Dodano produkt do koszyka

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Agnieszka Ziółkowska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 33.60 zł 30.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym obejmuje swym zakresem zespół czynności podejmowanych w nich tak przez skarżących jak i sądy pierwszej instancji. W szczególności wyposażenie tych ostatnich w kompetencje samokontrole, zarówno w postępowaniu kasacyjnym jak i zażaleniowym, oznaczało dla ustawodawcy konieczność zbalansowania potrzeby ochrony interesu jednostki w szybszym zakończeniu postępowania a z drugiej strony ochronę obiektywnego porządku prawnego, wyrażającego się w tym przypadku w nienaruszeniu konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania.

Monografia opiera się na założeniu, że postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stanowiąc pierwszy etap postępowania odwoławczego, ma miejsce w przypadku modelu środków odwoławczych posiadających przymiot dewolutywności. Ze względu na centralne miejsce skargi kasacyjnej wśród środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, to jej poświęcono najwięcej uwagi. Rozważania zostały dopełnione także postępowaniem zażaleniowym z uwzględnieniem jego odrębności w stosunku do postępowania kasacyjnego. Poza zakresem rozważań pozostały środki zaskarżenia o niedewolutywnym charakterze.

Rozważania w zakresie międzyinstancyjnego postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej osadzone w polskiej regulacji zostały wzbogacone o analizę komparatystyczną w wybranych państw europejskich ( Republika Federalna Niemiec, Austria, Republika Czech, Republika Słowacka).

Adresatem monografii są sędziowie sądów administracyjnych, prawnicy - praktycy oraz przedstawiciele doktryny i studenci.

Tytuł
Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autor
Agnieszka Ziółkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3671-8
Rok wydania
2019 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
460
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wstęp / 9 Rozdział pierwszy Instancja i instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w doktrynie prawa i judykaturze / 15 1. Pojęcie instancji w prawie / 15 2. Instancja w znaczeniu funkcjonalnym / 20 3. Instancja pionowa i pozioma / 23 4. Pojęcie instancyjności / 26 5. Rodzaje instancyjności / 32 5.1. Instancyjność pionowa / 32 5.1.1. Dewolutywność jako cecha instancyjności pionowej / 33 5.1.2. Dwuinstancyjność postępowania / 35 5.2. Instancyjność pozioma / 42 6. Kształtowanie się instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce / 48 6.1. Rozwój sądownictwa administracyjnego do 1980 r. / 50 6.2. Od jednoinstancyjności do dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego (okres 1980–2002) / 69 6.3. Dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego od 2004 r. / 81 7. Funkcje instancyjności / 92 8. Prawo do sądu a dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego / 103 9. Wpływ instancyjności na czas trwania postępowania sądowoadministracyjnego / 117 Rozdział drugi System środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 123 1. Prawo do zaskarżania / 123 2. Pojęcie środka zaskarżenia i środka odwoławczego oraz ich klasyfikacje / 136 3. Charakter prawny środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 144 3.1. Skarga kasacyjna / 144 3.2. Zażalenie / 147 4. Modele kontroli instancyjnej w postępowaniach sądowych / 151 4.1. Model apelacyjny / 152 4.2. Model kasacyjny / 153 4.3. Model rewizyjny / 155 4.4. Model kontroli instancyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 157 Rozdział trzeci Międzyinstancyjność w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 1. Miejsce postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 2. Zakres temporalny postępowania międzyinstancyjnego / 162 3. Czynności sądu I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym / 168 4. Definicja postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 171 5. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego w międzyinstancyjnym postępowaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 173 5.1. Wniesienie środka odwoławczego / 173 5.2. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego przez wojewódzki sąd administracyjny / 175 5.2.1. Istnienie przedmiotu zaskarżenia / 178 5.2.2. Zaskarżalność z mocy ustawy / 182 5.2.3. Legitymacja do wniesienia środka / 196 5.2.4. Interes (gravamen) w zaskarżeniu / 201 5.2.5. Termin wniesienia środka / 207 5.2.6. Badanie warunków formalnych środka odwoławczego / 216 5.2.6.1. Wymagania środka odwoławczego właściwe dla zwykłego pisma procesowego / 217 5.2.6.2. Badanie warunków konstrukcyjnych skargi kasacyjnej / 223 5.2.6.3. Przymus adwokacko-radcowski / 245 5.2.6.4. Wymagania fiskalne / 252 5.3. Postępowania naprawcze / 255 5.4. Odrzucenie środka odwoławczego / 257 6. Kompetencje autokontrolne wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 260 6.1. Istota autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 260 6.2. Obowiązek autoremedury sądu I instancji / 263 6.3. Aspekt czasowy kompetencji autokontrolnych / 265 6.4. Przesłanki autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 266 6.4.1. Oczywiście usprawiedliwione podstawy skargi kasacyjnej i oczywiście uzasadnione zażalenie / 268 6.4.2. Nieważność postępowania jako podstawa uprawnień autokontrolnych / 270 6.5. Skład orzekający w trybie autokontroli / 282 6.6. Zakres kompetencji autokontrolnych wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu kasacyjnym / 285 6.7. Zaskarżalność orzeczenia sądu I instancji wydanego w trybie autokontroli / 289 7. Orzeczenia sądu I instancji wpływające na bieg postępowania odwoławczego / 290 7.1. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego / 290 7.2. Zawieszenie postępowania międzyinstancyjnego / 293 7.3. Umorzenie postępowania międzyinstancyjnego / 297 7.3.1. Umorzenie postępowania na skutek cofnięcia środka odwoławczego / 298 7.3.2. Umorzenie postępowania zażaleniowego / 304 8. Kwestie wpadkowe rozstrzygane przez sąd I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 306 8.1. Przyznanie prawa pomocy / 306 8.1.1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie profesjonalnego pełnomocnika / 309 8.1.2. Przyznanie prawa pomocy w zakresie kosztów sądowych / 311 8.2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia / 313 9. Czynności procesowo-techniczne w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 315 9.1. Ocena odmowy sporządzenia skargi przez pełnomocnika przyznanego w ramach pomocy prawnej / 316 9.2. Odpowiedź na środek odwoławczy strony przeciwnej / 320 9.3. Przekazanie akt sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego / 327 9.3.1. Aspekt temporalny przekazania akt do sądu odwoławczego / 328 9.3.2. Zakres przedmiotowy przekazywanych akt / 329 9.3.3. Przygotowanie akt do przekazania sądowi II instancji / 330 Rozdział czwarty Instancyjność i postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym w wybranych regulacjach europejskich / 333 1. Wprowadzenie / 333 2. Republika Federalna Niemiec / 335 3. Austria / 349 4. Republika Czeska / 364 5. Republika Słowacka / 374 6. Podsumowanie / 389 Zakończenie / 391 Bibliografia / 397 Publikacje / 397 Akty normatywne / 428 Orzecznictwo krajowe / 434 Orzecznictwo zagraniczne / 446 Glosy / 448 Inne źródła / 449 Summary / 451 Zusammenfassung / 453 Resumé / 455
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.