Dodano produkt do koszyka

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018

Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Paweł Borszowski, Bogumił Brzeziński, Paweł Pucher, Paweł Majka, Stanisław Bogucki, Jowita Pustuł, Adam Nita, Hanna Filipczyk, Michał Goj, Roman Wiatrowski, Anna Janowska, Joanna Zawiejska-Rataj, Michał Nielepkowicz,

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 146.00 zł 131.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane przez sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.


W książce zaprezentowano stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.


Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.

Tytuł
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018
Autorzy
Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Paweł Borszowski, Bogumił Brzeziński, Paweł Pucher, Paweł Majka, Stanisław Bogucki, Jowita Pustuł, Adam Nita, Hanna Filipczyk, Michał Goj, Roman Wiatrowski, Anna Janowska, Joanna Zawiejska-Rataj, Michał Nielepkowicz, Izabela Rymanowska, Jarosław Ostrowski, Paweł Banasik, Ewa Prejs, Rafał Mikulski, Alicja Sarna, Jan Rudowski, Adam Kałążny, Agata Han, Artur Podsiadły, Jan Szczygieł, Łukasz Kidoń, Rafał Zajączkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-360-7
Seria
Komentarze orzecznicze
Rok wydania
2018
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Od redakcji 13

Rozdział I. Zagadnienia ogólne prawa podatkowego 15

Stanisław Bogucki, Jan Szczygieł
Zasada in dubio pro tributario (wyrok NSA z 29.11.2017 r., II FSK 3280/15) 15

Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
Artykuł 199a o.p. jako podstawa pominięcia skutków podatkowych transakcji (wyrok WSA w Bydgoszczy z 6.12.2017 r., I SA/Bd 896/17) 26

Andrzej Ladziński
Skuteczność na gruncie prawa podatkowego czynności prawnych dokonanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – stan prawny obowiązujący przed 15.07.2016 r. (wyrok NSA z 27.06.2017 r., I FSK 1832/15) 38

Hanna Filipczyk
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku TS (uchwała NSA (7) z 16.10.2017 r., I FPS 1/17) 45

Adam Nita
Oddziaływanie dwuinstancyjności postępowania podatkowego na przedawnienie wymiaru podatku (wyrok NSA z 3.10.2017 r., II FSK 2367/15) 55

Rafał Mikulski
Zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony nienależnie na podstawie wadliwej interpretacji (wyrok NSA z 13.12.2017 r., I FSK 128/16) 67

Ewa Prejs
Możliwość stosowania art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności do spraw z zakresu postępowania podatkowego (wyrok ETPC z 4.05.2017 r., 15485/09, Chap Ltd przeciwko Armenii) 74

Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
Zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA w Gliwicach z 21.02.2017 r., I SA/Gl 1286/16) 86

Anna Janowska
Zasady naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (wyrok WSA w Olsztynie z 5.04.2017 r., I SA/Ol 121/17) 96

Jan Szczygieł
Zgoda strony na uczestniczenie organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym (wyrok NSA z 22.02.2017 r., II FSK 155/15) 107

Alicja Sarna
Obowiązek odniesienia się przez podmiot wydający interpretację indywidualną do przedstawionej przez wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU i dokonania oceny jej prawidłowości (wyrok NSA z 29.11.2017 r., I FSK 179/16) 116

Rozdział II. Podatki dochodowe 123

Jowita Pustuł
Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15) 123

Paweł Borszowski
Uznanie czynności podatnika jako wykonywanie działalności gospodarczej (wyrok NSA z 7.02.2017 r., II FSK 4025/14) 132

Paweł Majka
Zakres ulgi rehabilitacyjnej – interpretacja w orzecznictwie sądów administracyjnych przepisów dotyczących ulg podatkowych (wyrok NSA z 5.10.2017 r., II FSK 2249/15) 139

Michał Goj
Opodatkowanie przekazania majątku likwidacyjnego ze spółki kapitałowej (wyrok NSA z 27.06.2017 r., II FSK 658/17) 147

Michał Goj, Izabela Rymanowska
Brak szczegółowo zdefiniowanej podstawy prawnej dla opodatkowania dochodów a ogólna zasada powszechności opodatkowania (wyrok WSA w Poznaniu z 19.04.2017 r., I SA/Po 703/16) 153

Jarosław Ostrowski
Lokal niewprowadzony do środków trwałych – sprzedaż nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (wyrok NSA z 14.11.2017 r., II FSK 2728/15) 164

Rozdział III. Podatki obrotowe i cła 175

Hanna Filipczyk
Przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności cywilnoprawnych (uchwała NSA (7) z 15.05.2017 r., II FPS 1/17) 175

Adam Bartosiewicz
Możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego (wyrok NSA z 11.04.2017 r., I FSK 1104/15) 183

Roman Wiatrowski
Zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne zmiany interpretacji prawa (wyrok TS z 21.09.2017 r., C-605/15, Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie) 190

Rafał Zajączkowski
Zakres temporalny wyroków Trybunału Sprawiedliwości w klasyfikacji taryfowej, analogia i wykładnia systemowa w klasyfikacji, znaczenie WIT (wyrok WSA w Olsztynie z 26.10.2017 r., I SA/Ol 618/17, w kontekście wyroku TS z 26.05.2016 r.,
C-286/15) 200

Łukasz Kidoń
Wykorzystanie art. 199a § 2 o.p. do zwalczania nadużycia prawa podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (wyrok NSA z 25.04.2017 r., I FSK 1226/15) 213

Rozdział IV. Podatki i opłaty lokalne 223

Paweł Banasik, Paweł Pucher
Czy budynek może być budowlą? (wyrok TK z 13.12.2017 r., SK 48/15) 223

Michał Nielepkowicz
Opodatkowanie gruntu najwyższą stawką podatku od nieruchomości (wyrok TK z 12.12.2017 r., SK 13/15) 234

Adam Kałążny, Paweł Pucher
Pojęcie udostępniania infrastruktury kolejowej na gruncie przepisów o podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Kielcach z 16.11.2017 r., I SA/Ke 531/17) 243

Agata Han
Prawnopodatkowe aspekty trwałego związania nieruchomości z gruntem (wyrok NSA z 6.04.2017 r., II FSK 630/15) 255

Paweł Majka
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni masy bitumicznej (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28.06.2017 r., I SA/Go 211/17 – orzeczenie nieprawomocne) 262

Bibliografia 273
Autorzy 281
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.