Dodano produkt do koszyka

Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

Katarzyna Kolasa

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 42.00 zł 38.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa związane z wydłużaniem się życia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowią dziś problem wobec niewystarczających środków w budżecie ochrony zdrowia. Kogo leczyć w pierwszej kolejności? Czyje potrzeby są ważniejsze, a czyje mniej ważne? Odpowiadając na te pytania, należy znaleźć kompromis miedzy dążeniem do dwóch rozbieżnych celów: efektywności oraz równości i sprawiedliwości społecznej.


Książka poświecona jest poszukiwaniu sposobów realizacji optymalnej alokacji zasobów w sektorze ochrony zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Omówiono w niej miedzy innymi:


ekonomiczne i nieekonomiczne kryteria rozdziału środków na świadczenia zdrowotne,
modele poszukiwania optymalnej alokacji zasobów,
rozwiązania wdrażane przez kraje stosujące transparentne podejście do rozdziału środków na świadczenia zdrowotne,
wyniki badan przeprowadzonych wśród reprezentantów zawodów medycznych na temat ich preferencji wobec kryteriów alokacyjnych.
Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych i NFZ oraz pracowników administracji samorządowej i państwowej podejmujących decyzje o zasadach funkcjonowania i kształcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zainteresuje także studentów takich kierunków, jak zarządzanie, zdrowie publiczne czy ekonomia. Może również stanowić inspiracje do podjęcia dialogu społecznego na temat zasad i wartości, z którymi procesy decyzyjne w polskim systemie ochrony zdrowia powinny pozostawać w zgodzie.

Tytuł
Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia
Autor
Katarzyna Kolasa
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5281-9
Rok wydania
2012
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
O autorce str. 11

Wstęp str. 13

Rozdział 1. Alokacja na rynku ochrony zdrowia - podstawowe pojęcia str. 17

1.1. Wprowadzenie str. 17

1.2. Modele jednobiegunowe str. 22

1.2.1. Model równości str. 22

1.2.2. Model efektywności str. 22

1.3. Modele dwubiegunowe str. 23

1.3.1. Model równość - efektywność str. 23

1.3.2. Model efektywność - równość str. 23

1.3.3. Model egalitarny str. 24

1.4. Podsumowanie str. 25

Rozdział 2. Modele jednobiegunowe - równości i egalitarny str. 26

2.1. Wprowadzenie str. 26

2.2. Idea równości i sprawiedliwości społecznej jako kryterium optymalnej alokacji zasobów str. 26

2.2.1. Definicja równości str. 27

2.2.2. Definicja sprawiedliwości społecznej str. 27

2.2.3. Optymalna alokacja zasobów według kryterium równości str. 29

2.2.3.1. Wprowadzenie str. 29

2.2.3.2. Model optymalnej alokacji zasobów według kryterium równości dostępu str. 32

2.2.3.3. Model optymalnej alokacji budżetu względem potrzeb zdrowotnych str. 37

2.2.3.3.1. Model optymalnej alokacji względem początkowego stanu zdrowia str. 39

2.2.3.3.2. Model optymalnej alokacji względem zdolności do poprawy zdrowia str. 40

2.2.3.4. Model optymalnej alokacji względem równości końcowego stanu zdrowia str. 43

2.3. Podsumowanie str. 44

Rozdział 3. Model jednobiegunowy - efektywność str. 49

3.1. Wprowadzenie str. 49

3.2. Zasada efektywności jako kryterium optymalnej alokacji zasobów str. 50

3.2.1. Definicja efektywności str. 50

3.2.2. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z ekonomiką dobrobytu str. 51

3.2.2.1. Przedmiot optymalizacji według ekonomii dobrobytu str. 51

3.2.2.2. Model optymalnej alokacji według ekonomii dobrobytu str. 55

3.2.2.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji według ekonomii dobrobytu - analiza kosztów i korzyści str. 58

3.2.2.3.1. Podstawowe założenia analizy kosztów i korzyści str. 58

3.2.2.3.2. Reguła kompensacji str. 59

3.2.2.3.3. Metody wartościowania wyników zdrowotnych str. 60

3.2.2.3.4. Podsumowanie - przyszłość analizy kosztów i korzyści str. 62

3.2.3. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z ekstrawelfaryzmem str. 63

3.2.3.1. Przedmiot efektywności według ekstrawelfaryzmu str. 63

3.2.3.2. Model optymalnej alokacji według ekstrawelfaryzmu str. 66

3.2.3.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji według ekstrawelfaryzmu - analiza efektywności kosztowej str. 67

3.2.3.3.1. Podstawowe założenia analizy efektywności kosztowej str. 67

3.2.3.3.2. Podobieństwa i różnice między analizą kosztów i korzyści a analizą efektywności kosztowej str. 69

3.2.4. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z teorią zdolności str. 70

3.2.4.1. Przedmiot optymalizacji w teorii zdolności str. 70

3.2.4.2. Model optymalnej alokacji w teorii zdolności str. 72

3.2.4.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji w teorii zdolności str. 72

3.3. Podsumowanie str. 73

Rozdział 4. Modele dwubiegunowe str. 76

4.1. Wprowadzenie str. 76

4.2. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności i równości str. 77

4.2.1. Przedmiot optymalizacji. Istota konfliktu między równością a efektywnością str. 77

4.2.2. Model optymalnej alokacji według kryterium równość - efektywność str. 80

4.2.2.1. Metody realizacji modelu równość - efektywność str. 82

4.2.2.1.1. Funkcja dobrobytu str. 82

4.2.2.1.2. Model rangowania QALY str. 90

4.2.2.1.3. Model Norda str. 92

4.2.2.1.4. Teoria sprawiedliwego rozdziału str. 96

4.2.2.1.5. Analiza porównawcza metod realizacji modelu równość - efektywność str. 99

4.2.3. Model efektywność - równość str. 103

4.2.3.1. Metody realizacji modelu efektywność - równość str. 104

4.2.3.1.1. Model stratyfikacji Coyle'a str. 104

4.2.3.1.2. Model ceny opartej na wartości str. 107

4.2.3.1.3. Analiza porównawcza metod realizacji modelu efektywność - równość str. 108

4.3. Podsumowanie str. 113

Rozdział 5. Algorytm decyzyjny str. 117

5.1. Wprowadzenie str. 117

5.2. Modele optymalnej alokacji zasobów na rynku ochrony zdrowia str. 118

5.2.1. Model równości str. 118

5.2.2. Model efektywności str. 119

5.2.3. Model równość - efektywność str. 119

5.2.4. Model efektywność - równość str. 120

5.2.5. Model egalitarny str. 120

5.3. Algorytm decyzyjny umożliwiający wybór modelu alokacji zasobów str. 121

Rozdział 6. Przykładowe rozwiązania z krajów rozwiniętych str. 127

6.1. Wprowadzenie str. 127

6.2. Szwecja str. 128

6.2.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? str. 128

6.2.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? str. 129

6.2.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? str. 133

6.2.3.1. Model transparentnej priorytetyzacji str. 135

6.2.3.2. Skoordynowane programy opieki medycznej str. 136

6.2.3.3. Model kolejki str. 138

6.3. Dania str. 140

6.3.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? str. 140

6.3.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? str. 140

6.3.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? str. 140

6.4. Finlandia str. 141

6.4.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? str. 141

6.4.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? str. 141

6.4.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? str. 141

6.5. Norwegia str. 142

6.5.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? str. 142

6.5.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? str. 142

6.5.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? str. 142

6.6. Program Medicaid w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych str. 143

6.6.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? str. 143

6.6.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? str. 144

6.6.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? str. 144

6.7. Anglia i Walia str. 146

6.7.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? str. 146

6.7.2. Jakie kryteria alokacji wybrano oraz jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? str. 146

6.8. Podsumowanie str. 150

6.9. Wnioski dla Polski str. 151

Rozdział 7. Preferencje społeczne względem zasad alokacji w sektorze świadczeń zdrowotnych w Polsce - wyniki badania "Opinie pielęgniarek o trudnych decyzjach w ochronie zdrowia" str. 153

7.1. Wprowadzenie str. 153

7.2. Metody badawcze str. 154

7.3. Kwestionariusz badawczy str. 155

7.3.1. Część pierwsza str. 155

7.3.2. Część druga str. 155

7.3.2.1. Eksperyment 1 str. 156

7.3.2.2. Eksperyment 2 str. 157

7.3.2.3. Eksperyment 3 str. 159

7.3.2.4. Eksperyment 4 str. 161

7.3.3. Część trzecia badania str. 165

7.4. Analiza statystyczna str. 165

7.5. Wyniki badania str. 168

7.5.1. Eksperyment 1 str. 169

7.5.2. Eksperyment 2 str. 173

7.5.3. Eksperyment 3 str. 177

7.5.4. Eksperyment 4 str. 183

7.6. Dyskusja str. 186

7.6.1. Wnioski końcowe str. 186

7.6.2. Preferencje polskich pielęgniarek w świetle innych badań naukowych nad alokacją zasobów na rynku ochrony zdrowia str. 193

7.6.3. Preferencje polskich pielęgniarek a zapisy prawne regulujące alokację zasobów na rynku ochrony zdrowia str. 195

7.7. Podsumowanie str. 199

Zakończenie str. 201

Bibliografia str. 207

Załącznik str. 217
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.