Dodano produkt do koszyka

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Agnieszka Piwowarczyk

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 31.50 zł 28.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych, w szczególności zamówień współfinansowanych ze środków UE. Opracowanie może okazać się także przydatne dla studentów prawa i administracji. W książce ukazano kolejne perspektywy finansowe w kontekście obowiązujących beneficjentów procedur z zakresu zamówień publicznych. Szczegółowo omówione zostały poszczególne programy operacyjne i wymagania dotyczące wydatkowania środków przyznanych w ramach konkretnego funduszu oraz programu operacyjnego. Przedstawione zostały również zagadnienia dotyczące nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania zamówień współfinansowanych, a także organy i instytucje uprawnione do kontroli udzielonych zamówień. Poruszony w opracowaniu problem badawczy był dotąd w polskim piśmiennictwie podejmowany w sposób fragmentaryczny, przygotowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie.

Tytuł
Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
Autor
Agnieszka Piwowarczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3075-4
Rok wydania
2017 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
222
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wykaz skrótów / 9 Wprowadzenie / 13 Rozdział 1: Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych / 17 1.1. Fundusze strukturalne – zagadnienia ogólne / 17 1.2. Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych / 22 1.3. Specyfika zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych / 30 1.4. Źródła prawa zamówień publicznych w kontekście aktów prawa unijnego / 37 Rozdział 2: Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych w świetle postanowień umowy o dofinansowanie i wytycznych programowych / 45 2.1. Umowa o dofinansowanie / 48 2.1.1. Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu / 48 2.1.2. Elementy umowy o dofinansowanie / 52 2.2. Zamówienia publiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / 53 2.2.1. Udzielanie zamówień współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / 53 2.2.2. Udzielanie zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 / 63 2.3. Zamówienia publiczne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / 69 2.3.1. Udzielanie zamówień publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2004–2006 / 69 2.3.1.1. Procedury zamówień współfinansowanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / 70 2.3.1.2. Procedury zamówień współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw / 73 2.3.1.3. Procedury zamówień współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport / 75 2.3.1.4. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna / 77 2.3.2. Udzielanie zamówień publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2007–2013 / 78 2.3.2.1. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / 79 2.3.2.2. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka / 81 2.3.2.3. Procedury zamówień współfinansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych / 81 2.3.2.4. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej / 86 2.3.2.5. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna / 87 2.3.2.6. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej / 87 2.4. Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w perspektywie 2014–2020 / 88 2.4.1. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój / 90 2.4.2. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / 92 2.4.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko / 96 2.4.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa / 99 2.4.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia / 102 2.4.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna / 103 2.4.7. Regionalne Programy Operacyjne / 104 Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / 109 3.1. Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej / 111 3.2. Instytucje kontrolne / 112 3.3. Formy i procedury kontroli prowadzonych w ramach polityki spójności / 114 3.4. Kontrole sprawowane przez organy krajowe – wybrane przykłady / 121 3.4.1. Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych / 121 3.4.1.1. Kontrola doraźna / 122 3.4.1.2. Kontrola uprzednia / 122 3.4.2. Najwyższa Izba Kontroli / 124 3.4.3. Kontrola Regionalnych Izb Obrachunkowych / 126 3.4.4. Kontrole skarbowe / 129 3.5. Kontrole sprawowane przez Instytucje Unii Europejskiej / 134 3.5.1. Kontrole Komisji Europejskiej / 134 3.5.2. Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego / 135 3.5.3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych / 137 3.6. Szczególne rodzaje kontroli procedur związanych z wydatkowaniem środków unijnych – wybrane przykłady / 139 3.6.1. Kontrola zarządcza / 139 3.6.2. Kontrola sądowa / 142 3.6.3. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego / 142 Rozdział 4: Nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych / 147 4.1. Podstawy prawne wykrywania nieprawidłowości w procesie wydatkowania funduszy strukturalnych / 147 4.2. Pojęcie nieprawidłowości / 149 4.2.1. Przesłanka naruszenia prawa / 151 4.2.2. Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego / 152 4.2.3. Przesłanka powstania szkody / 153 4.3. Charakter nieprawidłowości identyfikowanych w procedurze udzielania zamówień współfinansowanych z funduszy unijnych / 154 4.3.1. Nieprawidłowości o charakterze systemowym / 157 4.3.2. Nieprawidłowości związane z transpozycją prawa unijnego / 169 4.3.3. Nieprawidłowości pojedyncze / 174 Rozdział 5: Konsekwencje naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych / 177 5.1. Sankcje stosowane wobec beneficjentów funduszy strukturalnych w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych / 177 5.2. Niekwalifikowalność wydatków sankcją za naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych / 178 5.3. Zwrot środków i wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania środków z funduszy unijnych / 182 5.4. Korekty finansowe za naruszenia procesu udzielania zamówień publicznych / 183 5.4.1. Metodologia nakładania korekt finansowych / 186 5.4.2. Rozbieżności w taryfikatorach / 188 5.5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych / 192 5.5.1. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych / 195 5.5.2. Zdarzenia kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych / 197 Bibliografia / 205 Summary / 217 Zusammenfassung / 219
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.