Dodano produkt do koszyka

Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania

Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania

Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 101.00 zł 91.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W opracowaniu przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Krok po kroku opisano czynności podejmowane w sprawie przez strony i sąd (przewodniczącego, asystenta sędziego, referendarza sądowego) w takim porządku, jak ma to miejsce w rzeczywistym postępowaniu sądowym – od sporządzenia wniosku do prawomocnego zakończenia sprawy. Autorzy posłużyli się metodą case study, tzn. zaprezentowali konkretne stany faktyczne.


Publikacja zawiera wzory pism procesowych, orzeczeń sądowych, wyjaśnienia i praktyczne komentarze oraz wybór poglądów judykatury i doktryny. Przedstawiono również tematykę postępowania mediacyjnego.


Książka przeznaczona jest dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych uczących się zasad postępowania cywilnego. Może ona również stanowić materiał uzupełniający dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia z zakresu postępowania cywilnego i prawa rodzinnego. Zainteresuje także osoby zajmujące się zawodowo postępowaniami o podział majątku wspólnego, w szczególności adwokatów i radców prawnych.

Tytuł
Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania
Autorzy
Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-032-2
Rok wydania
2021
Liczba stron
276
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Słowo wstępne | str. 15
Słowo wstępne | str. 17
Od autorów | str. 19
Rozdział 1
Pisemny etap postępowania | str. 21
Komentarz naukowy: uwagi ogólne o postępowaniu nieprocesowym | str. 21
Tok postępowania: wprowadzenie | str. 36
Ważne przepisy: małżeńska wspólność majątkowa | str. 37
Przykłady z orzecznictwa | str. 38
Wzór pełnomocnictwa procesowego | str. 40
Ważne przepisy: pełnomocnictwo procesowe | str. 41
Przykłady z orzecznictwa | str. 42
Komentarz naukowy: zarys przebiegu postępowania o podział majątku wspólnego | str. 42
Tok postępowania: wniosek, odpowiedź na wniosek i pisma przygotowawcze | str. 53
Wzór wniosku o podział majątku wspólnego | str. 53
Ważne przepisy: wniosek inicjujący postępowanie nieprocesowe | str. 58
Przykład z orzecznictwa | str. 59
Ważne przepisy: roszczenia rozpoznawane w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 60
Przykłady z orzecznictwa | str. 60
Ważne przepisy: właściwość sądu | str. 61
Ważne przepisy: opłaty sądowe | str. 61
Wzór zarządzenia o doręczeniu odpisu wniosku | str. 62
Ważne przepisy: doręczenie odpisu wniosku | str. 63
Wzór pisma w przedmiocie doręczenia odpisu wniosku | str. 64
Wzór pouczenia o prawach i obowiązkach uczestnika postępowania nieprocesowego | str. 64
Wzór zarządzenia o przekazaniu korespondencji wnioskodawcy celem doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego | str. 67
Ważne przepisy: doręczanie korespondencji sądowej | str. 68
Przykłady z orzecznictwa | str. 69
Wzór pisma informacyjnego o doręczeniu korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego | str. 70
Ważne przepisy: doręczenie korespondencji sądowej przez komornika sądowego | str. 71
Wzór odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego | str. 73
Ważne przepisy: odpowiedź na wniosek | str. 77
Przykład z orzecznictwa | str. 78
Wzór zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braków formalnych odpowiedzi na wniosek | str. 79
Ważne przepisy: wydawanie zarządzeń przez asytentów sędziów | str. 79
Ważne przepisy: wymogi formalne stawiane odpowiedzi na wniosek | str. 80
Ważne przepisy: skutki wniesienia do sądu pisma niespełniającego wymagań formalnych | str. 80
Przykłady z orzecznictwa | str. 81
Wzór wezwania do usunięcia braków formalnych odpowiedzi na wniosek | str. 82
Wzór zarządzenia o wymianie dalszych pism przygotowawczych | str. 84
Ważne przepisy: wymiana dalszych pism przygotowawczych | str. 85
Wzór repliki na odpowiedź na wniosek | str. 87
Wzór zarządzenia o wyznaczeniu posiedzenia przygotowawczego | str. 90
Ważne przepisy: wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego | str. 91
Wzór wezwania na posiedzenie przygotowawcze | str. 92
Ważne przepisy: wezwania i zawiadomienia | str. 93
Wzór pisma przygotowawczego | str. 94
Rozdział 2
Postępowanie mediacyjne | str. 98
Komentarz naukowy: istota i zasady postępowania mediacyjnego | str. 98
Tok postępowania: mediacja | str. 108
Wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego zakończonego skierowaniem uczestników postępowania do mediacji | str. 109
Wzór postanowienia o skierowaniu uczestników postępowania do mediacji | str. 111
Wzór pisma w związku ze skierowaniem sprawy do mediacji | str. 112
Ważne przepisy: skierowanie do mediacji | str. 113
Wzór zaproszenia na mediację | str. 114
Wzór ugody zawartej przed mediatorem | str. 120
Ważne przepisy: przebieg mediacji i ugoda zawarta przed mediatorem | str. 122
Wzór protokołu z mediacji | str. 123
Wzór postanowienia o zatwierdzeniu ugody | str. 125
Ważne przepisy: zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem | str. 126
Przykład z orzecznictwa | str. 126
Komentarz naukowy: o ugodach | str. 127
Rozdział 3
Ustny etap postępowania | str. 137
Tok postępowania: przygotowanie rozprawy i postępowanie dowodowe | str. 137
Wzór zarządzenia o odnotowaniu prawomocności postanowienia oraz wyznaczeniu posiedzenia | str.  137
Ważne przepisy: prawomocność orzeczeń | str. 138
Przykłady z orzecznictwa | str. 138
Wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego | str. 139
Wzór ugody sądowej | str. 142
Wzór planu rozprawy | str. 143
Ważne przepisy: plan rozprawy | str. 144
Wzór wezwania świadka na rozprawę | str. 145
Ważne przepisy: zarządzenia zmierzające do przygotowania rozprawy | str. 147
Wzór odezwy do biegłego | str. 148
Ważne przepisy: postępowanie dowodowe | str. 149
Przykłady z orzecznictwa | str. 150
Ważne przepisy: tok postępowania dowodowego | str. 150
Ważne przepisy: dowód z dokumentu | str. 151
Przykłady z orzecznictwa | str. 151
Ważne przepisy: dowód z opinii biegłego | str. 152
Przykłady z orzecznictwa | str. 153
Ważne przepisy: operat szacunkowy | str. 155
Przykłady z orzecznictwa | str. 156
Wzór postanowienia o wynagrodzeniu biegłego | str. 157
Ważne przepisy: wynagrodzenie biegłego | str. 159
Wzór pisma sądowego w sprawie wyznaczenia terminu na dokonanie czynności | str. 160
Wzór pisma zawierającego zmianę żądania w sprawie | str. 162
Ważne przepisy: zmiana przedmiotowa wniosku | str. 163
Przykład z orzecznictwa | str. 164
Wzór zarządzenia o odnotowaniu prawomocności i doręczeniu odpisu pisma | str. 165
Wzór odpowiedzi na pismo zawierające rozszerzenie żądania | str. 166
Wzór zarządzenia asystenta sędziego o pilnym doręczeniu odpisu pisma | str. 167
Wzór protokołu rozprawy – cz. I (postępowanie dowodowe) | str. 168
Ważne przepisy: przebieg rozprawy | str. 173
Przykłady z orzecznictwa | str. 174
Ważne przepisy: dowód z zeznań świadków | str. 174
Przykład z orzecznictwa | str. 175
Ważne przepisy: skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka | str. 176
Ważne przepisy: dowód z przesłuchania wnioskodawczyni i uczestnika | str. 176
Przykłady z orzecznictwa | str. 177
Wzór protokołu rozprawy – cz. II (zamknięcie rozprawy) | str. 177
Ważne przepisy: zakończenie rozprawy | str. 179
Komentarz naukowy: ustalanie faktów w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 179
Tok postępowania: postanowienie co do istoty sprawy | str. 191
Wzór protokołu rozprawy – cz. III (publikacja postanowienia) | str. 192
Wzór postanowienia kończącego postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 192
Wzór ustnych motywów postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego z pouczeniem o środkach odwoławczych | str. 194
Ważne przepisy: postanowienie kończące postępowanie i jego ogłoszenie | str. 196
Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia | str. 197
Ważne przepisy: wniosek o uzasadnienie | str. 198
Wzór uzasadnienia w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 198
Ważne przepisy: uzasadnienie postanowienia | str.  207
Przykłady z orzecznictwa | str. 208
Wzór pisma w przedmiocie doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem | str. 209
Rozdział 4
Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str. 210
Komentarz naukowy – apelacja, zażalenie – uwagi ogólne | str. 210
Tok postępowania: postępowanie apelacyjne | str. 224
Wzór apelacji w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 225
Ważne przepisy: apelacja | str. 228
Przykłady z orzecznictwa | str. 230
Wzór zarządzenia o przedstawieniu akt z apelacją sądowi drugiej instancji | str. 231
Ważne przepisy: przekazanie akt do sądu odwoławczego | str. 231
Wzór zarządzenia o doręczeniu odpisu apelacji | str. 232
Wzór odpowiedzi na apelację | str. 232
Ważne przepisy: odpowiedź na apelację | str. 235
Ważne przepisy: rozszerzenie żądania w postępowaniu apelacyjnym | str. 235
Wzór zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy apelacyjnej | str. 236
Ważne przepisy: posiedzenia apelacyjne | str. 236
Wzór zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej z wyznaczeniem terminu na wniesienie pisma | str. 237
Wzór pisma procesowego w postępowaniu apelacyjnym | str. 238
Wzór protokołu rozprawy apelacyjnej | str. 239
Ważne przepisy: rozprawa apelacyjna | str. 241
Wzór postanowienia sądu drugiej instancji | str. 242
Ważne przepisy: orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 243
Przykłady z orzecznictwa | str. 243
Wzór wygłoszonego ustnie uzasadnienia postanowienia sądu drugiej instancji | str. 244
Ważne przepisy: ustne wygłoszenie uzasadnienia orzeczenia | str. 249
Ważne przepisy: uzasadnianie orzeczeń sądu drugiej instancji | str. 249
Ważne przepisy: prawomocność orzeczeń | str. 251
Ważne przepisy: prawomocne orzeczenie sądu jako podstawa egzekucji | str. 251
Przykład z orzecznictwa | str. 252
Ważne przepisy: skarga kasacyjna | str. 252
Przykłady z orzecznictwa | str. 254
Komentarz naukowy – skarga kasacyjna – uwagi ogólne | str. 255
Schematy | str. 259
Schemat 1. Zarys postępowania o podział majątku wspólnego | str. 259
Schemat 2. Najczęstsze roszczenia rozpoznawane w sprawach o podział majątku wspólnego | str. 260
Schemat 3. Kontrola formalna pisma procesowego | str. 261
Schemat 4. Posiedzenie przygotowawcze | str. 262
Schemat 5. Przebieg rozprawy (przed sądem pierwszej instancji) | str. 263
Schemat 6. Postępowanie apelacyjne (w postępowaniu o podział majątku wspólnego) | str. 264
Schemat 7. Postępowanie zażaleniowe | str. 265
Bibliografia | str. 267
Wykaz orzecznictwa | str. 271
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.