Dodano produkt do koszyka

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Joanna Mucha-Kujawa

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Cena: 109.00 zł 78.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Problematyka ochrony dobra publicznego (własności publicznej), a zwłaszcza ochrony interesów majątkowych państwa oraz zastępstwa prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) należy do zagadnień doniosłych pod względem społeczno-gospodarczym, złożonych pod względem jurydycznym, a przy tym budzących kontrowersje w doktrynie, gdyż znajdują się one na styku dwóch metod regulacyjnych: metody prywatnoprawnej i metody publicznoprawnej.
W książce poddano analizie – z uwzględnieniem tła prawno-porównawczego – regulację prawną ochrony dobra publicznego (własności publicznej). W płaszczyznach gospodarczej i prawnej współistnieją w tej sferze w Europie różne i o różnym natężeniu metody regulacyjne (o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym) zarządu majątkiem państwa i reprezentacji interesów państwa (Skarbu Państwa) na gruncie prawnoprocesowym.
Głównym celem rozważań prezentowanych w książce jest ocena pod kątem teoretycznoprawnym Prokuratorii Generalnej RP jako przedstawiciela ustawowego (instytucjonalnego) państwa (Skarbu Państwa) w sferze prawnoprocesowej, w tym ustalenie, czy w czasach europeizacji krajowy model reprezentacji i ochrony majątku państwa odpowiada wymogom efektywnego działania.

Tytuł
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa
Autor
Joanna Mucha-Kujawa
Język
polski
Wydawnictwo
Instytut Nauk Prawnych PAN
ISBN
978-83-66300-14-9
Seria
Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Format
pdf
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA PROKURATORII GENERALNEJ JAKO
ORGANU OCHRONY PRAWNEJ DOBRA PUBLICZNEGO (MAJĄTKU
PAŃSTWOWEGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 17
2 . Rzymskie korzenie instytucjonalnej ochrony prawnej dobra publicznego (majątku
państwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 . Scentralizowany czy zdecentralizowany model ochrony prawnej dobra publicznego
(majątku państwowego) w Europie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22
3 .1 . Modele ochrony prawnej dobra publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 22
3 .2 . Zdecentralizowany model ochrony interesów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 23
3 .3 . Scentralizowany model ochrony interesów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 33
3 .4 . Mieszany model ochrony interesów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4 . Austriacki system scentralizowanego organu ochrony prawnej dobra publicznego
(Finanzprokuratur) wzorem dla Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5 . Reprezentacja materialnoprawna i procesowa Skarbu Państwa w I Rzeczypospolitej
Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6. Konstrukcja Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . 55
7. Konstrukcja prawna Prokuratorii Generalnej według ustawy z 2005 r. . . . . . . . . . . . . 67
8. Nowa konstrukcja prawna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
(od 2016 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ROZDZIAŁ II. NATURA PRAWNA SKARBU PAŃSTWA JAKO GŁÓWNEGO
PODMIOTU ZASTĘPOWANEGO W SFERZE PRAWNO-PROCESOWEJ PRZEZ
PROKURATORIĘ GENERALNĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . 82
1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Rzymska geneza fiskusa jako symbolu państwa w obrocie prawnym . . . . . . . . . . . . . . 87
3. Fiskus (Skarb Państwa) jako osoba prawa publicznego na gruncie wybranych
porządków prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 89
4. Skarb Państwa jako osoba prawa publicznego uosabiająca państwo na gruncie prawa
polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.1. Ujęcie doktrynalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2. Reprezentacja Skarbu Państwa w obrocie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3. Spojrzenie na Skarb Państwa w czasach gospodarki planowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3.1. Ewolucja regulacji prawnej Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
4 .3 .2 . Teoretycznoprawne ujmowanie natury prawnej Skarbu Państwa . . .. . . . . . . . . 115
4.4. Mienie Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.5. Podmioty uprawnione do zarządzania mieniem państwowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5. Zagadnienie zdolności sądowej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Skarbu Państwa jako osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6. Podstawowe cechy Skarbu Państwa jako osoby prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . 130
ROZDZIAŁ III. GENERALNE ZASTĘPSTWO PRAWNOPROCESOWE, CZYLI
OBLIGATORYJNE KOMPETENCJE PROKURATORII GENERALNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1. Pojęcie prawne zastępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1.1. Pełnomocnictwo procesowe na gruncie prawa niemieckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
1.2. Pełnomocnictwo procesowe na gruncie prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
1.3. Pojęcie zastępstwa wykonywanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej w ujęciu cywilnoprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1.3.1. Podział ogólny zastępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.3.2. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 158
1 .3 .3 . Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2. Zastępstwo Skarbu Państwa przez prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.1. Rodzaje zastępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.1.1. Wyłączne zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym . . . . . . . . . . . 167
2.1.2. Zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i polubownymi . . . . . .174
2.1.2.1. Zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.1.2.2. Zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) . . . . 178
2.1.3. Względny charakter zastępstwa obowiązkowego (przekazanie zastępstwa) . . . . .178
2.2. Zastępstwo państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.2.1. Pojęcie zastępstwa państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.2.2. Zakres podmiotowy zastępstwa osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 180
2.2.3. Rodzaje i zakres przedmiotowy zastępstwa osób prawnych .. . . . . . . . .. . . . . . . . 184
2.3. Obligatoryjne zastępstwo osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2.3.1. Zastępstwo państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi i Sądem
Najwyższym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.3.2. Zastępstwo państwowych osób prawnych przed sądami polubownymi . . . . . . . . .187
3 . Wydawanie opinii prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.1. Funkcja opiniodawcza Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . 188
3.2. Wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących praw i interesów
Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.3. Wydawanie opinii prawnych w przedmiocie projektów umów o doradztwo prawne 194
3.4. Wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw
i interesów Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
ROZDZIAŁ IV. ZASTĘPSTWO INDYWIDUALNE, CZYLI FAKULTATYWNE
KOMPETENCJE PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
1. Zastępstwo indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
1.1. Przejęcie zastępstwa Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
1.1.1. Przejęcie zastępstwa przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
w sprawach cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 199
1.1.2. Przejęcie zastępstwa w postępowaniach przed sądami administracyjnymi . . . . . . 201
1.1.3. Przejęcie zastępstwa w postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
1.2. Przejęcie zastępstwa osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa oraz osób
prawnych z udziałem państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 204
1.2.1. Fakultatywne zastępstwo osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
1.2.2. Przejęcie zastępstwa na wniosek osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
1.2.3. Przejęcie zastępstwa na polecenie Prezesa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.2.4. Przekazanie przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania
zastępstwa zastępowanej osobie prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
1.3. Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed
organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2. Reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
3. Przedstawianie istotnych dla sprawy poglądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4. Zadania opiniodawczo-doradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
5. Występowanie z wnioskami do Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu
Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych . . 214
6 . Inne zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6.1. Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w negocjacjach
i mediacjach w postępowaniach, w których zastępstwo wykonuje . . . . . . .. . . . . . . . . . 217
6.2. Przygotowywanie wzorów postanowień umów lub innych czynności prawnych,
rekomendacje co do wzorów postanowień umów oraz innych czynności prawnych . . . 218
6.3. Zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . 219
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 241
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 245
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Wykaz skrótów i skrótowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 289
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.