Dodano produkt do koszyka

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Jolanta Chluska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 51.00 zł 46.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja prezentuje podstawowe obszary rachunkowości podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych. System rachunkowości podmiotów leczniczych ukazany został w sposób problemowy, poczynając od podstawowych pojęć, istoty, funkcji i zadań rachunkowości, poprzez zagadnienia szczegółowe, na sprawozdawczości finansowej i budżetowej kończąc. W książce przedstawiono także uwarunkowania rachunkowości wynikające z przynależności podmiotów leczniczych do sektora publicznego.


Książka została wzbogacona o liczne przykłady ilustrujące wybrane problemy, tabele, schematy księgowań oraz tabele dekretacyjne, które w sposób przystępny i jasny prezentują zasady funkcjonowania rachunkowości podmiotów leczniczych.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych oraz menedżerów zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także studentów oraz wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.


"W pracy dostrzegam nie tylko duży zakres wiedzy autorki z zakresu teorii rachunkowości, ale także dobrą znajomość specyficznych problemów rachunkowości podmiotów leczniczych. Autorka jest specjalistą z zakresu rachunkowości podmiotów leczniczych, o czym świadczą Jej liczne opracowania z tego zakresu - rozprawa habilitacyjna, artykuły naukowe i opracowania eksperckie".


Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

Tytuł
Rachunkowość podmiotów leczniczych
Autor
Jolanta Chluska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6811-7
Rok wydania
2014
Liczba stron
292
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I. Podstawy rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 15

Rozdział 1. Podmiot leczniczy jako podmiot rachunkowości | str. 17

1.1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego podmiotu leczniczego | str. 17

1.1.1. Charakterystyka podmiotów leczniczych | str. 17

1.1.2. Pojęcie i cechy rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 20

1.1.3. Struktura i funkcje rachunkowości | str. 22

1.2. Przedmiot i zadania rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 24

1.3. Zasady rachunkowości | str. 26

1.4. Źródła prawa rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 28

1.4.1. Ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych jako źródło prawa | str. 28

1.4.2. Inne źródła prawa | str. 33

Rozdział 2. Istota i funkcje bilansu | str. 38

2.1. Pojęcie i struktura majątku podmiotu leczniczego | str. 38

2.2. Pojęcie i struktura źródeł finansowania majątku podmiotu leczniczego | str. 42

2.3. Zasady sporządzania bilansu | str. 46

Rozdział 3. Operacje gospodarcze - udokumentowanie i ewidencja | str. 50

3.1. Operacje gospodarcze w podmiotach leczniczych i ich wpływ na bilans | str. 50

3.1.1. Rodzaje operacji gospodarczych bilansowych | str. 50

3.1.2. Operacje wynikowe | str. 55

3.2. Dokumentacja operacji gospodarczych podmiotu leczniczego | str. 56

3.2.1. Rodzaje i opracowanie dowodów księgowych | str. 56

3.2.2. Obieg dowodów księgowych w podmiocie leczniczym | str. 60

Rozdział 4. Istota i funkcjonowanie kont księgowych | str. 62

4.1. Pojęcie konta i jego znaczenie w ewidencji | str. 62

4.1.1. Rodzaje i zasady funkcjonowania konta | str. 62

4.1.2. Charakterystyka funkcjonowania kont bilansowych | str. 66

4.1.3. Charakterystyka funkcjonowania kont wynikowych | str. 68

4.1.4. Podzielność kont | str. 70

4.2. Plan kont | str. 73

4.3. Poprawa błędów księgowych | str. 79

Rozdział 5. Zakładowe zasady rachunkowości | str. 84

5.1. Pojęcie i udokumentowanie polityki rachunkowości | str. 84

5.1.1. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości | str. 84

5.1.2. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów | str. 86

5.1.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 89

5.2. Zasady inwentaryzacji | str. 92

5.2.1. Metody i terminy inwentaryzacji | str. 92

5.2.2. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych | str. 94

5.3. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości | str. 98

Część II. Ewidencje problemowe rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 105

Rozdział 6. Aktywa trwałe w podmiotach leczniczych | str. 107

6.1. Istota i zakres aktywów trwałych | str. 107

6.2. Środki trwałe - udokumentowanie, wycena, ewidencja | str. 109

6.3. Środki trwałe w budowie | str. 119

6.4. Wartości niematerialne i prawne | str. 121

6.5. Inwestycje długoterminowe w rachunkowości i sprawozdawczości | str. 122

Rozdział 7. Księgowe ujęcie rozrachunków i roszczeń w podmiotach leczniczych | str. 126

7.1. Istota i rodzaje rozrachunków | str. 126

7.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | str. 129

7.3. Rozrachunki z pracownikami | str. 134

7.4. Rozrachunki publicznoprawne | str. 142

7.5. Pozostałe rozrachunki | str. 148

7.6. Odpisy aktualizujące należności | str. 148

Rozdział 8. Materiały i towary w rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 152

8.1. Charakterystyka i wycena materiałów w podmiotach leczniczych | str. 152

8.2. Ewidencja zakupu i rozchodów materiałów | str. 158

8.3. Towary w rachunkowości podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami | str. 164

Rozdział 9. Środki pieniężne i aktywa finansowe | str. 169

9.1. Zasady obrotu środkami pieniężnymi | str. 169

9.2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach w rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 172

9.3. Środki europejskie i z innych źródeł zagranicznych jako źródło finansowania wydatków w podmiotach leczniczych | str. 180

9.4. Kredyty bankowe i ich ewidencja | str. 183

9.5. Inne środki pieniężne i inne aktywa finansowe | str. 185

Rozdział 10. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów podmiotów leczniczych | str. 189

10.1. Pojęcie i istota kosztów podmiotów leczniczych | str. 189

10.2. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym | str. 194

10.3. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym | str. 198

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w rachunku kosztów podmiotów leczniczych | str. 204

10.5. Procesy rozliczania i kalkulacji kosztów w podmiotach leczniczych | str. 208

Rozdział 11. Wynik finansowy podmiotów leczniczych | str. 212

11.1. Przychody i koszty podmiotów leczniczych w procesie ustalania wyniku finansowego | str. 212

11.2. Ewidencja ustalania wyniku finansowego w spzoz | str. 217

11.3. Ustalanie wyniku finansowego w podmiocie leczniczym - jednostce budżetowej | str. 222

11.4. Obroty wewnętrzne w podmiotach działalności leczniczej | str. 225

11.5. Rozliczanie wyniku finansowego | str. 227

Rozdział 12. Fundusze i rezerwy w podmiotach leczniczych | str. 231

12.1. Fundusz własny w spzoz | str. 231

12.2. Fundusz jednostki w jednostce budżetowej | str. 234

12.3. Fundusze specjalne w podmiotach leczniczych | str. 236

12.4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów w rachunkowości spzoz | str. 238

Rozdział 13. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa podmiotów leczniczych | str. 245

13.1. Istota sprawozdawczości finansowej podmiotów leczniczych - spzoz | str. 245

13.2. Elementy sprawozdania finansowego spzoz | str. 247

13.3. Elementy sprawozdania finansowego pdl - jednostek budżetowych | str. 255

13.4. Sprawozdawczość budżetowa podmiotów leczniczych | str. 258

13.5. Zdarzenia po dniu bilansowym w sprawozdaniu finansowym spzoz | str. 260

Rozdział 14. Badanie, zatwierdzanie i publikowanie sprawozdań finansowych spzoz | str. 265

14.1. Cel i zasady badania sprawozdania finansowego spzoz | str. 265

14.2. Kontynuacja działalności spzoz w badaniu sprawozdania finansowego | str. 268

14.3. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego spzoz | str. 271

14.4. Zatwierdzanie i publikowanie sprawozdania finansowego spzoz | str. 273

Załącznik nr 1. Wykaz kont księgi głównej spzoz | str. 275

Załącznik nr 2. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych | str. 278

Tabele | str. 283

Schematy | str. 285

Rysunki | str. 286

Literatura | str. 287
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.