Dodano produkt do koszyka

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony

Zuzanna Kulińska-Kępa, Zuzanna Kulińska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Monografia zawiera kompleksowe omówienie czterech systemów ochrony praw człowieka: dwóch chroniących prawa polityczne i obywatelskie oraz ich bliźniaczych systemów ochrony praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Zaprezentowane w niej zostały zakresy zobowiązań stanowiących fundament do określenia szczegółowych obowiązków państw-stron w zakresie zapewniania prawidłowej realizacji praw człowieka.

Autorka przedstawia w opracowaniu m.in.:


procedury dotyczące składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zawiadomienia do Komitetu Praw Człowieka, a także postępowania przed tymi organami,
pogłębioną analizę postępowań przed Europejskim Komitetem Praw Społecznych oraz Komitetem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ wraz z procedurami składania skarg i zawiadomień obowiązujących na podstawie Protokołów, które wciąż nie zostały ratyfikowane przez Polskę (co uniemożliwia ich stosowanie przez osoby zamieszkałe na terytorium RP).
Adresaci:
Książka jest przeznaczona adwokatów i radców prawnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka.

Tytuł
Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony
Autorzy
Zuzanna Kulińska-Kępa, Zuzanna Kulińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-416-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
504
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział pierwszy
Zagadnienia podstawowe | str. 27
1.1. Definicje pojęć "prawa człowieka", "ochrona praw człowieka" | str. 27
1.2. Źródła norm międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka | str. 30
1.3. Definicja i katalog praw obywatelskich i politycznych | str. 37
1.4. Definicja i katalog praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych | str. 44
1.5. Koncepcja niepodzielności praw człowieka | str. 49
1.6. Wpływ sposobu formułowania zobowiązań państwa w umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka na odpowiedzialność państwa za ich naruszenie | str. 56
1.7. Podsumowanie | str. 62

Rozdział drugi
Geneza systemów ochrony praw człowieka | str. 65
2.1. Geneza uniwersalnych systemów ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych - prace nad Paktami Praw Człowieka | str. 65
2.2. Geneza regionalnych systemów ochrony praw człowieka w Radzie Europy | str. 73
2.2.1. Prace nad Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. | str. 73
2.2.2. Prace nad Europejską Kartą Społeczną z 1961 r. | str. 79
2.3. Proces przyjmowania Paktów Praw Człowieka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej | str. 83
2.4. Wyzwania i kontrowersje w procesie przyjmowania Paktów Praw Człowieka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej | str. 91
2.5. Podsumowanie | str. 93

Rozdział trzeci
Analiza obowiązków państw ustanowionych w Paktach Praw Człowieka | str. 95
3.1. Uwagi ogólne | str. 95
3.2. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 96
3.2.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 97
3.2.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 109
3.2.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 116
3.2.4. Zawieszenie wykonywania praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 119
3.2.5. Wygaśnięcie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych lub wycofanie się przez państwa-strony z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 128
3.3. Analiza obowiązków państw-stron wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 131
3.3.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 133
3.3.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 147
3.3.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 150
3.3.4. Zawieszenie wykonywania praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 153
3.3.5. Wygaśnięcie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych lub wycofanie się z niego przez państwa-strony | str. 155
3.4. Podsumowanie | str. 156

Rozdział czwarty
Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych w Paktach Praw Człowieka | str. 161
4.1. Uwagi ogólne | str. 161
4.2. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 163
4.2.1. Charakterystyka organu stojącego na straży przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych | str. 163
4.2.2. Kompetencje Komitetu Praw Człowieka | str. 165
4.2.2.1. Badanie sprawozdań państw-stron | str. 166
4.2.2.2. Badanie zawiadomień | str. 175
4.2.2.3. Wydawanie Komentarzy Ogólnych | str. 200
4.2.3. Rola organizacji pozarządowych | str. 203
4.3. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 207
4.3.1. Charakterystyka organu stojącego na straży przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 207
4.3.2. Kompetencje Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 210
4.3.2.1. Badanie sprawozdań państw-stron | str. 211
4.3.2.2. Badanie zawiadomień | str. 217
4.3.2.3. Wydawanie Komentarzy Ogólnych | str. 236
4.3.2.4. Misje badawcze | str. 238
4.3.3. Rola organizacji pozarządowych | str. 243
4.4. Podsumowanie | str. 247

Rozdział piąty
Analiza obowiązków państwa ustanowionych w regionalnym systemie ochrony praw człowieka Rady Europy | str. 254
5.1. Uwagi ogólne | str. 254
5.2. Analiza obowiązków państwa ustanowionych przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 255
5.2.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 256
5.2.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 268
5.2.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 278
5.2.4. Zawieszenie stosowania praw ustanowionych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 283
5.2.5. Wygaśnięcie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub wycofanie się z niej przez państwa-strony | str. 293
5.3. Analiza obowiązków państwa ustanowionych przez Europejską Kartę Społeczną i zmiany wprowadzone przez Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną | str. 296
5.3.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 20 Europejskiej Karty Społecznej i art. A Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str. 297
5.3.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Europejskiej Karcie Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej | str. 321
5.3.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str. 325
5.3.4. Zawieszenie stosowania praw ustanowionych w Europejskiej Karcie Społecznej i w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej | str. 328
5.3.5. Wygaśnięcie Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej lub wycofanie się z nich przez państwa-strony | str. 331
5.4. Podsumowanie | str. 338

Rozdział szósty
Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych w regionalnym systemie ochrony praw człowieka Rady Europy | str. 347
6.1. Ewolucja systemów ochrony praw człowieka Rady Europy | str. 347
6.2. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 359
6.2.1. Charakterystyka organu stojącego na straży przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 359
6.2.2. Kompetencje organu stojącego na straży przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 363
6.2.3. Procedura wydawania opinii doradczych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 382
6.2.4. Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka związane z nadzorem nad wykonywaniem wyroków | str. 385
6.2.5. Kompetencje Komitetu Ministrów nadane Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 387
6.2.6. Rola organizacji pozarządowych | str. 388
6.3. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Europejską Kartę Społeczną i Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną | str. 391
6.3.1. Charakterystyka organów stojących na straży przestrzegania Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str. 391
6.3.2. Kompetencje organów stojących na straży przestrzegania Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, Komitetu Rządowego oraz Komitetu Ministrów) | str. 396
6.3.2.1. Badanie sprawozdań państw-stron | str. 398
6.3.2.2. Badanie skarg | str. 403
6.3.2.3. Kompetencje Komitetu Ministrów nadane Europejską Kartą Społeczną | str. 414
6.3.4. Rola organizacji pozarządowych | str. 415
6.4. Podsumowanie | str. 418

Podsumowanie | str. 427

Załączniki | str. 455
Załącznik nr 1. Tabela przedstawiająca katalog praw obywatelskich i politycznych | str. 456
Załącznik nr 2. Tabela przedstawiająca katalog praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych | str. 460
Załącznik nr 3. Zmiany zachodzące w mechanizmach ochrony w systemie Rady Europy i ONZ | str. 464
Załącznik nr 4. Tabela dotycząca funkcjonowania organów nadzoru | str. 468
Załącznik nr 5. Tabela dotycząca kompetencji organów | str. 469

Akty prawne | str. 471

Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 475

Dokumenty Rady Europy | str. 479

Wyroki i decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 482

Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości | str. 485

Orzeczenia sądów krajowych i trybunałów międzynarodowych | str. 486

Opinie Komitetu Praw Człowieka | str. 487

Opinie Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 488

Decyzje i opinie Europejskiego Komitetu Praw Społecznych | str. 489

Inne źródła | str. 490

Strony internetowe | str. 491

Bibliografia | str. 492
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.