto skutkujące brakiem możliwości oddłużenia | str. 130
4.4.9. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty sensu stricto i umorzeniu zobowiązań | str. 132
4.5. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po uchyleniu planu spłaty sensu stricto, którego upadły nie jest w stanie wykonać z przyczyn obiektywnych | str. 133
4.6. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym bez ustalania planu spłaty sensu stricto | str. 133
4.7. Oddłużenie postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym w drodze warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sensu stricto | str. 136
4.8. Oddłużenie w drodze układu zawartego w odrębnym postępowaniu upadłościowym | str. 139
4.8.1. Zagadnienia wstępne | str. 139
4.8.2. Przesłanki układu konsumenckiego w upadłości konsumenckiej | str. 140
4.8.3. Wyłączenie niektórych wierzytelności z układu konsumenckiego skutkujące brakiem możliwości oddłużenia | str. 142
4.8.4. Przebieg układu konsumenckiego | str. 143
4.8.5. Skutki układu konsumenckiego | str. 147
4.8.6. Wykonanie układu konsumenckiego | str. 150
4.8.7. Zmiana układu konsumenckiego | str. 150
4.8.8. Uchylenie układu konsumenckiego | str. 151
4.8.9. Skutki uchylenia układu konsumenckiego | str. 152
4.9. Oddłużenie w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 153
4.9.1. Uwagi wstępne | str. 153
4.9.2. Odesłanie | str. 154
4.9.3. Przebieg postępowania o zawarcie układu konsumenckiego na zgromadzeniu wierzycieli | str. 154
4.9.4. Dopuszczalność zawarcia układu częściowego z przymusowym objęciem układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na składnikach majątku dłużnika | str. 157
4.10. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu zwykłym | str. 160
4.10.1. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań. Oddłużenie po wykonaniu planu spłaty | str. 160
4.10.2. Oddłużenie po uchyleniu planu spłaty z uwagi na obiektywny brak możliwości jego wykonania | str. 163
4.10.3. Wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Oddłużenie bez ustalenia planu spłaty | str. 164
4.10.4. Warunkowe umorzenie zobowiązań | str. 164
4.10.5. Oddłużenie przez układ konsumencki w postępowaniu zwykłym | str. 167

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy oddłużenia i skutki oddłużenia | str. 169
5.1. Uwagi ogólne o umorzeniu zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str. 169
5.2. Obligatoryjne umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty | str. 170
5.3. Zakres przedmiotowy oddłużenia w upadłości konsumenckiej | str. 170
5.4. Materialnoprawne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str. 173
5.5. Proceduralne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str. 174
5.6. Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich | str. 174
5.6.1. Zagadnienia wstępne | str. 174
5.6.2. Umorzenie zobowiązań upadłego jako zaszłość, która nie narusza praw wynikających z zabezpieczenia rzeczowego na mieniu osoby trzeciej | str. 176
5.7. Wpływ oddłużenia na małżonka upadłego | str. 183
5.7.1. Rozdzielność majątkowa jako skutek ogłoszenia upadłości | str. 183
5.7.2. Objęcie masą upadłości majątku wspólnego | str. 185

Zakończenie | str. 191

Bibliografia | str. 193
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.