Dodano produkt do koszyka

Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula

Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Cena: 29.40 zł 26.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Monografia „Voces y caminos en la enseñanza de español /LE: desarrollo de las identidades en el aula”, ma na celu przedstawienie różnorodności badań prowadzonych we współczesnej dydaktyce języka hiszpańskiego dotyczących kształtowania się i rozwijania tożsamości. Znajdziemy w niej dwanaście rozdziałów napisanych przez autorów reprezentujących polskie i zagraniczne uczelnie, poświęconych zarówno rozważaniom teoretycznym zawartym w pierwszej części, jak i konkretnym propozycjom wykorzystania badań w praktyce glottodydaktycznej, które opisane zostały w części drugiej.Pierwszą część publikacji rozpoczyna tekst Evy Álvarez Ramos i Carmen Romero Claudio poświęcony rozwojowi indywidualnemu i jego wpływowi na edukację interkulturową. W dalszej części R. Sergio Balches Arenas i Magdalena Słowik, na bazie analizy porównawczej zdrobnień w języku hiszpańskim i polskim, przedstawiają nowe propozycje pracy na lekcji hiszpańskiego. Mª del Carmen García Manga wyjaśnia mechanizmy motywacyjnych w kształtowaniu i kreowaniu leksyki. Justyna Hadaś analizuje introspekcję jako główną strategię nauczania kultury. Antonio María López González, omawia rolę obserwacji w pracy nauczyciela. Manuel Fco. Romero Oliva, i Ester Trigo Ibáñez przedstawiają kształcenie nowych czytelników. José María Santos Rovira omawia rolę nauczyciela jako motywatora w nauce języków obcych, natomiast Bożena Wisłocka Breit skupia się na kursach typu MOOC’s i omawia ich możliwe zastosowania w nauczaniu języka hiszpańskiego.Druga część tomu zawiera propozycje wykorzystania badań naukowych w praktyce nauczania języka hiszpańskiego, których autorami są: Roland Campos López, Rafael Fernández Jiménez, Hugo Heredia Ponce, Fátima Quirós Rivero, Monika Ciesielkiewicz, Raúl Fernández Jódar i Joanna Fernández.


R. Sergio Balches Arenas, starszy wykładowca w Zakładzie Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator studiów magisterskich filologii hiszpańskiej specjalność nauczycielska. W latach 2001–2002 koordynator Kursu Mediacji Interkulturowej oraz w latach 2003–2004 studiów magisterskich specjalność mediacja interkulturowa prowadzonych przez Uniwersytet w Almerii, wchodzących w skład europejskiego programu EQUAL.Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, językoznawstwo stosowane w dydaktyce, pragmatyka i glottodydaktyka. Jest współautorem podręcznika do nauczania języka hiszpańskiego, współredaktorem monografii dotyczącej nauczania języka hiszpańskiego w Polsce oraz autorem licznych artykułów naukowych. We współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie i polskimi ośrodkami naukowymi koordynuje oraz organizuje liczne konferencje naukowe na temat nauczania języka hiszpańskiego. [16.05.2018]

Cecylia Tatoj, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska. Od początku związana z językiem hiszpańskim na Uniwersytecie Śląskim: jako studentka nowo powstałego kierunku, asystent naukowo-dydaktyczny, a obecnie adiunkt w Zakładzie Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich (dawniej Zakład Hispanistyki).Zainteresowania badawcze: porównywanie różnych pól semantycznych języka hiszpańskiego i polskiego na bazie gramatyki kognitywnej oraz glottodydaktyka ze szczególnym uwzględnieniem roli kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka hiszpańskiego Polaków. Jest współredaktorką pięciu monografii wydanych w Polsce i w Hiszpanii, autorką 18 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, materiałów dla nauczycieli, a także raportu na temat nauczania języka hiszpańskiego w sekcjach dwujęzycznych w Polsce. [16.05.2018]

Tytuł
Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula
Język
hiszpański
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3489-9
Rok wydania
2019
Wydanie
1
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
Índice Introducción (Cecylia Tatoj, R. Sergio Balches Arenas) | 9 I parte Voces y caminos teóricos Eva Álvarez Ramos, Carmen Romero Claudio Desarrollo y gestión de la identidad personal en el aula plurilingüe: hacia una educación intercultural | 15 R. Sergio Balches Arenas, Magdalena Słowik Aproximación al contraste pragmático del diminutivo en español y en polaco como apoyo a la enseñanza de ele a estudiantes polacos | 31 María del Carmen García Manga Los mecanismos motivacionales de formación y creación léxica como manifestación de procesamiento lingüístico y su aplicación al aprendizaje del léxico en español/LE | 61 Justyna Hadaś La conciencia transcultural y la introspección en el aula de lenguas extranjeras. Una mirada hacia la noción de saber comprender de Michael Byram desde la perspectiva transcultural | 78 Antonio María López González El papel de la observación de clases en el desarrollo de la competencia docente: investigación, colaboración, reflexión | 96 Manuel Fco. Romero Oliva, Ester Trigo Ibáñez Entre la realidad y la experiencia en la formación de nuevos lectores. Un análisis del discurso de especialistas más allá de la propia teoría | 119 José María Santos Rovira El papel del profesor como agente motivador en la enseñanza de lenguas y sus implicaciones a nivel metodológico | 138 Bozena Wislocka Breit Los cursos tipo MOOCs y su aprovechamiento en la clase de aprendizaje de idiomas presencial | 155 II parte Voces y caminos prácticos Ronald Campos López (Re)descubriendo identidades a partir del dolor, el sufrimiento y la tragedia humanos como tópicos poéticos en clases de ELE: Una propuesta didáctica | 167 Rafael Jiménez Fernández, Hugo Heredia Ponce, Fátima Quirós Rivero Estudio comparativo sobre la producción textual escrita en estudiantes universitarios españoles (L1) y polacos (ELE) | 192 Monika Ciesielkiewicz El análisis contrastivo como recurso en la didáctica de ELE | 205 Raúl Fernández Jódar, Joanna Fernández La evaluación y la calificación de la expresión escrita y de la comprensión lectora en contexto académico | 223 Contents Introduction (Cecylia Tatoj, R. Sergio Balches Arenas) | 9 I part Voices and theoretical paths Eva Álvarez Ramos, Carmen Romero Claudio Development and management of personal identity in the multilingual classroom: towards intercultural education | 15 R. Sergio Balches Arenas, Magdalena Słowik Approach to the pragmatic contrast of the diminutive in Spanish and in Polish as support to the SFL teaching for Polish students | 31 María del Carmen García Manga The motivational mechanisms of lexical formation and creation as a manifestation of linguistic processing and its application to the learning of the lexis in Spanish as a Foreign Language | 61 Justyna Hadaś Transcultural awareness and introspection in a language classroom. Approaching Michael Byram’s savoir comprendre from a transcultural perspective | 78 Antonio María López González The role of class observation in the development of teaching competence: research, collaboration, reflection | 96 Manuel Fco. Romero Oliva, Ester Trigo Ibáñez Between the reality and the experience of formation of new foreign language assistants. An analysis of the discourse of the specialists beyond the theory itself José María Santos Rovira | 119 The role of the teacher as a motivator in the teaching language process and its methodological implications | 138 Bozena Wislocka Breit Benefits of MOOCs courses in a face-to-face language learning class | 155 II part Voices and practical ways Ronald Campos López (Re)discovering identities from the human pain, suffering and tragedy as poetical topics in SSL classes: A didactical proposal | 167 Rafael Jiménez Fernández, Hugo Heredia Ponce, Fátima Quirós Rivero Comparative study about textual written production in Spanish and Polish university students | 192 Monika Ciesielkiewicz Contrastive analysis as a resource for Teaching Spanish as a Second Language | 205 Raúl Fernández Jódar, Joanna Fernández The evaluation and the qualification of written expression and reading comprehension in academic context | 223
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl