Dodano produkt do koszyka

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz

Krzysztof Urban, Jakub Adamski, Ewa Warmińska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 119.00 zł 107.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.


W publikacji omówiono m.in.:


najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego t.j. całkowity budżet na refundację, payback, kategorie dostępności refundacyjnych, wskazania refundacyjne, substytucję apteczną, preskrypcję leków off-label;
relacje pomiędzy uczestnikami systemu np.: podczas postępowania kontrolnego prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec aptek, świadczeniodawców oraz lekarzy, czy procedury obejmowania produktu refundacją, w tym etap negocjacji z Komisją Ekonomiczną;
problemy pojawiające się w praktyce np. zakaz reklamy aptek, zakaz dokonywania darowizn, ceny leków w szpitalnictwie, sztywne ceny i marże, stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
trendy w interpretacjach przepisów dokonywanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w orzeczeniach sądów, a także zachowaniach rynkowych.Autorzy kompleksowo przybliżają Czytelnikowi mechanizmy, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia. W komentarzu wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami, zdefiniowano walory przyjętych rozwiązań oraz wskazano przyczyny utrudniające ich efektywne funkcjonowanie.


Adresaci:

Książka skierowana jest do pacjentów, farmaceutów i techników farmacji, lekarzy i lekarzy dentystów, przedsiębiorców prowadzących apteki, podmiotów wnioskujących o refundację oraz pozostałych praktyków zajmujących się sprawami finansowania rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Tytuł
Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz
Autorzy
Krzysztof Urban, Jakub Adamski, Ewa Warmińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6847-6
Rok wydania
2014
Liczba stron
728
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych | str. 17

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 19

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 19

Art. 2. [Słowniczek] | str. 24

Art. 3. [Całkowity budżet na refundację] | str. 59

Art. 4. [Payback] | str. 72

Art. 5. [Porównywanie leków złożonych] | str. 93

Rozdział 2
Poziomy odpłatności i marże refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych | str. 94

Art. 6. [Kategorie dostępności refundacyjnej i odpłatności] | str. 94

Art. 7. [Urzędowa marża hurtowa i urzędowa marża detaliczna] | str. 124

Art. 8. [Sztywne ceny i marże] | str. 136

Art. 9. [Wyjątek od sztywnych cen i marż] | str. 150

Rozdział 3
Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych oraz kryteria podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu | str. 165

Art. 10. [Podstawowe wymagania dla produktów refundowanych] | str. 165

Art. 11. [Decyzje o objęciu refundacją] | str. 172

Art. 12. [Kryteria objęcia produktów refundacją] | str. 190

Art. 13. [Kryteria ustalania urzędowej ceny zbytu] | str. 200

Art. 14. [Poziomy odpłatności] | str. 211

Art. 15. [Grupy limitowe] | str. 216

Art. 16. [Zmiana grupy limitowej] | str. 226

Rozdział 4
Komisja Ekonomiczna | str. 227

Art. 17. [Funkcja i skład Komisji Ekonomicznej] | str. 227

Art. 18-19. [Zadania Komisji Ekonomicznej] | str. 235

Art. 20-23. [Członkowie Komisji Ekonomicznej] | str. 263

Rozdział 5
Tryb podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych | str. 270

Art. 24. [Wnioski refundacyjne] | str. 270

Art. 25. [Wniosek o objęcie refundacją] | str. 298

Art. 26. [Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu] | str. 322

Art. 27. [Wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu] | str. 327

Art. 28. [Wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu] | str. 328

Art. 29. [Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania decyzji] | str. 331

Art. 30. [Importer równoległy jako wnioskodawca] | str. 332

Art. 31. [Terminy rozpatrywania wniosków] | str. 335

Art. 32. [Opłaty za złożenie wniosku] | str. 352

Art. 33. [Uchylenie decyzji o objęciu refundacją] | str. 358

Art. 34. [Obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw] | str. 366

Art. 35. [Rekomendacje AOTM] | str. 373

Art. 36. [Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu, który ma swój odpowiednik refundowany w danym wskazaniu] | str. 383

Art. 37. [Obwieszczenie] | str. 384

Art. 38. [Wyroby medyczne] | str. 392

Art. 39. [Refundacja w imporcie docelowym] | str. 400

Art. 40. [Decyzje o objęciu refundacją wskazań off-label] | str. 412

Rozdział 6
Apteki i osoby uprawnione | str. 432

Art. 41. [Umowa na realizację recept] | str. 432

Art. 42. [Zażalenia do Prezesa NFZ] | str. 483

Art. 43. [Obowiązki apteki] | str. 494

Art. 44. [Substytucja apteczna] | str. 515

Art. 45-46. [Sprawozdawczość apteczna] | str. 526

Art. 47. [Realizacja funkcji kontroli] | str. 540

Art. 48. [Osoby uprawnione do wystawiania recept] | str. 575

Art. 49. [Zakaz udzielania korzyści] | str. 606

Rozdział 7
Kary administracyjne | str. 621

Art. 50. [Kara administracyjna] | str. 621

Art. 51. [Sankcja za naruszenie instrumentów dzielenia ryzyka] | str. 633

Art. 52. [Kara pieniężna za stosowanie niejednolitych warunków umów] | str. 635

Art. 53. [Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych] | str. 637

Rozdział 8
Przepisy karne | str. 653

Art. 54. [Przepis karny - przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej] | str. 653

Art. 55. [Odpis prawomocnego wyroku skazującego osobę uprawnioną] | str. 667

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 669

Art. 56-66. (pominięte) | str. 669

Art. 67. [Ciągłość objęcia refundacją] | str. 687

Art. 68. [Pierwszy wykaz] | str. 694

Art. 69. [Termin wejścia w życie zasad obejmowania refundacją produktów w chemioterapii i programach lekowych] | str. 695

Art. 70. [Chemioterapia niestandardowa] | str. 696

Art. 71. [Wnioski złożone na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów] | str. 703

Art. 72. [Kwalifikacja do odpłatności ryczałtowej] | str. 706

Art. 73. [Pierwsze wyliczenie grupy limitowej] | str. 707

Art. 74. [Kształtowanie się wysokości całkowitego budżetu na refundację w pierwszych latach obowiązywania ustawy] | str. 708

Art. 75. [Wysokość marży hurtowej w pierwszych latach obowiązywania ustawy] | str. 711

Art. 76. [Stosowanie dotychczasowych przepisów do wniosków] | str. 712

Art. 77. [Przepis przejściowy - wnioski do AOTM] | str. 713

Art. 78. [Rada Konsultacyjna] | str. 714

Art. 79. [Zespół do spraw Gospodarki Lekami] | str. 714

Art. 80. [Przepis przejściowy - umowy z funduszem] | str. 715

Art. 81. [Sposób realizacji recept w okresie przejściowym] | str. 716

Art. 82. [Postępowania kontrolne - przepis przejściowy] | str. 718

Art. 83. [Przepis przejściowy - pierwszy wykaz] | str. 719

Art. 84. [Sprawozdanie z wykonania ustawy] | str. 720

Art. 85-86. [Wejście w życie ustawy oraz aktów wykonawczych] | str. 720

Bibliografia | str. 723
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.