Dodano produkt do koszyka

Quo vadit processus criminalis?

Quo vadit processus criminalis?

Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 169.00 zł 152.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Oddajemy do rąk czytelników książkę, która powstała w wyniku IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego zorganizowanego w dniach 16–18 września 2019 r. przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera ona 45 tekstów, przygotowanych przez przedstawicieli polskich ośrodków akademickich i naukowych, spośród których wielu jest również praktykami prawa, co pozwoliło nie tylko na teoretyczne, ale i praktyczne spojrzenie na omawianą problematykę.


Opracowania dotyczą procesu karnego sensu largo i obejmują zagadnienia zarówno ogólne, modelowe, jak i szczegółowe, wśród których znalazły się rozważania na temat funkcjonujących instytucji procesowych, prezentujące autorskie propozycje zmian oraz rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych. W publikacji są także wypowiedzi odnoszące się do dyskusyjnych nowelizacji regulacji normatywnych. Nie zabrakło ponadto tekstów poświęconych unowocześnieniu procesu karnego w zakresie komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania czy wykorzystania nowoczesnych technologii przy przeprowadzaniu niektórych czynności dowodowych.


Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli doktryny prawa karnego procesowego i osób wykonujących zawody prawnicze. Może zainteresować również aplikantów i studentów.

Tytuł
Quo vadit processus criminalis?
Autorzy
Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-091-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2021
Liczba stron
596
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 15
Stanisław Waltoś
W stulecie Niepodległości – próba bilansu polskiej procedury karnej | str. 19
Radosław Koper
Zobowiązanie oskarżonego przez organ karnoprocesowy do opuszczenia lokalu mieszkalnego – propozycje zmian | str. 37
Arkadiusz Lach
Zatrzymanie o charakterze prewencyjnym w procesie karnym | str. 48
Maciej Rogalski
Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych | str. 57
Jerzy Skorupka
W poszukiwaniu optymalnego modelu środków zapobiegawczych | str. 67
Jacek Sobczak
Ochrona tajemnic zawodowych w Kodeksie postępowania karnego | str. 91
Ryszard A. Stefański
Modyfikacja postępowania przygotowawczego pierwszym etapem jego reformowania | str. 105
Paweł Wiliński
Pożądane kierunki zmian procedury karnej – między konsensualizmem, kompensacją, kontradyktoryjnością a inkwizycją w procesie | str. 123
Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym i co z niej wynika ..... 132
Justyna Karaźniewicz
Prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia jako przesłanka podjęcia czynności przez organy procesowe – zarys problematyki | str. 144
Monika Klejnowska
Wskazania organu przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania w procesie karnym | str. 157
Czesław P. Kłak
Ściganie na wniosek – uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 166
Hanna Kuczyńska
Wpływ obrony na zawartość akt sprawy karnej jako warunek pełnej realizacji zasad procesu karnego | str. 191
Michał Rusinek
O wzroście formalizmu prawa dowodowego w polskim procesie karnym | str. 212
Grzegorz Skowronek
Dodatkowa przesłanka zawieszenia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 220
Krzysztof Woźniewski
Tożsamość wniosku dowodowego jako podstawa jego nieuwzględnienia w świetle art. 368 § 2 k.p.k. | str. 230
Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz‑Słowińska
Instytucja kasacji nadzwyczajnej w kontekście zasady rzetelnego procesu – uwagi praktyczne | str. 239
Michał Błoński
Warunki zaskarżalności decyzji wydanych na podstawie art. 254 k.p.k. | str. 250
Łukasz Chojniak
Porozumienia karnoprocesowe w świetle nowej filozofii prawa karnego | str. 263
Łukasz Cora
Dostęp osoby podejrzanej do obrońcy w początkowej fazie ścigania karnego jako element rzetelnego procesu karnego | str. 277
Paweł Czarnecki
Pokrzywdzony jako aktywny uczestnik kontradyktoryjnego postępowania przygotowawczego | str. 289
Krzysztof Eichstaedt
Procedowanie w przedmiocie zwolnienia z zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej (zagadnienia wybrane) | str. 304
Maciej Fingas
Stosowanie przez sąd izolacyjnych kar porządkowych w świetle wyroku ETPC 68924/12, Słomka v. Polska | str. 317
Katarzyna Girdwoyń
Prawo do informacji osób zatrzymanych z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa prawnoporównawcza | str. 326
Marta Jasińska
Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego opisanego w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce – problemy praktyczne | str. 336
Piotr Karlik
Pokrzywdzony wobec wyroku nakazowego | str. 345
Jarosław Kasiński
Skład sądu w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 353
Maja Klubińska
Znaczenie uzasadnienia decyzji procesowych w postępowaniu karnym w czasach postępującej inflacji prawa | str. 368
Jakub Kosowski
Elektronizacja jako kierunek rozwoju procesu karnego? | str. 380
Miłosz Kościelniak‑Marszał
Holograficzne uzasadnienie wyroku | str. 392
Sebastian Kowalski
O potrzebie upowszechnienia doręczania pism sądowych za pośrednictwem poczty elektronicznej | str. 405
Mirosław Jan Lisiecki
Wartość dowodowa okazania zdjęć z wykorzystaniem generowanych komputerowo wizerunków osób przybranych w świetle nowej metodyki ekspertyzy okazania | str. 416
Piotr Misztal
Termin do wniesienia apelacji a prawo do realnej obrony w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 439
Piotr Rogoziński
Procesowe aspekty korygowania prawomocnego orzeczenia skazującego w wypadku następczej zmiany ustawy karnej (art. 4 § 2–4 k.k.) | str. 452
Katarzyna Rydz‑Sybilak
System dozoru elektronicznego a skrócony wymiar kary pozbawienia wolności | str. 468
Katarzyna Sychta
Dyferencjacja względnej przyczyny odwoławczej polegającej na obrazie przepisów prawa materialnego | str. 477
Marta Roma Tużnik
Udział Straży Granicznej w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 489
Marta Werbel‑Cieślak
Kilka wątpliwości dotyczących projektowanych zmian przepisów określających odpowiedzialność represyjną podmiotów zbiorowych | str. 500
Olaf Włodkowski
O potrzebie nowego ujęcia szczególnych stron postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (uwagi na tle aktualnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda) | str. 507
Małgorzata Żbikowska
Kilka refleksji w przedmiocie działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 | str. 519
Beata Bachurska
Referendarz sądowy – przykład delegowania uprawnień sądu na rzecz innych organów w postępowaniu karnym | str. 533
Sebastian Brzozowski
Kilka uwag o prywatnym poszukiwaniu dowodów dla potrzeb postępowania karnego | str. 544
Zbigniew Mierzejewski
Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 555
Adrianna Niegierewicz‑Biernacka
Śledztwo prywatne obrońcy w polskiej i rosyjskiej procedurze karnej | str. 570
Marcin Sowała
Skarga przeciwkasatoryjna jako środek zwiększania reformatoryjności w orzekaniu sądów karnych odwoławczych | str. 580
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.