Dodano produkt do koszyka

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 85.00 zł 77.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.:

przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody,
przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
przymusowe leczenie anoreksji w najlepszym interesie pacjenta,
przymus leczenia i innych interwencji medycznych w zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zapobieganiu im,
problem zabiegów medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego - konflikt interesów,
sterylizacja przymusowa i bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej,
transfuzja krwi u świadków Jehowy.Przedstawiono regulacje prawa polskiego i wybranych zagranicznych porządków prawnych, zwłaszcza prawo common law (USA i Wielkiej Brytanii) oraz Francji. Uwzględniono liczne orzecznictwo, w tym wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także doktrynę polską i obcą.

Odrębne rozdziały zostały poświęcone ważnym zagadnieniom cywilistycznym, ściśle związanym z tematyką przymusu: kontrowersyjnej kwestii przyczynienia się pacjenta do szkody w razie odmowy zgody na leczenie oraz odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu leczenia lub działania lekarza bez zgody pacjenta.

Zwrócono także uwagę na karnoprawny i administracyjnoprawny przymus interwencji medycznych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: prawników, lekarzy, pacjentów, rzeczników praw pacjenta. Może być pomocna adwokatom i radcom prawnym w prowadzeniu spraw, sędziom w rozstrzyganiu procesów z zakresu prawa medycznego.

Tytuł
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Autor
Natalia Karczewska-Kamińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-655-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
425
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Zasada autonomii woli pacjenta | str. 21
1. Autonomia woli pacjenta - uwagi ogólne | str. 21
2. Zgoda na leczenie i inne interwencje medyczne jako fundamentalne prawo pacjenta | str. 23
2.1. Akty prawa międzynarodowego | str. 24
2.2. Europejska Konwencja Bioetyczna | str. 26
2.3. Prawo polskie | str. 29
3. Ograniczenie autonomii woli pacjenta | str. 33

Rozdział II
Działanie lekarza bez zgody pacjenta | str. 37
1. Podstawy prawne | str. 37
2. Negotiorum gestio | str. 43
3. Przekroczenie zakresu zgody pacjenta | str. 46

Rozdział III
Przymus leczenia i innych interwencji medycznych a odmowa zgody pacjenta | str. 61
1. Prawo pacjenta do leczenia a odmowa zgody na leczenie i inne interwencje medyczne w prawie polskim | str. 61
2. Odmowa leczenia w prawie porównawczym | str. 67
2.1. Prawo amerykańskie - teoria informed refusal | str. 67
2.2. Prawo angielskie | str. 70
2.3. Prawo francuskie | str. 79

Rozdział IV
Przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody. 83
1. Prawo polskie | str. 83
1.1. Uwagi ogólne | str. 83
1.2. Zgoda zastępcza | str. 86
1.3. Zgoda kumulatywna | str. 89
1.4. Pełnomocnictwo | str. 97
1.5. Sprzeciw co do interwencji medycznej a przymus leczenia jako ochrona pacjenta | str. 98
2. Prawo angielskie | str. 101
2.1. Osoby dorosłe niezdolne do wyrażenia zgody (incompetent adults) | str. 101
2.1.1. Brak zdolności | str. 102
2.1.2. Dyrektywy antycypowane | str. 104
2.1.3. Pełnomocnictwo ustanowione przez pacjenta (lasting power of attorney) | str. 106
2.1.4. Przedstawiciel ustanowiony przez sąd (deputy) | str. 107
2.1.5. Najlepszy interes pacjenta (patient's best interest) | str. 108
2.2. Vulnerable adults - osoby dorosłe w niewielkim stopniu zdolne do wyrażenia zgody | str. 109
2.3. Osoby małoletnie | str. 110
3. Prawo USA | str. 116
3.1. Uwagi ogólne | str. 116
3.2. Ochrona małoletnich | str. 116
3.3. Ochrona osób niezdolnych do wyrażenia zgody | str. 119

Rozdział V
Przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 123
1. Wprowadzenie | str. 123
2. Przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w prawie polskim | str. 125
2.1. Przymus bezpośredni | str. 126
2.2. Przymusowa hospitalizacja osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 142
3. Prawo porównawcze - prawo angielskie jako szczególny przykład ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 155
3.1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na obserwację | str. 157
3.2. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na leczenie | str. 160
3.3. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w przypadkach nagłych | str. 163
3.4. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi bez zgody | str. 165
4. Przymus hospitalizacji w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 168

Rozdział VI
Przymusowe leczenie anoreksji w najlepszym interesie pacjenta | str. 179
1. Prawo polskie - ustawa o ochronie zdrowia psychicznego | str. 179
2. Prawo porównawcze - system common law | str. 182

Rozdział VII
Przymus leczenia i innych interwencji medycznych w zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 195
1. Uwagi ogólne | str. 195
2. Obowiązkowe szczepienia ochronne | str. 197
2.1. Prawo polskie | str. 197
2.2. Prawo USA | str. 206
3. Obowiązki poddania się innym interwencjom wynikającym z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 218
4. Przymus bezpośredni | str. 222

Rozdział VIII
Sterylizacja przymusowa i bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej | str. 225
1. Uwagi ogólne - pojęcie i rodzaje sterylizacji | str. 225
2. Prawo porównawcze | str. 227
2.1. Sterylizacja w prawie angielskim | str. 227
2.2. Sterylizacja w prawie amerykańskim | str. 235
2.3. Sterylizacja w prawie francuskim | str. 247
2.4. Sterylizacja w prawie niemieckim | str. 250
2.5. Sterylizacja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 254
3. Problem dopuszczalności sterylizacji w prawie polskim | str. 260

Rozdział IX
Problem zabiegów medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego - konflikt interesów | str. 265
1. Prawo porównawcze - system common law | str. 265
2. Prawo polskie | str. 277

Rozdział X
Transfuzja krwi u świadków Jehowy | str. 283
1. Uwagi ogólne | str. 283
2. Sytuacja prawna w Polsce | str. 284
3. Prawo porównawcze | str. 289

Rozdział XI
Karnoprawny i administracyjnoprawny przymus leczenia i innych interwencji medycznych | str. 299
1. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie | str. 299
2. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu | str. 308
3. Leczenie narkomanów | str. 314
4. Środki przymusu stosowane wobec pedofilów | str. 318
4.1. Uwagi ogólne | str. 318
4.2. Przymus bezpośredni | str. 322
4.3. Zgodność ustawy z Konstytucją | str. 324
5. Przymus badań lekarskich i leczenia w postępowaniu karnym i wobec skazanych w zakładach karnych | str. 326
5.1. Przymusowe badania oskarżonego oraz osoby podejrzanej | str. 326
5.2. Przymusowe badanie i leczenie skazanych w zakładach karnych | str. 329
6. Obowiązkowe badania pokrzywdzonego | str. 334
7. Obowiązek badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | str. 335

Rozdział XII
Odmowa zgody na leczenie jako przyczynienie się do szkody - przymus pośredni | str. 339
1. Przyczynienie się pacjenta do powstania lub zwiększenia szkody w prawie polskim | str. 339
2. Przyczynienie się pacjenta w prawie porównawczym | str. 348

Rozdział XIII
Odpowiedzialność lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu leczenia lub działania lekarza bez zgody pacjenta | str. 363
1. Podstawy odpowiedzialności | str. 363
1.1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa za winę lekarza (zakładu leczniczego) | str. 363
1.2. Odpowiedzialność zakładu leczniczego na zasadzie słuszności w razie zgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej | str. 370
1.3. Odpowiedzialność zakładu leczniczego za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej | str. 378
2. Wynagrodzenie szkody | str. 379
2.1. Uwagi ogólne | str. 379
2.2. Zwrot kosztów leczenia i wydatków | str. 383
2.3. Renta na rzecz poszkodowanego | str. 386
2.4. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę | str. 391
3. Zadośćuczynienie pieniężne w razie naruszenia praw pacjenta | str. 397

Bibliografia | str. 403
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.