Dodano produkt do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców

Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców

Marta Lamch-Rejowska, Łukasz Laszczyński

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Prezentowany poradnik to kompleksowe opracowanie dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy. Autorzy analizują wszystkie ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych, wiele miejsca poświęcają również takim zagadnieniom, jak partnerstwo publiczno-prywatne czy zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.


Walorem tej książki jest praktyczne ujęcie prezentowanych tematów, związane z codziennymi doświadczeniami zawodowymi autorów. Lektura pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w procesie udzielania zamówień publicznych, dokonać prawidłowej oceny ofert składanych w postępowaniach oraz właściwie skonstruować umowę o udzielenie zamówienia publicznego; wykonawcom zaś pomoże w prawidłowym przygotowaniu oferty oraz obronie ich interesów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Opracowanie zostało wzbogacone o wnikliwą analizę orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, odpowiedzialnych za przygotowanie postępowań, a także dla przedstawicieli wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego. Przydatna będzie również studentom uczelni wyższych na kierunkach: prawo, administracja i ekonomia oraz pracownikom dydaktycznym i prawnikom zainteresowanym systemem zamówień publicznych.

Tytuł
Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców
Autorzy
Marta Lamch-Rejowska, Łukasz Laszczyński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5163-8
Rok wydania
2012
Liczba stron
484
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1
Źródła polskiego i wspólnotowego systemu zamówień publicznych
str. 17

Rozdział 2
Historia regulacji z zakresu prawa zamówień publicznych
str. 23

Rozdział 3
Pojęcie zamówienia publicznego
str. 27

Rozdział 4
Zasady udzielania zamówień publicznych
str. 32

Rozdział 5
Zakres podmiotowy ustawy - Prawo zamówień publicznych
str. 40

Rozdział 6
Wyłączenia stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
str. 49

1. Charakter prawny wyłączeń przedmiotowych
str. 49

2. Wyłączenia przedmiotowe
str. 50

Rozdział 7
Wykonawcy - formy organizacyjno-prawne
str. 64

1. Uwagi ogólne
str. 64

2. Konsorcjum jako wykonawca
str. 66

3. Spółka cywilna jako wykonawca
str. 70

4. Spółka prawa handlowego w zamówieniach publicznych (spółki osobowe, spółki kapitałowe)
str. 79

5. Pozostałe formy organizacyjno-prawne
str. 95

Rozdział 8
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
str. 111

1. Planowanie zamówień
str. 111

2. Szacowanie wartości zamówienia
str. 114

3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania
str. 125

4. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
str. 143

5. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b
str. 146

6. Opis przedmiotu zamówienia
str. 149

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
str. 156

Rozdział 9
Ogłoszenia
str. 164

Rozdział 10
Tryby udzielania zamówień publicznych - uwagi ogólne
str. 169

Rozdział 11
Przetarg nieograniczony
str. 171

Rozdział 12
Przetarg ograniczony
str. 176

Rozdział 13
Negocjacje z ogłoszeniem
str. 183

Rozdział 14
Dialog konkurencyjny
str. 191

Rozdział 15
Negocjacje bez ogłoszenia
str. 198

Rozdział 16
Zamówienie z wolnej ręki
str. 208

1. Charakter zamówienia z wolnej ręki
str. 208

2. Przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki
str. 210

3. Zamówienia dodatkowe
str. 216

4. Zamówienia uzupełniające
str. 220

5. Pozostałe przesłanki - względy logiki i rozumowania życiowego
str. 222

6. Przebieg postępowania
str. 223

7. Zagrożenia związane ze stosowaniem zamówienia z wolnej ręki
str. 226

Rozdział 17
Zapytanie o cenę
str. 228

Rozdział 18
Licytacja elektroniczna
str. 235

Rozdział 19
Złożenie oferty przez wykonawcę
str. 240

1. Składanie oraz otwarcie ofert
str. 240

2. Termin związania ofertą
str. 244

3. Kryteria oceny ofert
str. 248

4. Ocena złożonych ofert
str. 251

5. Unieważnienie postępowania
str. 258

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
str. 265

Rozdział 20
Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane
str. 266

1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
str. 266

2. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
str. 269

3. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
str. 272

4. Dokumentacja projektowa i specyfika zamawiania dokumentacji projektowej
str. 274

5. Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
str. 277

6. Wynagrodzenie
str. 282

7. Zarządzanie zmianami w robotach budowlanych
str. 286

Rozdział 21
Wybór koncesjonariusza, partnera prywatnego. Koncesje na roboty budowlane oraz usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne
str. 292

1. Wprowadzenie. Rys historyczny
str. 292

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Historia. Kierunki rozwoju
str. 295

3. Modele realizacji zadań publicznych. Koncesje i partnerstwo publiczno-prywatne
str. 296

4. Przedmiot, podmioty i zakres partnerstwa publiczno-prywatnego
str. 300

5. Zakres podmiotowy partnerstwa publiczno-prywatnego
str. 302

6. Ryzyka w partnerstwie publiczno-prywatnym
str. 304

7. Wybór i wynagrodzenie partnera prywatnego
str. 306

Rozdział 22
Umowa o zamówienie publiczne
str. 310

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na tle regulacji cywilnoprawnych
str. 310

2. Forma umowy
str. 312

3. Termin zawarcia umowy
str. 313

4. Czas trwania umowy
str. 314

5. Umowa a treść oferty złożonej przez wykonawcę
str. 315

6. Zmiany umów
str. 319

7. Odstąpienie od umowy
str. 325

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
str. 327

9. Zaliczki dla wykonawców
str. 329

10. Unieważnienie umowy
str. 330

Rozdział 23
Środki ochrony prawnej
str. 333

1. Uwagi ogólne
str. 333

2. Przesłanki wnoszenia środków ochrony prawnej
str. 334

Rozdział 24
Odwołanie
str. 338

1. Zakres czynności podlegających zaskarżeniu
str. 338

2. Wymogi formalne odwołania
str. 339

3. Termin do wniesienia odwołania
str. 341

4. Przebieg postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego - zasada kumulacji
str. 344

5. Odpowiedź na odwołanie
str. 346

6. Przebieg posiedzenia i rozprawy
str. 347

7. Orzeczenia
str. 350

Rozdział 25
Informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez zamawiającego
str. 352

Rozdział 26
Skarga
str. 354

Podsumowanie
str. 357

Aneks
str. 359

Bibliografia
str. 481
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.