Dodano produkt do koszyka

Postępowanie karne. Testy

Postępowanie karne. Testy

Olaf Włodkowski, Sebastian Kowalski, Alfred Staszak, Katarzyna Osiak-Krynicka

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 33.00 zł 30.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja składa się z blisko 1000 pytań testowych z zakresu prawa karnego procesowego. Do każdego zagadnienia przygotowano odrębne zestawy pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.


Układ opracowania koresponduje ze strukturą podręczników do prawa karnego procesowego. Książkę uzupełniono o odpowiedzi, w których obok każdego wyjaśnienia wskazano podstawę prawną oraz tezy orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Dzięki tak przyjętemu układowi treści Czytelnik ma możliwość nie tylko zweryfikowania utrwalonej wiedzy, lecz także jej uporządkowania i poszerzenia.


Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów, którzy w programie studiów mają przedmiot prawo karne procesowe, w szczególności studentów prawa i administracji. Będzie pomocne także aplikantom prawniczym oraz pracownikom dydaktycznym wydziałów prawa i administracji zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Postępowanie karne. Testy
Autorzy
Olaf Włodkowski, Sebastian Kowalski, Alfred Staszak, Katarzyna Osiak-Krynicka
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-174-9
Seria
Testy
Rok wydania
2021
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15
Wprowadzenie | str. 17
Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 19
1. Pojęcie prawa karnego procesowego | str. 19
2. Funkcje prawa karnego procesowego | str. 19
3. Źródła prawa karnego procesowego | str. 19
4. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i czasie | str. 19
4.1. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu | str. 19
4.2. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w czasie (prawo intertemporalne) | str. 19
5. Pojęcie procesu karnego | str. 19
6. Przedmiot procesu karnego | str. 19
7. Tendencje rozwoju procesu karnego | str. 19
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 19
Odpowiedzi | str. 21
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 22
Odpowiedzi | str. 23
Rozdział II
Uczestnicy procesu karnego | str. 25
1. Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego | str. 25
2. Organy procesowe | str. 25
2.1. Prokurator | str. 25
2.2. Policja i inne organy postępowania przygotowawczego | str. 25
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 25
Odpowiedzi | str. 29
2.3. Sąd | str. 33
2.3.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego | str. 33
2.3.2. Skład sądu | str. 33
3. Referendarze sądowi | str. 33
4. Strony procesu karnego | str. 33
4.1. Pojęcie i rodzaje oskarżycieli | str. 33
4.2. Oskarżyciel publiczny | str. 33
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 33
Odpowiedzi | str. 34
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 35
Odpowiedzi | str. 37
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 38
Odpowiedzi | str. 39
4.3. Pokrzywdzony | str. 40
4.4. Oskarżyciel posiłkowy  | str. 40
4.4.1. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str. 40
4.4.2. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str. 40
4.5. Oskarżyciel prywatny | str. 40
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 40
Odpowiedzi | str. 43
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 45
Odpowiedzi | str. 47
4.6. Oskarżony | str. 49
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 49
Odpowiedzi | str. 52
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 55
Odpowiedzi | str. 56
5. Przedstawiciele procesowi stron | str. 57
6. Pomocnicy procesowi stron | str. 57
6.1. Obrońca | str. 57
6.2. Pełnomocnik | str. 57
7. Pomocnicy organów procesowych | str. 57
7.1. Tłumacz | str. 57
7.2. Protokolant | str. 58
7.3. Specjalista | str. 58
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 58
Odpowiedzi | str. 60
8. Rzecznicy interesu publicznego | str. 63
9. Rzecznicy interesu społecznego | str. 63
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 63
Odpowiedzi | str. 66
10. Osobowe źródła dowodowe | str. 68
10.1. Oskarżony jako źródło dowodowe | str. 68
10.2. Świadek | str. 68
10.3. Biegły | str. 68
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 68
Odpowiedzi | str. 70
11. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej | str. 72
12. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 91b k.p.k.) | str. 72
13. Inni (nienazwani) uczestnicy procesu karnego | str. 72
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 72
Odpowiedzi | str. 73
Rozdział III
Naczelne zasady procesu karnego | str. 75
1. Pojęcie i systematyka naczelnych zasad procesu karnego | str. 75
2. Charakterystyka naczelnych zasad procesu karnego | str. 75
2.1. Zasada prawdy | str. 75
2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 75
2.3. Zasada bezpośredniości | str. 75
2.4. Zasada obiektywizmu | str. 75
2.5. Zasada legalizmu | str. 75
2.6. Zasada ścigania (działania) z urzędu | str. 75
2.7. Zasada skargowości | str. 75
2.8. Zasada kontradyktoryjności | str. 75
2.9. Zasada domniemania niewinności | str. 75
2.10. Zasada prawa oskarżonego do obrony | str. 75
2.11. Zasada informacji i lojalności | str. 75
2.12. Zasada jawnośc | str. 75
2.13. Zasada ustności | str. 75
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 75
Odpowiedzi | str. 81
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 86
Odpowiedzi | str. 90
Rozdział IV
Czynności procesowe | str. 93
1. Uwagi wprowadzające | str. 93
2. Klasyfi kacja czynności procesowych | str. 93
3. Orzeczenia i zarządzenia jako czynności organów procesowych | str. 93
4. Rozprawa i posiedzenie sądu | str. 93
5. Porządek czynności procesowych – forma i miejsce ich dokonywania | str. 93
6. Wadliwość czynności procesowych | str. 93
7. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych | str. 93
8. Doręczenia | str. 93
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 93
Odpowiedzi | str. 99
Rozdział V
Akta sprawy karnej | str. 103
Rozdział VI
Terminy | str. 103
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 103
Odpowiedzi | str. 104
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 106
Odpowiedzi | str. 107
Rozdział VII
Dowody | str. 109
1. Pojęcia wprowadzające | str. 109
1.1. Dowód w procesie karnym | str. 109
1.2. Podziały dowodów | str. 109
1.2.1. Rodzaj źródła dowodowego | str. 109
1.2.2. Treść środka dowodowego | str. 109
1.2.3. Sposób przeprowadzania i utrwalania dowodu | str. 109
1.2.4. Odległość źródła dowodu od organu procesowego przeprowadzającego dowód | str. 109
1.2.5. Stosunek dowodu do faktu głównego | str. 109
1.3. Pojęcie poszlaki | str. 109
2. Postępowanie dowodowe | str. 109
2.1. Dowodzenie | str. 109
2.2. Uprawdopodobnienie | str. 109
2.3. Notoryjność | str. 109
2.4. Domniemania | str. 109
3. Wprowadzanie dowodów do procesu | str. 109
3.1. Inicjatywa dowodowa w procesie karnym | str. 109
3.2. Wniosek dowodowy | str. 109
3.3. Zakazy dowodowe | str. 109
3.3.1. Zakazy dowodzenia określonych faktów | str. 109
3.3.2. Zakazy korzystania w procesie dowodzenia z określonych dowodów | str. 109
3.3.3. Zakazy wykorzystania określonej metody dowodzenia | str. 109
4. Źródła dowodowe i ich wykorzystanie w procesie karnym | str. 109
4.1. Uwagi ogólne | str. 109
4.2. Oskarżony i jego wyjaśnienia | str. 109
4.3. Świadek i jego zeznania | str. 109
4.4. Biegły i jego opinia | str. 109
4.5. Dowody rzeczowe i oględziny | str. 109
4.6. Eksperyment procesowy | str. 109
4.7. Dokument | str. 109
4.8. Badania osobopoznawcze i wywiad środowiskowy | str. 109
5. Poszukiwawcze czynności dowodowe | str. 110
6. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 110
7. Problem „dowodów nielegalnych” | str. 110
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 110
Odpowiedzi | str. 112
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 115
Odpowiedzi | str. 117
Rozdział VIII
Środki przymusu | str. 120
1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu | str. 120
2. Zatrzymanie | str. 120
2.1. Zatrzymanie (ujęcie) obywatelskie | str. 120
2.2. Zatrzymanie właściwe | str. 120
2.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie | str. 120
3. Zatrzymanie nieprocesowe | str. 120
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 120
Odpowiedzi | str. 123
4. Pojęcie i systematyka środków zapobiegawczych | str. 125
4.1. Reguły stosowania środków zapobiegawczych | str. 125
4.2. Funkcje środków zapobiegawczych | str. 125
4.3. Przesłanki środków zapobiegawczych | str. 125
4.3.1. Przesłanki ogólne stosowania środków zapobiegawczych | str. 125
4.3.2. Przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych | str. 125
5. Charakterystyka poszczególnych środków zapobiegawczych | str. 125
5.1. Tymczasowe aresztowanie | str. 125
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 125
Odpowiedzi | str. 127
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 128
Odpowiedzi | str. 129
5.2. Poręczenie majątkowe | str. 130
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 130
Odpowiedzi | str. 131
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 133
Odpowiedzi | str. 134
5.3. Poręczenia niemajątkowe | str. 135
5.3.1. Poręczenie społeczne | str. 135
5.3.2. Poręczenie osoby godnej zaufania | str. 135
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 135
Odpowiedzi | str. 135
5.4. Dozory Policji i przełożonego wojskowego | str. 136
5.4.1. „Zwykły” dozór Policji i dozór przełożonego wojskowego | str. 136
5.4.2. Warunkowy dozór Policji | str. 136
Test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) | str. 136
Odpowiedzi | str. 138
5.5. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str. 139
Test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) | str. 139
Odpowiedzi | str. 141
5.6. Zakazy i nakazy określonego zachowania | str. 142
5.6.1. Zawieszenie w czynnościach służbowych | str. 142
5.6.2. Zawieszenie w wykonywaniu zawodu | str. 142
5.6.3. Nakaz powstrzymania się od określonej działalności | str. 142
5.6.4. Nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów | str. 142
5.6.5. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne | str. 142
5.7. Zakazy wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego | str. 142
5.8. Zakaz opuszczania kraju | str. 142
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 142
Odpowiedzi | str. 145
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 147
Odpowiedzi | str. 150
6. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 152
7. List żelazny | str. 152
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 152
Odpowiedzi | str. 154
8. Kary porządkowe | str. 156
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 156
Odpowiedzi | str. 159
Rozdział IX
Warunki dopuszczalności procesu karnego | str. 161
1. Pojęcie i systematyka przesłanek procesu karnego | str. 161
2. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesu karnego | str. 161
2.1. Właściwość sądu | str. 161
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 161
Odpowiedzi | str. 162
Rozdział X
Postępowanie przygotowawcze | str. 164
1. Cele i funkcje postępowania przygotowawczego | str. 164
2. Formy postępowania przygotowawczego | str. 164
3. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 164
3.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 164
3.2. Przedstawienie zarzutów | str. 164
4. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 164
4.1. Zamknięcie śledztwa | str. 164
4.2. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 164
4.3. Zawieszenie postępowania przygotowawczego | str. 164
5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 164
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 164
Odpowiedzi | str. 168
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 170
Odpowiedzi | str. 173
Rozdział XI
Skarga | str. 177
1. Istota skargi procesowej | str. 177
2. Zwykły (zwyczajny) akt oskarżenia | str. 177
3. Inne szczególne postacie aktu oskarżenia | str. 177
4. Substytuty aktu oskarżenia | str. 177
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 177
Odpowiedzi | str. 181
Rozdział XII
Postępowanie sądowe po wniesieniu skargi | str. 183
1. Uwagi wprowadzające . | str. 183
2. Struktura postępowania sądowego – fazy procesu w stadium postępowania przed sądem pierwszej instancji | str. 183
3. Postępowanie przejściowe | str. 183
3.1. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 183
3.2. Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia . | str. 183
3.3. Kontrola merytoryczna oskarżenia | str. 183
3.4. Posiedzenie wyrokowe sądu | str. 183
3.4.1. Wniesienie przez prokuratora aktu oskarżenia z dołączonym wnioskiem o wydanie wyroku skazującego | str. 183
3.4.2. Wniesienie przez prokuratora samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy | str. 183
3.4.3. Złożenie przez oskarżonego samodzielnego wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego | str. 183
3.4.4. Wniesienie przez prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania | str. 183
3.5. Czynności organizujące rozprawę główną | str. 183
3.6. Posiedzenie organizacyjne sądu | str. 183
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 183
Odpowiedzi | str. 186
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 188
Odpowiedzi | str. 189
Rozdział XIII
Rozprawa główna | str. 191
1. Model rozprawy głównej | str. 191
2. Kierowanie rozprawą główną | str. 191
3. Przebieg rozprawy głównej | str. 191
3.1. Wywołanie sprawy – rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 191
3.2. Część wstępna rozprawy – bilans osobowy i instrumentalny | str. 191
3.3. Przewód sądowy | str. 191
3.4. Dalsze postępowanie dowodowe na rozprawie głównej | str. 191
3.5. Przemówienia końcowe | str. 191
3.6. Wyrokowanie | str. 191
3.7. Przerwa i odroczenie rozprawy | str. 191
4. Czynności kończące postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str. 191
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 191
Odpowiedzi | str. 194
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 196
Odpowiedzi | str. 198
Rozdział XIV
Środki zaskarżenia | str. 201
1. Uwagi wprowadzające | str. 201
2. Dwuinstancyjność postępowania karnego | str. 201
3. Wymagania formalne środków zaskarżenia | str. 201
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 201
Odpowiedzi | str. 203
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 205
Odpowiedzi | str. 206
4. Środki odwoławcze i postępowanie odwoławcze | str. 207
4.1. Ogólne wymagania stawiane środkom odwoławczym | str. 207
4.2. Podstawy (przyczyny) odwoławcze | str. 207
4.3. Granice kontroli odwoławczej | str. 207
5. Apelacja i postępowanie apelacyjne | str. 207
5.1. Charakterystyka apelacji | str. 207
5.2. Postępowanie apelacyjne | str. 207
5.3. Wyrok sądu odwoławczego | str. 207
5.3.1. Orzeczenie aprobacyjne | str. 207
5.3.2. Orzeczenie reformatoryjne | str. 207
5.3.3. Orzeczenie kasatoryjne | str. 207
6. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe | str. 207
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 207
Odpowiedzi | str. 210
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 212
Odpowiedzi | str. 213
7. Kasacja i postępowanie kasacyjne | str. 214
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 214
Odpowiedzi | str. 217
8. Wznowienie postępowania sądowego | str. 219
9. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 219
10. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego | str. 219
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 219
Odpowiedzi | str. 222
Rozdział XV
Postępowania szczególne | str. 225
1. Uwagi wprowadzające | str. 225
2. Postępowanie prywatnoskargowe | str. 225
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 225
Odpowiedzi | str. 226
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 227
Odpowiedzi | str. 229
3. Postępowanie nakazowe | str. 230
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 230
Odpowiedzi | str. 231
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 232
Odpowiedzi | str. 233
4. Postępowanie przyspieszone | str. 234
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 234
Odpowiedzi | str. 236
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 236
Odpowiedzi | str. 238
Rozdział XVI
Postępowania następcze | str. 239
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 239
2. Postępowanie ułaskawieniowe | str. 239
3. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 239
4. Postępowanie w przedmiocie orzekania kary łącznej | str. 239
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 239
Odpowiedzi | str. 241
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 243
Odpowiedzi | str. 246
Rozdział XVII
Postępowanie karne międzynarodowe | str. 249
Test (jednokrotnego wyboru) . | str. 249
Odpowiedzi | str. 263
Rozdział XVIII
Koszty procesu karnego | str. 273
1. Pojęcie kosztów procesu karnego | str. 273
2. Koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str. 273
3. Koszty udziału świadka w procesie karnym | str. 273
4. Koszty udziału biegłego w procesie karnym | str. 273
5. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 273
6. Zasądzenie kosztów procesu | str. 273
7. Koszty postępowania odwoławczego i kasacyjnego | str. 273
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 273
Odpowiedzi | str. 276
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 277
Odpowiedzi | str. 278
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.