Dodano produkt do koszyka

Opodatkowanie akcji marketingowych

Opodatkowanie akcji marketingowych

Katarzyna Feldo, Jacek Matarewicz, Maciej Zborowski, Michał Majczyna, Anna Hornowska, Danuta Mochol-Gumowska, Jacek Sklepowicz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 119.00 zł 107.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka ma formę przewodnika kompleksowo przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku.


W publikacji omówiono m.in.:

pojęcia reklamy i reprezentacji na gruncie podatkowym,
loterie promocyjne i konkursy,
rozliczanie rabatów, bonów, sprzedaży premiowej i nieodpłatnych wydań,
zmianę przepisów karnych w zakresie odpowiedzialności za wystawianie tzw. pustych faktur,
najnowsze zmiany w podatkach dochodowych dotyczące prezentowanej problematyki (m.in. zwolnienie z PIT wypłaty nagród w konkursach),
nowe regulacje prawne dotyczące opłaty reklamowej oraz ich praktyczną implementację,
dokumentowanie wykonania usług marketingowych,
opłatę reklamową od tablic i urządzeń reklamowych,
podatkowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsoringu,
transgraniczne aspekty prowadzenia działalności marketingowej (w tym rozliczenie „podatku u źródła”, importu usług w VAT),
najczęściej spotykane problemy branży reklamowej związane z cenami transferowymi, prawem celnym i prawem karnym skarbowym.Autorzy przybliżyli również stanowisko doktryny i najnowsze orzecznictwo sądów krajowych oraz interpretacje urzędowe organów administracji, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się tematyką prawa podatkowego. Zainteresuje również pracowników organów administracji skarbowej, jednostek samorządu terytorialnego,
a także sędziów sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki.

Tytuł
Opodatkowanie akcji marketingowych
Autorzy
Katarzyna Feldo, Jacek Matarewicz, Maciej Zborowski, Michał Majczyna, Anna Hornowska, Danuta Mochol-Gumowska, Jacek Sklepowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-164-1
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Rozdział 1
Wprowadzenie. Pojęcia reklamy i reprezentacji na gruncie podatkowym | str. 15
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 15
1.2. Loterie promocyjne i konkursy. Uwagi ogólne | str. 17
1.3. Konkursy | str. 19
1.4. Opodatkowanie konkursów | str. 21
1.5. Loterie | str. 27
Wykaz orzeczeń | str. 29
Wykaz interpretacji | str. 30
Bibliografia | str. 31

Rozdział 2
Rabaty i sprzedaż premiowa | str. 32
2.1. Rozliczanie rabatów | str. 32
2.1.1. Rabat czy usługa marketingowa nabywcy towaru | str. 32
2.1.2. Rabat przedsprzedażowy | str. 36
2.1.3. Rabat posprzedażowy | str. 38
2.1.4. Rabat bezpośredni a rabat pośredni | str. 41
2.1.5. Skonto | str. 44
2.2. Sprzedaż premiowa | str. 44
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 44
2.2.2. Odliczenie VAT naliczonego oraz rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu | str. 45
2.2.3. Podstawa opodatkowania VAT w związku z realizacją sprzedaży premiowej | str. 46
2.2.4. Rozliczenie VAT należnego z tytułu sprzedaży premiowej | str. 46
2.2.5. Sprzedaż premiowa a przychód sprzedawcy | str. 48
2.2.6. Przychód kupującego/obdarowanego | str. 49
2.3. Wstawianie do sklepów urządzeń producenta promujących jego produkty | str. 53
2.4. Świadczenia złożone w działaniach agencji marketingowych | str. 54
2.5. Bony towarowe w kampanii mediowej | str. 57
2.6. Problematyka pustych faktur w usługach marketingowych | str. 63
Wykaz orzeczeń | str. 67
Wykaz interpretacji | str. 69
Bibliografia | str. 70

Rozdział 3
Dokumentowanie akcji marketingowych | str. 71
3.1. Zasady dokumentowania akcji marketingowych | str. 71
3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 71
3.1.2. Modele akcji marketingowych i ich uczestnicy | str. 72
3.1.3. Programy lojalnościowe i nagrody w postaci towarów | str. 72
3.1.4. Premie pieniężne z tytułu wzrostu poziomu sprzedaży towarów i usług | str. 75
3.1.5. „Prosta” usługa marketingowa a zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych i odliczenie podatku naliczonego | str. 79
3.1.6. Sprzedaż promocyjna | str. 82
3.1.7. Wspólna akcja marketingowa | str. 85
3.2. Dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w ramach akcji marketingowych | str. 87
3.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 87
3.2.2. Czynności podlegające opodatkowaniu i stwierdzające je dowody księgowe | str. 88
3.2.2.1. Programy lojalnościowe | str. 88
3.2.2.2. Premie pieniężne – wynagrodzenie za usługę, wypłata bez świadczenia wzajemnego, rabat | str. 91
3.2.2.3. „Proste” usługi marketingowe | str. 94
3.2.2.4. Sprzedaż promocyjna | str. 95
3.2.2.5. Wspólne akcje marketingowe – podział kosztów – umowa – refaktura | str. 95
3.3. Odpowiednie dokumentowanie wykonania usług zleconych w ramach akcji marketingowych jako warunek obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów | str. 97
3.3.1. Faktura a prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów | str. 97
3.3.2. Dowody wykonania usług zleconych w ramach akcji marketingowych | str. 102
3.3.3. Konsekwencje braku posiadania dowodów wykonania usług zleconych w ramach akcji marketingowych | str. 104
Wykaz orzeczeń | str. 107
Wykaz interpretacji | str. 107
Bibliografia | str. 108

Rozdział 4
Opłata reklamowa. Nieodpłatnie wydania towarów | str. 109
4.1. Opłata reklamowa od tablic i urządzeń reklamowych | str. 109
4.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 109
4.1.2. Zakres przedmiotowy opłaty reklamowej | str. 113
4.1.3. Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej | str. 117
4.1.4. Wyłączenia z poboru opłaty reklamowej | str. 119
4.1.5. Wysokość opłaty reklamowej | str. 125
4.1.6. Terminy płatności opłaty reklamowej oraz jej pobór . 128
4.1.7. Zaliczenie podatku od nieruchomości na poczet opłaty reklamowej | str. 129
4.1.8. Deklaracja na opłatę reklamową | str. 131
4.1.9. Indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie opłaty reklamowej | str. 133
4.2. Nieodpłatne przekazania – materiały drukowane, reklamowe, informacyjne, gadżety, prezenty o małej wartości oraz próbki, a opodatkowanie nieodpłatnych wydań | str. 136
4.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 136
4.2.2. Materiały drukowane, reklamowe i informacyjne | str. 141
4.2.3. Prezenty o małej wartości | str. 143
4.2.4. Próbki | str. 149
4.2.5. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu towarów | str. 151
4.3. Należności celne w przypadku importu towarów w celach promocyjnych | str. 153
4.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 153
4.3.2. Wzory i próbki towarów | str. 155
4.3.3. Druki reklamowe | str. 157
Wykaz orzeczeń | str. 158
Wykaz interpretacji | str. 159
Bibliografia | str. 160

Rozdział 5
Ceny transferowe w akcjach marketingowych | str. 162
5.1. Ceny transferowe w przypadku agencji (podmiotów) powiązanych, w tym o charakterze międzynarodowym | str. 162
5.1.1. Uwagi wprowadzające – istota cen transferowych, podstawy prawne oraz zasada arm’s lenght | str. 162
5.1.2. Definicja podmiotów powiązanych | str. 165
5.1.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 165
5.1.2.2. Powiązania kapitałowe | str. 165
5.1.2.3. Powiązania osobowe | str. 169
5.1.3. Powstanie obowiązku dokumentacyjnego | str. 176
5.1.4. Transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju | str. 181
5.1.5. Ceny transferowe w akcjach marketingowych | str. 184
5.1.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 184
5.1.5.2. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str. 185
5.1.5.3. Metoda ceny odprzedaży | str. 186
5.1.5.4. Metoda rozsądnej marży („koszt plus”) | str. 187
5.1.5.5. Metoda marży transakcyjnej netto | str. 188
5.1.5.6. Metoda podziału zysków | str. 189
5.1.5.7. Wybór właściwej metody | str. 190
5.1.6. Istotne obszary ryzyka związanego z problematyką transfer pricing | str. 192
5.2. Akcje marketingowe – istotne ryzyka w zakresie odpowiedzialności karnej | str. 198
5.2.1. Nieprawidłowości w organizacji akcji promocyjnych a odpowiedzialność karna | str. 198
5.2.2. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, marketing szeptany | str. 204
5.2.3. Bezprawne wysyłanie informacji handlowych | str. 208
Wykaz orzeczeń | str. 209
Wykaz interpretacji | str. 210
Bibliografia | str. 210

Rozdział 6
Rozliczanie transgranicznych usług marketingowych | str. 212
6.1. Obowiązek pobrania podatku u źródła | str. 212
6.1.1. Dochody zagranicznego reklamodawcy opodatkowane w Polsce | str. 212
6.1.2. Usługi reklamowe objęte koniecznością rozliczenia WHT | str. 215
6.1.3. Usługi reklamowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 219
6.1.4. Reklama w Internecie a WHT | str. 220
6.1.5. Certyfikat rezydencji od zagranicznego usługodawcy | str. 223
6.1.6. Kurs waluty przy rozliczeniu WHT | str. 226
6.2. Nabycie usługi marketingowej z zagranicy a VAT | str. 228
6.3. Sprzedaż usługi marketingowej za granicę a VAT | str. 229
6.4. Rabat potransakcyjny przy imporcie usług w VAT | str. 231
6.5. Kampania reklamowa a moment powstania obowiązku podatkowego w CIT | str. 232
6.6. Sponsoring jako usługa podlegająca VAT | str. 235
Wykaz orzeczeń | str. 238
Wykaz interpretacji | str. 238
Bibliografia | str. 240

Rozdział 7
Nagrody w konkursie oraz wydatki na CSR | str. 241
7.1. Zwolnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące otrzymanych nagród | str. 241
7.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 241
7.1.2. Opodatkowanie dochodów/przychodów uzyskanych w postaci nagród w konkursach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług | str. 242
7.1.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 242
7.1.2.2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku | str. 242
7.1.2.3. Opodatkowanie wygranych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – rozbieżności interpretacyjne | str. 246
7.1.3. Zwolnienia w PIT dotyczące otrzymanych nagród | str. 251
7.1.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 251
7.1.3.2. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT | str. 252
7.1.3.3. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT | str. 254
7.1.4. Zasady rozliczenia podatku przez płatnika, a nie zwycięzcę i wymogi informacyjne | str. 256
7.2. Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu organizacji kampanii reklamowej | str. 257
7.3. Wydatki na CSR (Corporate Social Responsibility) – społeczną odpowiedzialność biznesu a prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu | str. 263
7.3.1. Wprowadzenie | str. 263
7.3.2. Czy wydatki ponoszone przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na realizację działań w zakresie CSR będą stanowiły koszty uzyskania przychodów | str. 264
7.4. Zasady rozliczania podatku – przez płatnika czy zwycięzcę? Wymogi informacyjne | str. 270
7.4.1. Pojęcie płatnika | str. 270
7.4.2. Obowiązki płatnika przy organizacji konkursów | str. 271
Wykaz orzeczeń | str. 275
Wykaz interpretacji | str. 275
Bibliografia | str. 276

O Autorach | str. 277
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.