Dodano produkt do koszyka

Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

Adam Kałążny

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 110.00 zł 99.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Podatek od nieruchomości, który w Polsce jest bardzo istotnym kosztem obciążającym prowadzenie działalności gospodarczej (znaczącym na tle innych państw europejskich), został uregulowany za pomocą budzących duże wątpliwości interpretacyjne przepisów.


Publikacja zawiera:

analizę opodatkowania podatkiem od nieruchomości różnych rodzajów infrastruktury,
porównanie regulacji polskich z analogicznymi przepisami obowiązującymi w wybranych państwach europejskich,
wyjaśnienia trudności interpretacyjnych, z którymi zmagają się podatnicy, organy podatkowe, sędziowie,
propozycje zmian w przepisach ułatwiających funkcjonowanie tego podatku.W opracowaniu przedstawiono m.in.:

charakterystykę polskiego systemu podatku od nieruchomości,
najważniejsze zasady dotyczące wykładni przepisów prawa podatkowego,
szczegółowe omówienie przepisów regulujących opodatkowanie i preferencje podatkowe dla infrastruktury (uwzględniając szczegóły procesu legislacyjnego oraz aktualne orzecznictwo),
zasady dotyczące stanowienia prawa podatkowego w kontekście regulacji z zakresu pomocy publicznej.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki i studentów specjalizujących się w prawie podatkowym.

Tytuł
Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości
Autor
Adam Kałążny
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-849-4
Rok wydania
2020
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające do tematu opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 25
1. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości: przedmiot i podstawa opodatkowania | str. 25
1.1. Grunty | str. 26
1.1.1. Zakres opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości | str. 26
1.1.2. Podstawa opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości | str. 38
1.1.3. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów | str. 41
1.2. Budynki | str. 43
1.2.1. Zakres opodatkowania budynku podatkiem od nieruchomości | str. 43
1.2.2. Podstawa opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości | str. 49
1.2.3. Stawki podatku od nieruchomości od budynków | str. 54
1.3. Budowle | str. 58
1.3.1. Zakres opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości | str. 58
1.3.2. Podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości | str. 66
1.3.3. Stawki podatku od nieruchomości od budowli | str. 68
2. Podatnik podatku od nieruchomości | str. 69

Rozdział II
Ustawa podatkowa a terminologia regulacji „prawnopodatkowej” | str. 75
1. Specyfika źródeł prawa podatkowego | str. 75
1.1. Normy konstytucyjne | str. 75
1.2. Standardy stanowienia prawa w ustawie podatkowej | str. 82
2. Odesłania terminologiczne w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od nieruchomości | str. 84
2.1. Odesłanie bezpośrednie | str. 85
2.2. Odesłanie do przepisów innej gałęzi prawa | str. 86
2.3. Odesłanie dorozumiane | str. 88
3. Problem autonomii terminologicznej prawa podatkowego (relacje terminologiczne regulacji podatkowych i pozapodatkowych) | str. 93
3.1. Odwołanie do przepisów prawa budowlanego w definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych | str. 93
3.2. Odesłanie do przepisów ustawy – Prawo budowlane czy do prawa budowlanego? | str. 101
3.3. Problemy interpretacyjne w zakresie innych pojęć zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych | str. 107

Rozdział III
Zróżnicowanie konstrukcji prawnych stosowanych dla opodatkowania poszczególnych typów infrastruktury | str. 111
1. Infrastruktura wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 113
2. Infrastruktura objęta ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości | str. 120
2.1. Infrastruktura kolejowa | str. 120
2.2. Infrastruktura portowa | str. 129
2.3. Infrastruktura lotnisk | str. 145
3. Infrastruktura opodatkowana na zasadach ogólnych (nieobjęta wyłączeniami ani zwolnieniami ustawowymi) | str. 154
3.1. Uchylone zwolnienie dla niektórych kategorii infrastruktury | str. 154
3.2. Infrastruktura telekomunikacyjna | str. 156
3.3. Opodatkowanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych | str. 160
4. Preferencje podatkowe dla obiektów infrastruktury przewidziane w uchwałach rad gmin | str. 161
4.1. Zwolnienia podatkowe w uchwałach rad gmin | str. 162
4.2. Ulgi podatkowe w uchwałach rad gmin | str. 167

Rozdział IV
Opodatkowanie poszczególnych typów infrastruktury – zagadnienia sporne | str. 173
1. Wyłączenie z opodatkowania dróg wewnętrznych | str. 174
2. Zakres stosowania zwolnienia dla infrastruktury kolejowej do bocznic kolejowych | str. 181
3. Zakres stosowania zwolnienia dla infrastruktury portów i przystani morskich | str. 189
4. Zwolnienie dla infrastruktury położonej w części lotniczej lotnisk użytku publicznego | str. 199
5. Opodatkowanie infrastruktury energetycznej na przykładzie stacji transformatorowych | str. 208
5.1. Transformatory zlokalizowane w budynkach | str. 209
5.2. Transformatory zlokalizowane poza budynkami | str. 214
6. Opodatkowanie infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie stacji bazowych telefonii komórkowej | str. 217
7. Opodatkowanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę | str. 224

Rozdział V
Przepisy dotyczące opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości w kontekście regulacji z zakresu dopuszczalności pomocy publicznej | str. 235
1. Prawo pomocy publicznej na gruncie prawa wspólnotowego | str. 235
1.1. Przesłanki uznania udzielonej preferencji podatkowej za niedozwoloną pomoc publiczną | str. 237
1.1.1. Publiczny charakter wsparcia | str. 237
1.1.2. Zakłócenie konkurencji w wyniku uzyskania przez przedsiębiorcę korzyści ekonomicznej | str. 238
1.1.3. Selektywność pomocy | str. 240
1.1.4. Wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii Europejskiej | str. 244
1.2. Dozwolone formy pomocy publicznej w formie preferencji podatkowych | str. 249
1.2.1. Pomoc de minimis | str. 249
1.2.2. Pomoc udzielana przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym | str. 251
1.2.3. Pomoc dozwolona na podstawie przepisów szczególnych | str. 253
2. Wpływ regulacji z zakresu pomocy publicznej na stanowienie przepisów regulujących opodatkowanie infrastruktury | str. 256
2.1. Wpływ regulacji z zakresu pomocy publicznej na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | str. 257
2.2. Wpływ regulacji z zakresu pomocy publicznej na zapisy uchwał rad gmin dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 260

Rozdział VI
Model opodatkowania infrastruktury podatkiem majątkowym na przykładzie wybranych zagranicznych systemów podatkowych | str. 269
1. System opodatkowania infrastruktury w Federacji Rosyjskiej | str. 270
1.1. Charakterystyka systemu podatkowego w Federacji Rosyjskiej | str. 270
1.2. Konstrukcja podatku od majątku organizacji | str. 272
1.3. Preferencje podatkowe dla obiektów infrastruktury | str. 275
1.3.1. Preferencje federalne | str. 275
1.3.2. Preferencje regionalne | str. 279
1.4. Porównanie preferencji podatkowych dla infrastruktury przewidzianych w prawie polskim i rosyjskim | str. 281
2. Zakres opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości w Republice Czeskiej | str. 284
2.1. Charakterystyka systemu podatkowego w Republice Czeskiej | str. 284
2.2. Konstrukcja podatku od nieruchomości | str. 285
2.2.1. Konstrukcja podatku gruntowego | str. 285
2.2.2. Konstrukcja podatku od obiektów budowlanych | str. 288
2.3. Infrastruktura jako przedmiot opodatkowania podatkami majątkowymi | str. 292
2.4. Porównanie zagadnienia opodatkowania infrastruktury w prawie polskim i czeskim | str. 294
3. Zakres opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości we Francji | str. 298
3.1. Charakterystyka systemu podatkowego we Francji | str. 298
3.2. Podatki majątkowe mające zastosowanie do infrastruktury | str. 301
3.2.1. Podatek od nieruchomości zabudowanych | str. 301
3.2.2. Konstrukcja zryczałtowanego podatku od przedsiębiorstw sieciowych | str. 303
3.3. Infrastruktura jako przedmiot opodatkowania podatkami majątkowymi | str. 305
3.4. Porównanie zagadnienia opodatkowania infrastruktury w prawie polskim i francuskim | str. 305

Wnioski | str. 309

Bibliografia | str. 329
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.