Dodano produkt do koszyka

Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego

Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego

Bogdan Dolnicki

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 119.00 zł 107.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja porządkuje najnowszy stan wiedzy na temat pozycji ustrojowej oraz zadań organów samorządu terytorialnego. Obejmuje zbiór artykułów będących rezultatem dyskusji prowadzonej na konferencji naukowej pt. Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowanej w dniach 7–8 marca 2019 r. przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Dokonane w ostatnim czasie zmiany ustawodawstwa samorządowego w sposób istotny modyfikują pozycję prawną oraz zadania organów samorządu terytorialnego.


Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

wydłużenie do pięciu lat kadencji organów kolegialnych i monokratycznych,
wprowadzenie zakazu wielokrotnego kandydowania w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
przyznanie pewnych uprawnień władczych przewodniczącym rad i sejmików,
wprowadzenie nowej instytucji (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, a także teoretyków i studentów prawa i administracji.

Tytuł
Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego
Autor
Bogdan Dolnicki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-223-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
688
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Agata Andruszkiewicz
Marcin Kępa
Silesia społecznie odpowiedzialna | str. 19
Monika Augustyniak
Pozycja ustrojowa organów Metropolii Lyońskiej – kierunki zmian | str. 35
Tomasz Bąkowski
Porozumienie z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jako środek urzeczywistniania zasady pomocniczości | str. 51
Anna Bohdan
Pozycja ustrojowa rady sołeckiej w systemie organów sołectwa | str. 61
Jakub Bryła
Wpływ zastosowania domniemania właściwości zarządu województwa na podział zadań realizowanych przez organy samorządu wojewódzkiego | str. 73
Anna Brzezińska-Rawa
Dorota Sylwestrzak
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza a pozycja organów gminy | str. 86
Rafał Budzisz
Wzmocnienie pozycji organu stanowiącego w samorządzie terytorialnym – realna zmiana czy gra pozorów? | str. 101
Dominika Cendrowicz
Wójt jako pracownik samorządowy. Uwagi na temat wybranych aspektów statusu pracowniczego wójta | str. 111
Grażyna Cern
Spółka komunalna a kontrola sprawowana przez radę gminy i radnych | str. 127
Dawid Chaba
Zmiana pozycji prawnej i zadań organów samorządu terytorialnego wynikająca z nowelizacji ordynacji wyborczej | str. 142
Jarosław Czerw
Pozycja ustrojowa wójta – stan aktualny i propozycje zmian w wybranych obszarach | str. 154
Elżbieta Feret
Rola organów stanowiących i wykonawczych w zakresie dochodzenia środków publicznych w gminie | str. 165
Sebastian Gajewski
Status prawny radnego dzielnicy m.st. Warszawy – wybrane zagadnienia | str. 182
Dawid Gregorczyk
Projektowana skarga gminy na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego | str. 197
Piotr Jóźwiak
Represyjne kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) w świetle Konstytucji RP | str. 214
Agnieszka Korzeniowska-Polak
Zgromadzenie ogólne a prezes samorządowego kolegium odwoławczego | str. 226
Magdalena Krzysztofik
Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w kształtowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa | str. 245
Justyna E. Kulikowska-Kulesza
Mateusz H. Ziemblicki
Budżet partycypacyjny po reformie | str. 263
Danuta Kurzyna-Chmiel
Zagadnienia dotyczące sfery podziału kompetencji między organ stanowiący/kontrolny oraz wykonawczy gminy | str. 274
Joanna Łubina
Gospodarka finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wybrane zagadnienia | str. 286
Anna Maciąg
Polecenie służbowe wydawane przez przewodniczącego rady gminy – kilka uwag na tle art. 21a u.s.g. | str. 299
Małgorzata Magdziarczyk
Pozycja ustrojowa wójta jako organu gminy w kontekście dokonanych w 2018 r. zmian ustawodawstwa samorządowego | str. 309
Magdalena Małecka-Łyszczek
Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie | str. 322
Paweł Mańczyk
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy | str. 338
Roman Marchaj
Wójt, burmistrz i prezydent miasta jako delegat w zgromadzeniu związku metropolitalnego | str. 364
Tomasz Moll
Nowe uprawnienia radnego gminy w świetle ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych | str. 381
Andrzej Nałęcz
Po nas choćby potop? Interdyscyplinarne i porównawcze uwagi o ograniczeniu liczby kadencji wójtów | str. 394
Agnieszka Pilarek-Słabikowska
Raport o stanie gminy | str. 405
Katarzyna Płonka-Bielenin
Komisja skarg, wniosków i petycji – nowa instytucja w prawie samorządowym | str. 417
Joanna Podgórska-Rykała
Agata Andruszkiewicz
Etyka w pracy radnego jako członka kolegialnego organu stanowiąco-kontrolnego w gminie | str. 433
Joanna Podgórska-Rykała
Marta Obrębska
(Nie)decentralizacja władzy: miejsce jednostek pomocniczych w procesie długookresowego zarządzania miastami wojewódzkimi | str. 449
Piotr Ruczkowski
Ekonomiczność (ekonomizacja, efektywność ekonomiczna) działania organów jednostek samorządu terytorialnego – wiążąca dyrektywa czy niewiążący postulat? | str. 470
Kamil Sikora
Nowe formy oddziaływań kontrolnych organów stanowiących względem organów wykonawczych j.s.t. wynikające z nowelizacji z 2018 r. | str. 488
Jarosław Storczyński
Zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów gminy | str. 504
Sylwester Szczepaniak
Rola organów samorządu terytorialnego w procesie cyfryzacji administracji publicznej | str. 519
Tomasz Szkaradnik
Problem zakwalifikowania starosty jako organu administracji publicznej | str. 537
Mariusz Śladkowski
Dziedziczenie ustawowe gminy w świetle konstytucyjnej zasady ochrony dziedziczenia | str. 556
Wiktor Trybka
Wzajemne relacje organów gminy w gospodarowaniu nieruchomościami | str. 574
Elżbieta Ura
Przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji przez wójta | str. 590
Paweł Wróblewski
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez radę gminy w związku z wprowadzeniem art. 18b u.s.g. | str. 606
Lidia Zacharko
Adrian Zacharko
Pozycja ustrojowa mera w systemie samorządu terytorialnego we Francji – kilka refleksji | str. 618
Krystian Ziemski
Głos w dyskusji na temat ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych gmin | str. 630
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.