Dodano produkt do koszyka

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Katarzyna Tryniszewska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 59.00 zł 53.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

W dziesiątej książce z tej serii zawarto komentarz do przepisów prawa rodzinnego, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w praktyce pytania w zakresie omawianej dziedziny prawa, wzory pism procesowych i zbiór przepisów prawa rodzinnego. Struktura publikacji pozwala na prześledzenie problematyki prawa rodzinnego począwszy od ustalenia pochodzenia dziecka poprzez aspekty władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem. W pracy uwzględniono również problematykę pieczy zastępczej i przymusowego odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej. Książka zawiera ponadto opis procedur sądowych z zakresu prawa rodzinnego.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników sektora pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zainteresuje również profesjonalnych pełnomocników procesowych, aplikantów i studentów prawa.

Tytuł
Prawo rodzinne
Autor
Katarzyna Tryniszewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-224-2
Seria
Biblioteka Pomocy Społecznej
Rok wydania
2016
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11


CZĘŚĆ I
KOMENTARZ


Rozdział I
Pochodzenie dziecka | str. 15
1. Pokrewieństwo i powinowactwo | str. 15
1.1. Pokrewieństwo | str. 15
1.2. Powinowactwo | str. 16
1.3. Osoby bliskie | str. 17
2. Macierzyństwo | str. 18
2.1. Urodzenie dziecka jako źródło macierzyństwa | str. 18
2.2. Zaprzeczenie macierzyństwa | str. 18
2.3. Ustalenie macierzyństwa | str. 21
3. Ojcostwo | str. 22
3.1. Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa | str. 22
3.2. Zaprzeczenie ojcostwa | str. 23
3.3. Uznanie ojcostwa | str. 27
3.4. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa | str. 32
3.5. Ustalenie ojcostwa | str. 34
4. Podsumowanie | str. 37

Rozdział II
Władza rodzicielska | str. 39
1. Zakres władzy rodzicielskiej | str. 39
2. Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka | str. 43
3. Reprezentowanie dziecka przez rodziców | str. 44
4. Zarządzanie majątkiem dziecka | str. 45
5. Ingerencja w wykonywanie władzy rodzicielskiej | str. 47
5.1. Nadzór kuratora | str. 54
5.2. Praca z asystentem rodziny | str. 55
5.3. Skierowanie do placówki wsparcia dziennego | str. 58
5.4. Piecza zastępcza | str. 58
6. Ograniczenie władzy rodzicielskiej | str. 68
7. Zawieszenie władzy rodzicielskiej | str. 70
8. Pozbawienie władzy rodzicielskiej | str. 71
9. Postępowanie przed sądem w sprawie władzy rodzicielskiej | str. 75
10. Przymusowe odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej | str. 78
11. Podsumowanie | str. 80

Rozdział III
Adopcja | str. 81
1. Przesłanki przysposobienia | str. 81
1.1. Małoletność dziecka | str. 81
1.2. Zdolność do czynności prawnych, kwalifikacje osobiste rodziców adopcyjnych, opinia kwalifikacyjna oraz świadectwo ukończenia szkolenia | str. 82
1.3. Odpowiednia różnica wieku rodziców adopcyjnych i dziecka | str. 83
1.4. Zgoda na adopcję | str. 83
2. Procedura adopcyjna prowadzona przez ośrodek adopcyjny | str. 84
2.1. Zadania ośrodka adopcyjnego | str. 84
2.2. Kwalifikacja dzieci do przysposobienia | str. 86
2.3. Przysposobienie rodzeństwa | str. 89
2.4. Adopcja zagraniczna | str. 90
3. Procedura adopcyjna wobec kandydatów do przysposobienia dziecka | str. 91
4. Rodzaje adopcji | str. 93
4.1. Adopcja wspólna | str. 93
4.2. Adopcja pełna | str. 94
4.3. Adopcja całkowita | str. 95
4.4. Adopcja niepełna | str. 96
4.5. Adopcja ze wskazaniem | str. 96
5. Osobista styczność z dzieckiem (okres preadopcyjny) | str. 98
6. Zmiana nazwiska dziecka i sporządzenie aktu urodzenia | str. 99
7. Rozwiązanie przysposobienia | str. 100
8. Postępowanie o adopcję przed sądem | str. 101
9. Podsumowanie | str. 102

Rozdział IV
Alimenty | str. 103
1. Zakres świadczeń alimentacyjnych | str. 103
1.1. Niedostatek | str. 104
1.2. Małoletność i usamodzielnienie się dzieci | str. 105
1.3. Równa stopa życiowa rodziców i dziecka | str. 108
1.4. Usprawiedliwione potrzeby | str. 109
1.5. Możliwości zarobkowe i majątkowe | str. 110
2. Osoby zobowiązane do zapłaty alimentów | str. 111
2.1. Obowiązek alimentacyjny krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa | str. 111
2.2. Obowiązek alimentacyjny małżonków | str. 113
2.3. Obowiązek alimentacyjny w przysposobieniu niepełnym | str. 115
2.4. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka pozamałżeńskiego | str. 116
2.5. Obowiązek alimentacyjny ojczymów, macoch, pasierbów | str. 118
3. Zmiana wysokości alimentów oraz ich uchylenie | str. 119
3.1. Zmiana wysokości alimentów | str. 119
3.2. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego | str. 121
4. Dochodzenie alimentów przed sądem | str. 123
5. Postępowanie egzekucyjne w sprawie o alimenty | str. 127
6. Ś wiadczenia z funduszu alimentacyjnego | str. 128
7. Podsumowanie | str. 131

Rozdział V
Kontakty z dzieckiem | str. 132
1. Zasady ustalania kontaktów z dzieckiem przez rodziców | str. 132
2. Ustalenie kontaktów przez sąd | str. 137
2.1. Łączne rozpoznanie sprawy o władzę rodzicielską i kontakty | str. 138
2.2. T reść wniosku o ustalenie kontaktów przez sąd | str. 139
2.3. Zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania | str. 140
2.4. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przez sąd | str. 143
3. Ustalenie kontaktów dziecka z bliskimi osobami | str. 145
4. Sądowa egzekucja postanowienia o kontaktach | str. 146
5. Podsumowanie | str. 150


CZĘŚĆ II
WZORY DOKUMENTÓW


1. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa | str. 153
2. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty | str. 156
3. Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka wraz z wnioskiem o zabezpieczenie | str. 159
4. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez ustanowienie nadzoru kuratora sądowego | str. 162
5. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej | str. 165
6. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej niezawodowej | str. 168
7. Wniosek o przysposobienie | str. 171
8. Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie | str. 174
9. Pozew o podwyższenie alimentów | str. 178
10. Pozew o uchylenie alimentów | str. 180
11. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem wraz z wnioskiem o zabezpieczenie | str. 183
12. Porozumienie wychowawcze | str. 185


CZĘŚĆ III
PYTANIA I ODPOWIEDZI


Rozdział I
Pochodzenie dziecka | str. 189
1. Skutki zaprzeczenia ojcostwa w zakresie dziedziczenia, alimentów, nazwiska dziecka | str. 189
2. Ustalenie macierzyństwa przez matkę genetyczną dziecka | str. 190
3. Zaprzeczenie ojcostwa w trakcie sprawy o rozwód | str. 191
4. Władza rodzicielska w razie sądowego ustalenia ojcostwa | str. 192

Rozdział II
Władza rodzicielska | str. 193
1. Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców | str. 193
2. Zezwolenie sądu na odrzucenie spadku przez rodziców | str. 194
3. Przydzielenie rodzinie asystenta w razie nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej | str. 195
4. Skutki odmowy współpracy z asystentem rodziny przez rodziców | str. 195
5. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej przez sąd przed pozbawieniem władzy rodzicielskiej | str. 196
6. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie braku porozumienia wychowawczego rodziców | str. 197
7. Termin na pozbawienie władzy rodzicielskiej wobec dziecka w pieczy zastępczej | str. 198

Rozdział III
Adopcja | str. 200
1. Obowiązkowe szkolenie kandydatów do przysposobienia dziecka | str. 200
2. Zgłoszenie dziecka do ośrodka adopcyjnego przy adopcji ze wskazaniem | str. 201
3. Adopcja ze wskazaniem na rzecz konkubenta | str. 201
4. Rozwiązanie adopcji z dzieckiem pełnoletnim | str. 202

Rozdział IV
Alimenty | str. 203
1. Dochodzenie alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka przez jego rodzica | str. 203
2. Uchylenie alimentów na rzecz małżonka niewinnego rozpadowi małżeństwa | str. 204
3. Obniżenie alimentów na dziecko w razie urodzenia się rodzicowi kolejnego dziecka | str. 204
4. Wygaśnięcie alimentów z datą osiągnięcia pełnoletności | str. 205
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - tylko w razie spełnienia określonych warunków | str. 205

Rozdział V
Kontakty z dzieckiem | str. 207
1. Ustalenie kontaktów przez rodziców z pominięciem sądu | str. 207
2. Kontakty z dzieckiem rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej | str. 208
3. Prawo dziadków do kontaktów z wnukiem | str. 208
4. Egzekucja sądowa obowiązku wykonywania kontaktów z dzieckiem przez rodzica | str. 209
5. Łączne rozpoznanie spraw o władzę rodzicielską oraz o kontakty | str. 210

CZĘŚĆ IV
AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg) | str. 215
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wyciąg) | str. 245
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) | str. 265

Literatura | str. 283
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.