Dodano produkt do koszyka

Prawo karne. Diagramy

Prawo karne. Diagramy

Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 30.00 zł 27.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja prezentuje wszystkie zasady i instytucje prawa karnego materialnego w postaci krótkiej informacji tekstowej oraz tabel i wykresów. W książce przedstawiono również wybrane tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które ukazują praktyczne problemy związane ze stosowaniem omawianych norm.


Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące wymiaru kary za czyn ciągły oraz zasad wymiaru kary łącznej, a także obrony koniecznej, dyrektyw wymiaru kary, środków karnych, a także instytucji przedawnienia i kary ograniczenia wolności.


Prosty i czytelny układ treści pozwala na szybkie przyswojenie, utrwalenie i powtórzenie materiału oraz dostrzeżenie wewnętrznych powiązań między analizowanymi problemami. Ponadto każdy rozdział wzbogacono o pytania kontrolne pomagające czytelnikowi rozeznać się, czy opanował przedstawiony materiał.


Książka przeznaczona jest dla studentów, którzy chcą powtórzyć materiał z prawa karnego przed kolokwium lub egzaminem, i osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Tytuł
Prawo karne. Diagramy
Autorzy
Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-035-1
Seria
Diagramy
Rok wydania
2021
Liczba stron
192
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 13
Rozdział 1. Pojęcie prawa karnego, jego zasady i funkcje | str. 15
1.1. Pojęcie prawa karnego | str. 15
1.2. Struktura kodeksu karnego | str. 16
1.3. Zasady prawa karnego | str. 16
1.4. Funkcje prawa karnego | str. 17
Rozdział 2. Pojęcie przestępstwa  | str.  19
2.1. Uwagi ogólne | str. 19
2.2. Teorie winy | str. 21
2.3. Pojęcie społecznej szkodliwości | str. 21
2.4. Stopień społecznej szkodliwości | str. 22
Rozdział 3. Podziały przestępstw | str. 23
3.1. Podział przestępstw ze względu na ich wagę (zagrożenie karą) | str. 23
3.2. Podział przestępstw z uwagi na formę winy | str. 24
3.3. Podział przestępstw z uwagi na znamię skutku | str. 24
3.4. Podział przestępstw z uwagi na formę czynu | str. 25
3.5. Podział przestępstw z uwagi na tryb ścigania | str. 26
3.6. Podział przestępstw z uwagi na podmiot (tj. sprawcę) | str. 27
3.7. Typy przestępstw | str. 27
Rozdział 4. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa | str. 30
4.1. Czas popełnienia przestępstwa | str. 30
4.2. Zmiana ustawy karnej (obowiązywanie ustawy pod względem czasu) | str. 31
4.3. Miejsce przestępstwa | str. 34
4.4. Możliwość stosowania kodeksu karnego w zależności od miejsca popełnienia czynu zabronionego | str. 35
Rozdział 5. Moc prawna orzeczeń zagranicznych (art. 114 k.k.) | str. 38
Rozdział 6. Immunitety | str. 41

Rozdział 7. Struktura przestępstwa | str. 43
7.1. Podmiot | str. 44
7.1.1. Uwagi ogólne | str. 44
7.1.2. Wyjątki od zasady stosowania kodeksu karnego wobec osób, które ukończyły 17 lat | str. 44
7.1.3. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 45
7.2. Przedmiot przestępstwa – dobro prawne | str. 47
7.2.1. Uwagi ogólne | str. 47
7.2.2. Podział przestępstw z uwagi na przedmiot | str. 48
7.2.3. Przestępstwa podobne | str. 48
7.3. Strona podmiotowa – relacja psychiczna sprawcy do czynu | str. 49
7.4. Strona przedmiotowa | str. 50
7.4.1. Związek przyczynowy – teorie | str. 51
7.4.2. Podział przestępstw z uwagi na określenie zachowania się sprawcy | str. 51
Rozdział 8. Formy stadialne | str. 54
8.1. Uwagi ogólne | str. 54
8.2. Przygotowanie – art. 16 i 17 k.k. | str. 55
8.2.1. Warunki odpowiedzialności za przygotowanie | str. 55
8.2.2. Znamiona przygotowania – art. 16 § 1 k.k. | str. 55
8.2.3. Formy przygotowania | str. 55
8.2.4. Karalność przygotowania | str. 56
8.2.5. Odstąpienie od przygotowania – art. 17 k.k. | str. 57
8.3. Usiłowanie – art. 13 k.k. | str. 59
8.3.1. Przesłanki | str. 59
8.3.2. Pojęcie bezpośredniości | str. 59
8.3.3. Usiłowanie udolne i nieudolne | str. 60
8.3.4. Czynny żal i odstąpienie – art. 15 § 1 k.k. | str. 61
8.4. Dokonanie | str. 61
Rozdział 9. Formy zjawiskowe | str. 64
9.1. Współsprawstwo | str. 65
9.2. Sprawstwo polecające | str. 68
9.3. Sprawstwo kierownicze | str. 69
9.4. Podżeganie | str. 71
9.5. Pomocnictwo | str. 73
9.6. Zasady odpowiedzialności | str. 76
9.6.1. Formy zjawiskowe – zasady odpowiedzialności dotyczące wszystkich współdziałających | str. 76
9.6.2. Formy zjawiskowe – zasady odpowiedzialności dotyczące pomocników i podżegaczy | str. 77
Rozdział 10. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 78
10.1. Kontratypy | str. 79
10.1.1. Obrona konieczna | str. 79
10.1.2. Stan wyższej konieczności | str. 84
10.1.3. Eksperyment (ryzyko nowatorstwa) – art. 27 k.k. | str. 88
10.1.4. Ostateczna potrzeba – art. 319 k.k. | str. 88
10.1.5. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków | str. 88
10.1.6. Zgoda dysponenta dobrem | str. 89
10.1.7. Czynności lecznicze | str. 89
10.1.8. Ryzyko sportowe | str. 89
10.1.9. Karcenie małoletnich | str. 90
10.1.10. Zwyczaj | str. 90
10.2. Okoliczności wyłączające winę | str. 90
10.2.1. Niepoczytalność – art. 31 § 1 k.k. | str. 91
10.2.2. Błędy | str. 93
10.2.3. Rozkaz | str. 98
Rozdział 11. Zbieg przepisów | str. 100
11.1. Uwagi ogólne | str. 100
11.2. Zbieg przepisów definiujących przestępstwa | str. 101
Rozdział 12. Zbieg przestępstw | str. 103
12.1. Uwagi ogólne | str. 103
12.2. Zbieg przestępstw | str. 105
12.3. Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw | str. 105
12.4. Kara łączna | str. 106
Rozdział 13. Kary | str. 111
13.1. Uwagi ogólne | str. 111
13.2. Grzywna | str. 113
13.3. Ograniczenie wolności | str. 114
13.4. Pozbawienie wolności | str. 115
13.5. Kara mieszana | str. 116
Rozdział 14. Środki karne | str. 118
14.1. Uwagi ogólne | str. 118
14.2. Terminowe środki karne | str. 120
14.2.1. Uwagi ogólne | str. 120
14.2.2. Pozbawienie praw publicznych (art. 40 k.k.) | str. 121
14.2.3. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 41 § 1 i 2 k.k.) | str. 122
14.2.4. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (art. 41 § 1a i 1b k.k.) | str. 123
14.2.5. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (art. 41a k.k.) | str. 124
14.2.6. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 41a § 1 i 2 k.k.) | str. 125
14.2.7. Zakaz wstępu na imprezę masową (art. 41b k.k.) | str. 126
14.2.8. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (art. 41c k.k.) | str. 127
14.2.9. Zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 k.k.) | str. 128
14.3. Jednorazowe środki karne | str. 130
14.3.1. Uwagi ogólne | str. 130
14.3.2. Świadczenie pieniężne (art. 43a k.k.) | str. 131
14.3.3. Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 43b k.k.) | str. 131
Rozdział 15. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 133
15.1. Uwagi ogólne | str. 133
15.2. Przepadek | str. 135
15.2.1. Przepadek przedmiotów (art. 44 k.k.) | str. 135
15.2.2. Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.) | str. 136
15.2.3. Przepadek korzyści majątkowej (art. 45 k.k.) | str. 137
15.3. Środki kompensacyjne | str. 138
15.3.1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 k.k.) | str. 138
15.3.2. Nawiązka (art. 47 i 48 k.k.) | str. 139
Rozdział 16. Zasady i dyrektywy wymiaru kary | str. 142
16.1. Uwagi ogólne | str. 142
16.2. Zasady wymiaru kary | str. 143
16.3. Dyrektywy ogólne wymiaru kary | str. 143
16.3.1. Uwagi ogólne | str. 143
16.3.2. Dyrektywy ogólne sądowego wymiaru kary | str. 144
16.4. Dyrektywy szczegółowe wymiaru kary | str. 145
16.4.1. Uwagi ogólne | str. 145
16.4.2. Dyrektywy szczegółowe wymiaru kary | str. 145
Rozdział 17. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 149
17.1. Uwagi ogólne | str. 49
17.2. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 150
Rozdział 18. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 152
18.1. Uwagi ogólne | str. 152
18.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 153
Rozdział 19. Recydywa. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 156
19.1. Uwagi ogólne | str. 156
19.2. Recydywa specjalna zwykła | str. 157
19.3. Recydywa specjalna wielokrotna | str. 157
Rozdział 20. Środki probacyjne | str. 160
20.1. Uwagi ogólne | str. 160
20.2. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 162
20.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 164
20.4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 167

Rozdział 21. Środki zabezpieczające | str. 172
21.1. Uwagi ogólne | str. 172
21.2. Katalog środków zabezpieczających | str. 173
21.3. Zasady orzekania środków zabezpieczających | str. 174
21.4. Osoby, wobec których można orzec środki zabezpieczające | str. 174
21.5. Możliwość orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym | str. 175
Rozdział 22. Przedawnienie | str. 177
22.1. Rodzaje przedawnienia | str. 177
22.2. Przedawnienie ścigania (art. 101 k.k.) | str. 178
22.3. Przedawnienie wyrokowania (art. 102 k.k.) | str. 178
22.4. Przedawnienie wykonania kary (art. 103 k.k.) | str. 179
22.5. Przedawnienie wykonania środka karnego, środka kompensacyjnego i przepadku | str. 179
22.6. Spoczywanie biegu przedawnienia | str. 180
Rozdział 23. Zatarcie skazania | str. 182
23.1. Uwagi ogólne | str. 182
23.2. Zatarcie skazania | str. 183
Rozdział 24. Relacja części ogólnej kodeksu karnego do ustaw szczególnych | str. 185
24.1. Uwagi ogólne | str. 185
24.2. Relacja przepisów części ogólnej kodeksu karnego do ustaw szczególnych | str. 186
Rozdział 25. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych | str. 187
25.1. Uwagi ogólne | str. 187
25.2. Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego | str. 188
25.3. Sankcje orzekane wobec podmiotu zbiorowego | str. 189
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 111.00 zł 100.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.00 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.