Dodano produkt do koszyka

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi

Tomasz Krywan

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 102.00 zł 92.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT).


Autor, doświadczony praktyk, odpowiada m.in. na pytania dotyczące takich zagadnień jak:

odliczanie VAT z faktur wystawianych przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT,
zakupy opłacane kartami paliwowymi,
prawo do odliczenia VAT przy zakupie prezentów (w tym w postaci alkoholu) dla kontrahentów,
zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi,
nabywanie mieszkań służbowych dla pracowników,
odliczenie VAT z tytułu zakupu artykułów spożywczych do swobodnego spożycia przez pracowników,
prawo do odliczenia a sfinansowanie zakupu kredytem zaciągniętym prywatnie,
prawo do odliczenia z tytułu zakupu nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczych obojga małżonków,
prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z pogrzebem zmarłego pracownika,
odliczenie VAT z faktury za opłatę stosunkową,
odliczanie VAT na podstawie paragonów,
zakupy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego,
prawo do odliczenia przy dokonywaniu zakupów sfinansowanych w całości lub częściowo ze środków ZFŚS,
zakupy dokonywane przez jednego ze współwłaścicieli,
odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności,
odliczenie VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera,
dokonywanie pełnych odliczeń wydatków od pojazdu pomocy drogowej,
hurtowe zakupy paliwa,
termin złożenia informacji VAT-26 przy wykupie samochodu z leasingu,
obliczanie prewspółczynnika w przypadku otrzymywania dotacji,
proporcja wstępna a sprzedaż z odwrotnym obciążeniem,
obliczanie proporcji przez podatnika prowadzącego działalność handlową oraz pośredniczącego w udzielaniu kredytów,
jednoczesne stosowanie proporcji oraz prewspółczynnika,
odliczenie VAT przed przerejestrowaniem samochodu,
prawo do odliczenia w przypadku rezygnacji ze stosowania metody kasowej,
data otrzymania faktury w formie elektronicznej,
ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie zwrotu do 25 dni,
zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku regulowania faktur w drodze potrącenia,
korekta w związku ze zmianą przeznaczenia części budynku,
zniszczenie samochodu w wypadku samochodowym a odliczony podatek VAT.W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

Czy można odliczyć VAT z faktury, która została opłacona gotówką?
Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu upominków?
Czy z faktury dokumentującej opłatę za udział w konkursie podatnik może odliczyć VAT?
Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy nagród?
Czy spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej za organizację imprezy integracyjnej?
Czy z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji unijnej osoba fizyczna może odliczać VAT?
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup okularów?
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego?
Czy z faktury za wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka może odliczyć VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od dokonywanych w Polsce zakupów dotyczących usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec?
Czy z punktu widzenia dokonywania odliczeń ma znaczenie liczba kilometrów przejeżdżanych na potrzeby prywatne?
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku z faktury dokumentującej zakup miejsc postojowych?
Jak należy ujmować w ewidencji VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których podatnik odlicza 50% podatku naliczonego?
Czy z faktur dokumentujących raty leasingowe podatnik może dokonywać pełnych odliczeń, pomimo że nie prowadzi ewidencji przebiegu samochodu oraz nie zgłosił go informacją VAT-26?
Czy spółka może dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących samochodu osobowego używanego przez pracownika jako służbowy, jeżeli za wynagrodzeniem pracownik może ten samochód wykorzystywać również do celów prywatnych?
Czy przy obliczaniu prewspółczynnika otrzymywane przez instytucję kultury dotacje należy rozliczać w czasie?
W jakich kwotach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła odliczać VAT od wydatków na budowę domu?
Czy w miesiącach, w których u podatnika występuje wyłącznie sprzedaż opodatkowana, można dokonywać pełnych odliczeń?
Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej usługę wykonaną w grudniu wystawioną w styczniu z terminem płatności w styczniu?
Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie maszyny w ratach?
Czy po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących koszty czynszu, które ponosił w okresie jej zawieszenia?
Czy nadwyżka podatku naliczonego z lat 2011–2012 przez kolejne lata wykazywana przez spółkę do przeniesienia w następnych okresach rozliczeniowych może być obecnie wykazana do zwrotu na rachunek bankowy?
Jak w świetle przepisów o korekcie rocznej należy traktować faktury dotyczące ulepszenia środka trwałego realizowanego etapami przez kilka lub kilkanaście miesięcy?
Czy spółka jest obowiązana do korekty odliczonego podatku VAT od zakupów dotyczących zaniechanej inwestycji?
Czy w związku z przeznaczeniem towaru handlowego na środek trwały należy sporządzić korektę deklaracji VAT?Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla praktyków, m.in. doradców podatkowych, księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Tytuł
Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi
Autor
Tomasz Krywan
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-196-2
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2018
Liczba stron
268
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 13
Wstęp ................................................................................................... 15
Rozdział I. Istnienie prawa do odliczenia ........................................................ 17
1. Zakupy przeznaczone do wykonywania czynności opodatkowanych w przyszłości ............................. 18
2. Odliczanie VAT z faktur wystawianych przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ................... 19
3. Prawo do odliczenia podatku z opłaconej gotówką faktury na kwotę przekraczającą 15.000 zł .................. 21
4. Zakupy opłacane kartami paliwowymi ................................ 22
5. Prawo do odliczenia VAT przy zakupie prezentów (w tym w postaci alkoholu) dla kontrahentów ..................... 25
6. Odliczenie VAT z faktury dokumentującej opłatę za udział w konkursie ................................................. 27
7. Zakup domku kempingowego oraz mieszkania w celu zakwaterowania pracowników ............................ 28
8. Zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi ............ 29
9. Nabywanie mieszkań służbowych dla pracowników ......... 30
10. Prawo do odliczenia przy nabyciu towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania pracownikom ............. 31
11. Odliczenie VAT z tytułu zakupu artykułów spożywczych do swobodnego spożycia przez pracowników ...................... 34
12. Odliczanie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych ........ 36
13. Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników ....... 37
14. Prawo do odliczenia przy zakupach usług  kateringowych ........................................................... 38
15. Nabycie strojów sportowych dla pracowników ................... 40
16. Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej zakup sfinansowany dotacją ......................... 42
17. Prawo do odliczenia a sfinansowanie zakupu kredytem zaciągniętym prywatnie ........................ 43
18. Prawo do odliczenia z tytułu zakupu nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczych
obojga małżonków ................................................................... 44
19. Zakup dokonany przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej .................................... 47
20. Zakupy o charakterze osobistym dokonywane przez osobę fizyczną będącą podatnikiem VAT .................. 49
21. Prawo do odliczenia podatku z faktur za zakup okularów dla pracowników ................................ 50
22. Prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z pogrzebem zmarłego pracownika ....................................... 52
23. Odliczanie VAT od zakupów dokonywanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny ....................... 54
24. Odliczenie VAT z faktury za organizację szkolenia ............ 56
25. Odliczenie VAT z faktury za opłatę stosunkową ................. 58
26. Odliczanie VAT na podstawie paragonów ............................ 60
27. Odliczenie podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów udokumentowanego
paragonem ............................................ 61
28. Odliczenie VAT z faktury z podatkiem obliczonym według niewłaściwej stawki .......................................... 63
29. Odliczenie podatku z faktury z błędnym adresem i NIP nabywcy .......................................... 64
30. Zakupy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego .............................................................. 66
31. Odliczenie VAT z faktury za wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa ......................................... 67
32. Zakupy związane ze sprawą o odszkodowanie dotyczące działalności opodatkowanej .......................... 68
33. Prawo do odliczenia w przypadku zmiany przeznaczenia rzeczy nabytej na cele prywatne ..................... 70
34. Prawo do odliczenia przy dokonywaniu zakupów sfinansowanych w całości lub częściowo ze środków ZFŚS ........... 71
35. Odliczenie VAT z faktury wystawionej na spółkę cywilną bez nazwisk wspólników ........................ 73
36. Odliczenie przez spółkę VAT z faktury wystawionej na wspólnika ........................................ 75
37. Korzystanie z prawa do odliczenia przez współwłaścicieli ............................ 77
38. Zakupy dokonywane przez jednego ze współwłaścicieli .... 79
39. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez współwłaścicieli .............................................................. 80
40. Odliczenie VAT z faktury dotyczącej transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia .................. 81
41. Zakupy towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług objętych mechanizmem odwrotnego 
obciążenia ............................................................ 82
42. Odliczenie VAT z faktury VAT marża .................................. 83
43. Odliczanie VAT od zakupów dokonywanych przed osiągnięciem pierwszych przychodów ....................... 84
44. Odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności .................................................. 86
45. Odliczenie kwoty podatku należnego z tytułu odwrotnego obciążenia ........................................ 88
46. Odliczenie VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera ......................... 89
47. Zakupy dotyczące sprzedaży poza terytorium kraju .......... 91
48. Prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku ................................................... 92
Rozdział II. Kwota podatku naliczonego ........................................................... 95
1. Kwota podatku naliczonego dotycząca samochodu osobowego wykorzystywanego częściowo na potrzeby 
prywatne .............................................................. 97
2. Dokonywanie pełnych odliczeń wydatków od pojazdu pomocy drogowej ............................................. 98
3. Zakup usługi oklejenia samochodu osobowego .................. 100
4. Kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia jednośladu .. 102
5. Zakupy dotyczące ciągnika siodłowego ................................ 105
6. Hurtowe zakupy paliwa ........................................................... 106
7. Odliczenie VAT z tytułu nabycia miejsc postojowych dla pracowników i klientów .............................. 110
8. Obowiązek ponownego przeprowadzenia badania technicznego ................................................. 112
9. Skutki opóźnienia w przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego ......................................... 114
10. Wykazywanie w ewidencji VAT wydatków dotyczących samochodów nieuprawniających do pełnych odliczeń ....... 117
11. Termin złożenia informacji VAT-26 przy wykupie samochodu z leasingu ............................... 120
12. Kwota podatku podlegająca odliczeniu w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności mieszanej ........................................................ 122
13. Braki wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu .................... 124
14. Informacja VAT-26 złożona po terminie a pełne odliczenia VAT przy leasingu ................................................. 126
15. Kwota podatku naliczonego podlegająca odliczeniu z faktury za naprawę samochodu opłaconej w kwocie netto przez ubezpieczyciela ..................................................... 130
16. Odliczanie VAT od zakupów dotyczących przeznaczonych do odsprzedaży używanych samochodów ................... 133
17. Dokonywanie pełnych odliczeń w przypadku wynajmu jednego tylko pojazdu ....................... 135
18. Odliczanie VAT z tytułu zakupu paliwa przez warsztat samochodowy ................................................. 138
19. Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących samochodu częściowo udostępnianego odpłatnie pracownikowi do celów prywatnych ................... 139
20. Spółka z o.o. a obowiązek stosowania prewspółczynnika ...................................... 141
21. Obliczanie prewspółczynnika w przypadku otrzymywania dotacji .............................................................. 144
22. Budowa domu z częścią przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej .................... 145
23. Kwota podatku naliczonego z tytułu wynajmu motorówki ................................................... 147
Rozdział III. Częściowe prawo do odliczenia ...................................................... 149
1. Brak czynności zwolnionych w danym okresie rozliczeniowym.......................................... 150
2. Znikoma sprzedaż zwolniona od podatku a prawo do odliczenia ...................................... 151
3. Proporcja wstępna a sprzedaż z odwrotnym obciążeniem .............................. 152
4. Obliczanie proporcji dla celów odliczeń częściowych a wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów .......................... 154
5. Proporcja wstępna a import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów ..................... 155
6. Najem prywatny a proporcja dla celów odliczeń częściowych ................................................... 156
7. Obliczanie proporcji przez podatnika prowadzącego działalność handlową oraz pośredniczącego w udzielaniu
kredytów .................................................................................... 157
8. Świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń a odliczenia częściowe ....................................... 159
9. Obliczanie i stosowanie proporcji w przypadku prowadzenia działalności w dwóch lokalach ....................... 160
10. Rozpoczęcie sprzedaży zwolnionej a obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozy
proporcji ................................................................... 162
11. Wykazywanie w JPK_VAT zakupów, od których VAT jest odliczany częściowo ......................... 164
12. Jednoczesne stosowanie proporcji oraz prewspółczynnika ............................................................ 165
Rozdział IV. Korzystanie z prawa do odliczenia ................................................ 169
1. Odliczenie VAT z wystawionej i otrzymanej w styczniu faktury za usługę wykonaną w grudniu...................... 169
2. Odliczanie VAT z faktur dokumentujących usługi wykonywane przez dłuższy czas przed opłaceniem
tych faktur ................................................................................. 170
3. Odliczenie VAT przed przerejestrowaniem samochodu ......................................... 172
4. Odliczenie VAT z faktury za usługę transportową z przyszłym terminem płatności ............................................ 173
5. Odliczanie VAT w deklaracjach kwartalnych VAT-7K ....... 174
6. Powstawanie prawa do odliczenia u małych podatników rozliczających VAT metodą kasową ..................... 175
7. Potrącenie u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową .............................................. 177
8. Prawo do odliczenia w przypadku rezygnacji ze stosowania metody kasowej ............................................... 180
9. Korzystanie z prawa do odliczenia w stosunku do zakupów dokonywanych w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT ..................................................... 181
10. Data otrzymania faktury w formie elektronicznej .............. 183
11. Odliczenie VAT z faktury otrzymanej w formie elektronicznej i papierowej ...................................................... 185
12. Odliczanie VAT z duplikatów faktur ..................................... 187
13. Odliczenie VAT z faktury korygującej podwyższającej cenę ................................................................. 189
14. Powstanie prawa do odliczenia z tytułu importu usług ..... 191
15. Odliczenie VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozpoznanego z opóźnieniem .................. 192
16. Odliczenie VAT na podstawie dokumentu PZC otrzymywanego za pośrednictwem agencji celnej .............. 195
17. Odliczenie podatku na podstawie decyzji określającej kwotę podatku z tytułu importu towarów ........................... 198
18. Uwzględnianie faktur korygujących in minus .................... 199
Rozdział V. Dysponowanie nadwyżką podatku naliczonego. Zwrot VAT ................................... 203
1. Wybór metody dysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym ................................... 203
2. Korekta deklaracji VAT celem zmiany sposobu zadysponowania nadwyżką .................................................... 205
3. Dysponowanie nadwyżką przez lata wykazywaną do rozliczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych ........ 206
4. Termin zwrotu w przypadku korekty deklaracji VAT ........ 208
5. Otrzymanie zwrotu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej............................. 210
6. Ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie zwrotu do 25 dni ............................ 211
7. Kwota z przeniesienia a wnioskowanie o zwrot w terminie 25 dni.............................................. 214
8. Zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku regulowania faktur w drodze potrącenia ....................... 215
9. Uzyskanie zwrotu VAT przez podatnika, u którego występuje tylko sprzedaż zagraniczna .................... 218
Rozdział VI. Korekty podatku ............................................................................... 221
1. Niewielka różnica między proporcją wstępną i ostateczną ............................................................. 222
2. Ustalenie wartości początkowej ulepszenia na użytek korekty rocznej ....................... 223
3. Skutki rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT ...... 225
4. Korekta podatku odliczonego od nakładów w związku z rozwiązaniem umowy najmu............................. 227
5. Zaniechanie inwestycji ............................................................ 229
6. Stwierdzenie niedoborów ........................................................ 232
7. Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem a obowiązek korekty podatku 
odliczonego ................................................................ 233
8. Korekta w związku ze zmianą przeznaczenia części budynku ..................................................... 235
9. Korekty roczne dotyczące podatku odliczanego przy uwzględnieniu prewspółczynnika oraz proporcji 
wstępnej ............................................................ 237
10. Korekta związana z przeznaczeniem samochodu do odprzedaży ................................. 241
11. Nieopłacenie wewnątrzwspólnotowego zakupu a obowiązek korekty podatku dotyczącego nieuregulowanych
należności ................................................. 243
12. Umorzenie wierzytelności przed upływem 150 dni od upływu terminu płatności a obowiązek korekty odliczonego podatku przez dłużnika .................................... 246
13. Zmiana przeznaczenia towaru handlowego na środek trwały w deklaracji VAT ................................ 247
14. Zniszczenie samochodu w wypadku samochodowym a odliczony podatek VAT .................................. 249
15. Korekta na skutek sprzedaży samochodu ............................. 252
16. Korekta podatku odliczonego przy wykupie samochodu z leasingu ze względu na sprzedaż samochodu ......... 255
Wykaz orzecznictwa ......................................................................... 257
Wykaz pism urzędowych ................................................................. 261
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.