Dodano produkt do koszyka

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism

Piotr Karlik

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań oraz warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów oraz wskazuje sposoby ich uniknięcia.

W publikacji zawarto również:

wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, wraz z ich omówieniem, a także
tzw. akcje procesowe, które pokazują metodykę pracy organów procesowych.W opracowaniu przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw kontrowersyjnych i problematycznych. Załączono także najważniejsze tezy orzecznicze oraz wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może okazać się przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zainteresuje również aplikantów zawodów prawniczych.

Tytuł
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism
Autor
Piotr Karlik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-302-5
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2017
Liczba stron
232
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Postępowania szczególne – zagadnienia ogólne | str. 15
1. Systematyka postępowań szczególnych | str. 15
2. Cechy postępowań szczególnych | str. 16
3. Znaczenie postępowań szczególnych | str. 17
4. Postępowania konsensualne jako postępowania szczególne | str. 18
5. Przyszłość postępowań szczególnych | str. 19

Rozdział II
Postępowania konsensualne | str. 21
Skazanie bez rozprawy | str. 21
1. Rys historyczny | str. 21
2. Zagadnienia ogólne | str. 22
3. Przesłanki postępowania konsensualnego | str. 23
3.1. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k. | str. 23
3.1.1. Przyznanie się do winy | str. 24
3.1.2. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina niebudzące wątpliwości | str. 24
3.1.3. Postawa oskarżonego | str. 25
3.1.4. Rodzaj czynu | str. 25
3.1.5. Uzgodnienie kar, środków i kosztów procesowych | str. 25
3.2. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k. | str. 26
4. Przebieg postępowania o skazanie bez rozprawy | str. 28
4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 28
4.1.1. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k. | str. 28
4.1.2. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k. | str. 29
4.2. Wszczęcie postępowania konsensualnego | str. 30
4.2.1. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k. | str. 30
4.2.2. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k. | str. 31
4.3. Zagadnienia dodatkowe | str. 31
4.3.1. Prawo przejrzenia akt postępowania przygotowawczego | str. 31
4.3.2. Obowiązek pouczenia oskarżonego o konsekwencjach przeprowadzenia postępowania konsensualnego | str. 33
4.4. Kontrola formalna w postępowaniu konsensualnym | str. 33
4.5. Czynności przed wyznaczeniem posiedzenia | str. 34
4.6. Postępowanie względem uczestników posiedzenia | str. 35
4.6.1. Oskarżony a skazanie bez rozprawy | str. 35
4.6.2. Pokrzywdzony a skazanie bez rozprawy | str. 36
4.7. Posiedzenie sądu w przedmiocie skazania bez rozprawy | str. 39
5. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu o skazanie bez rozprawy | str. 44
6. Pozycja oskarżonego w postępowaniu o skazanie bez rozprawy | str. 46
7. Postępowanie odwoławcze a skazanie bez rozprawy | str. 47
Dobrowolne poddanie się karze | str. 49
1. Rys historyczny | str. 49
2. Zagadnienia ogólne | str. 50
3. Przesłanki pozytywne dobrowolnego poddania się karze | str. 52
3.1. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina | str. 53
3.2. Postawa oskarżonego | str. 53
3.3. Rodzaj czynu | str. 54
3.4. Uzgodnienie kar, środków i kosztów procesu | str. 54
4. Przebieg postępowania o dobrowolne poddanie się karze | str. 55
4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 55
4.2. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze | str. 56
4.3. Kontrola formalna aktu oskarżenia w razie złożenia wniosku z art. 338a k.p.k. | str. 59
4.4. Posiedzenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze | str. 60
4.5. Pokrzywdzony a dobrowolne poddanie się karze | str. 63
4.6. Oskarżony a dobrowolne poddanie się karze | str. 64
5. Postępowanie odwoławcze | str. 65
Wybór orzecznictwa | str. 66
Literatura | str. 70

Rozdział III
Postępowanie prywatnoskargowe | str. 73
Wprowadzenie | str. 73
1. Rys historyczny | str. 74
2. Zagadnienia ogólne | str. 75
3. Przesłanki prowadzenia | str. 77
3.1. Przesłanki pozytywne | str. 77
3.2. Przesłanki negatywne | str. 78
4. Przebieg postępowania prywatnoskargowego | str. 78
4.1. Ustna lub pisemna skarga na Policji | str. 79
4.2. Prywatny akt oskarżenia | str. 83
4.3. Zryczałtowana równowartość wydatków | str. 86
4.4. Kontrola formalna aktu oskarżenia | str. 91
4.5. Przyłączenie się innego pokrzywdzonego do oskarżenia | str. 93
4.6. Prokurator w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 94
4.7. Posiedzenie pojednawcze | str. 105
4.7.1. Wyznaczenie posiedzenia | str. 106
4.7.2. Pojednanie | str. 115
4.7.3. Ugoda w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 116
4.7.4. Mediacja w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 122
4.8. Rozprawa w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 125
4.8.1. Oskarżenie wzajemne | str. 126
4.8.2. Odstąpienie od oskarżenia | str. 128
4.9. Postępowanie odwoławcze i szczególne środki zaskarżenia | str. 129
Wybór orzecznictwa | str. 130
Literatura | str. 139

Rozdział IV
Postępowanie nakazowe | str. 143
Wprowadzenie | str. 143
1. Rys historyczny | str. 144
2. Zagadnienia ogólne | str. 145
3. Przesłanki prowadzenia postępowania nakazowego | str. 147
3.1. Przesłanki pozytywne | str. 147
3.1.1. Prowadzenie dochodzenia w sprawie | str. 148
3.1.2. Brak konieczności prowadzenia rozprawy | str. 149
3.1.3. Rodzaj i wysokość kary | str. 150
3.1.4. Okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości | str. 152
3.2. Przesłanki negatywne | str. 153
3.2.1. Prowadzenie sprawy z oskarżenia prywatnego | str. 153
3.2.2. Obrona obligatoryjna | str. 154
4. Przebieg postępowania nakazowego | str. 155
5. Wyrok nakazowy | str. 157
6. Po wydaniu wyroku nakazowego | str. 159
7. Sprzeciw od wyroku nakazowego | str. 160
7.1. Pokrzywdzony a sprzeciw od wyroku nakazowego | str. 162
7.2. Cofnięcie sprzeciwu | str. 165
7.3. Zakaz reformationis in peius a postępowanie po wniesieniu sprzeciwu | str. 165
Wybór orzecznictwa | str. 166
Literatura | str. 176

Rozdział V
Postępowanie przyspieszone | str. 179
Wprowadzenie | str. 179
1. Rys historyczny | str. 180
2. Zagadnienia ogólne | str. 181
3. Przesłanki prowadzenia postępowania przyspieszonego | str. 183
3.1. Przesłanki pozytywne | str. 183
3.1.1. Prowadzenie dochodzenia w sprawie | str. 184
3.1.2. Chuligański charakter czynu | str. 185
3.1.3. Ujęcie na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem | str. 186
3.1.4. Zatrzymanie, doprowadzenie i przekazanie do dyspozycji sądu | str. 187
3.1.4.1. Zatrzymanie | str. 187
3.1.4.2. Doprowadzenie i przekazanie do dyspozycji sądu | str. 188
3.1.4.3. Odstąpienie od zatrzymania i doprowadzenia | str. 189
3.2. Przesłanki negatywne postępowania przyspieszonego | str. 192
3.2.1. Niemożność rozpoznania sprawy z zachowaniem dopuszczalnego czasu przerw | str. 193
3.2.2. Potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego | str. 195
3.2.3. Możliwość wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności | str. 195
4. Przebieg postępowania przyspieszonego | str. 196
4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 196
4.2. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym | str. 200
4.3. Pokrzywdzony w postępowaniu przyspieszonym | str. 209
4.4. Postępowanie sądowe | str. 209
4.5. Postępowanie po wydaniu wyroku w postępowaniu przyspieszonym | str. 213
4.6. Postępowanie odwoławcze | str. 214
5. Postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych | str. 215
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 215
5.2. Specyfika postępowania przyspieszonego prowadzonego przy użyciu urządzeń technicznych | str. 216
5.2.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 216
5.2.2. Postępowanie sądowe | str. 218
5.3. Podsumowanie | str. 222
Wybór orzecznictwa | str. 222
Literatura | str. 225

Wykaz wzorów | str. 229

Wykaz akcji procesowych | str. 231
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.